Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej po 1989 r.

 

Abkowicz Jerzy, Kuba – Rosja: zadawniony spór, „Dziś” 2002, nr 1.

Abkowicz Jerzy, Orzech czy strąk, „Dziś” 2000, nr 12.

Abkowicz Jerzy, Rosja – Chiny: partnerstwo w 21. stuleciu?, „Dziś” 2001, nr 1.

Abramczyk S., Rosyjska idea narodowa, „Dziś” 2000, nr 4.

Adamowski Janusz, Rosyjski kapitał a media, „Europa Wschodu i Zachodu” 1999, nr 3.

Andrusiewicz Andrzej, Dziesięć lat bez Związku Radzieckiego, „Dziś” 2001, nr 3.

Andrusiewicz Andrzej, Idea rosyjska na przełomie wieków, „Dziś” 2000, nr 11.

Andrusiewicz Andrzej, Między Janem a Iwanem. Uwagi o historii stosunków polsko-rosyjskich, „Dziś” 2000, nr 4.

Andrusiewicz Andrzej, Widmo komunizmu w Rosji, „Dziś” 2001, nr 4.

Antczak Rafał, Ciosek Stanisław, Magdziak-Miszewska Agnieszka, Pomianowski Jerzy, Przebinda Grzegorz, Sienkiewicz Bartłomiej, Bratkowski Stefan, Popowski Sławomir, Rosyjska choroba, „Rzeczpospolita” 1998, nr 288.

Arciuch Anatol, „Kursk” bez tajemnic?, „Nowe Państwo” 2001, nr 32/33.

Arciuch Anatol, Bezpański arsenał. W czyich rękach znajduje się arsenał jądrowy dawnego ZSRR?, „Spotkania” 1992.

Arciuch Anatol, Pierestrojka w KGB, „Orientacja na Prawo” 1990, nr 65/66.

Arciuch Anatol, Skok w nieznane, „Spotkania” 1992, nr 1.

Baczyński Jerzy, Pawłowski Witold, Poprzeczko Jacek, Złe skojarzenia [stan wyjątkowy w ZSRR], „Polityka” 1991, nr 34.

Badowski R., Czarni pułkownicy. Start STARTu, „Przegląd Tygodniowy” 1991, nr 31.

Baka Władysław, Rosyjski dramat, „Dziś” 1998, nr 11.

Bakuła B., Wybory w ZSRR, „Kontakt” 1990, nr 6.

Bańkowski J., Władza przemocy i strachu, „Głos” 2000, nr 21.

Bardach J., Polska a Rosja – spojrzenie wstecz a współczesność, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 1.

Bartczak Wacław, Wiek koryfeuszy, wiek kaznodziejów: Zachód, Rosja, świat islamu „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 87.

Bartkowiak Kazimierz, Męczeństwo i triumf biskupa Mazura, „Dziś” 2002, nr 6.

Bartnicki Adam R., Specyfika władzy w Rosji, „Dziś” 2000, nr 11.

Basiewicz Maciej, Honor, ropa i islam, „Przegląd” 2000, nr 44.

Basiewicz Maciej, Imperium kontratakuje, „Przegląd Tygodniowy” 1993, nr 28.

Bautina Niniel, Wojciechowska Urszula, Miało być inaczej [Przeobrażenia własności państwowej], „Polityka” 1989, nr 33.

Bączek Piotr, Starnawski Witold, Gazowy węzeł, „Głos” 2001, nr 4.

Bąkowicz Stanisław, Czarna kasa: (rosyjski ekonomista ujawnia kulisy szarej strefy), „Nauka i Przyszłość” 1998, nr 11.

Bąkowicz Stanisław, Zachód Rosji nie pojmie. Rozmowa z Andrzejem de Lazari, „Nauka i Przyszłość” 2000, nr 5.

Bednarz Marek, Rosja pozostanie sobą: po wizycie Putina, „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 6.

Bereś Stanisław, Wilcza tropa. Rozmowa z Mariuszem Wilkiem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 65.

Bereś Witold, Strzałka Jan, Kaszpirowski, samodzierżawie i wielka Rosja. Korespondencja z Moskwy, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 1.

Bezprizorni ze Świętej Siekiery, „Najwyższy Czas” 2001, nr 12.

Białaszczyk Tomasz, W Sołowkach Chrystus blisko, „Tygodnik Solidarność” 2003, nr 34.

Bielecki Jan Krzysztof, Kryzys i jego konsekwencje, „Przegląd Polityczny” 1998, nr 37/38.

Bielecki Jędrzej, Co miesiąc konsultacje o bezpieczeństwie, „Rzeczpospolita” 2001, nr 234.

Bielecki Jędrzej, Ellemann-Jensen U., Zimny prysznic dla Rosji, „Rzeczpospolita” 2002, nr 172.

Bielecki Jędrzej, Jendroszczyk P., W trzech stolicach o Kaliningradzie, „Rzeczpospolita” 2002, nr 206.

Bielecki Jędrzej, Lentowicz Zbigniew, Malik Ryszard, Narbutt Maja, Popowski Sławomir, Rosjanie domagają się od Polski i Litwy. Obwód kaliningradzki – Wschód spotyka się z Zachodem, „Rzeczpospolita” 2002, nr 110.

Bielecki Jędrzej, Ostrożne poparcie Polski, „Rzeczpospolita” 2001, nr 285.

Bielecki Jędrzej, Popowski Sławomir, Będą wizy, „Rzeczpospolita” 2002, nr 169.

Bielecki Jędrzej, Wizy mimo obietnic Chiraca, „Rzeczpospolita” 2002, nr 170.

Bielecki Jędrzej, Wysoka cena za poparcie, „Rzeczpospolita” .2001, nr 231.

Bielecki Jędrzej, Żadnych ustępstw wobec Rosji, „Rzeczpospolita” 2002, nr 86.

Bieleń Stanisław, Wschodnia transformacja, „Dziś” 1992, nr 6.

Bielnicki Adam, Panu Bogu świeczkę, „Najwyższy Czas” 2000, nr 48.

Bień Krzysztof, Gdzie drwa rąbią..., „Rzeczpospolita” 2004, nr 154.

Bierwiecki S., Koniec pewnej antycywilizacji, „Centrum” 1992, nr 2.

Blaza Marek, Rosyjski Kościół Prawosławny o dialogu z nieprawosławnymi, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 1.

Błach Mirek, Ruskie w kosmosie, „Najwyższy Czas” 2004, nr 2.

Błaszczak Andrzej, Potrzeba gwarancji, kredytów i reklam, „Rzeczpospolita” 2000, nr 160.

Bohaterowie zwykłych Rosjan, „Głos” 1999, nr 36.

Boniecki Adam, Watykan – Moskwa – dialog, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 13.

Borejsza Jerzy W., Po Nocy Walpurgii, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 148.

Borkowicz Jacek, Czeczeńska wojna w Moskwie, „Więź„ 2002, nr 12.

Borkowicz Jacek, Rosyjski i powszechny, „Więź” 2002, nr 6.

Bójko Leon, Bitwa o Rosję, „Gazeta Świąteczna” 1990, nr 292.

Bójko Leon, Bój to jest nasz ostatni..., „Gazeta Świąteczna” 1990, nr 150.

Bójko Leon, Cudowna alternatywa, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Łódzka” 1990, nr 87.

Bójko Leon, Czarna droga starobielska, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 123.

Bójko Leon, Czas nam ucieka. Rozmowa z prof. Gawriłem Popowem, „Gazeta Wyborcza” 1989, nr 88.

Bójko Leon, Defilady i manewry, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 263.

Bójko Leon, Łódź podwodna z żaglem, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 30.

Bójko Leon, Nobel dla Gorbaczowa, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 241.

Bójko Leon, Opowieść o dwóch miastach, „Gazeta Świąteczna” 1990, nr 174.

Bójko Leon, Pierwszy prezydent ZSRR, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 64.

Bójko Leon, Polski paszport do rozmów na Kremlu, „Gazeta Wyborcza” 1989, nr 141.

Bójko Leon, Pustelnia optyńska, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 121.

Bójko Leon, Rosja niepodległa, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 120.

Bójko Leon, Rosja przed wyborem, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 52.

Bójko Leon, Rynek i kartki, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Łódzka” nr 112.

Bójko Leon, Ryżkow odejdź, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 216.

Bójko Leon, Stare kłopoty na nowy sezon, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 86.

Bójko Leon, Takaja pamiat, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Łódzka” 1990, nr 27.

Bójko Leon, W ZSRR ujawniono dokumenty o Katyniu, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 70.

Bójko Leon, Wszystko przegniło, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Łódzka” 1990, nr 145.

Bratkowski Stefan, Myślenie naftowe, „Rzeczpospolita”: „Plus-Minus” 2004, nr 214.

Brodacki Krystian, Putin pracz? [Powiązania prezydenta z rosyjsko-niemiecką spółką SPAG zajmującą się obrotem nieruchomościami], „Tygodnik Solidarność” 2001, nr 36.

Brodacki Krystian, Trzeba krzyczeć!: w sprawie Czeczenii, „Niedziela” 2000, nr 47.

Brzeziński Zbigniew, Ameryka tu zostanie, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 34.

Brzeziński Zbigniew, Długów odpuszczenie, „Gazeta Świąteczna” 1990, nr 207.

Brzeziński Zbigniew, Europa Środkowa wobec Rosji, „Arcana” 2000, nr spec.

Brzeziński Zbigniew., Rozpad ZSRR, „Puls” 1991, nr 2.

Buczyński Andrzej, „Polityka” reintegracji w stosunkach rosyjsko-białoruskich, „Obóz” 2000, nr 37.

Buniak Damian, „W sprawie Czeczenii zabrakło odwagi”. Rozmowa z Markiem A[ntonim] Nowickim, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 44.

Burak Artur, Oktaba Lidia, Przyspieszenie z przeszkodami, „Rzeczpospolita” 2002, nr 135.

Chądzyński Henryk, Decyzje na miarę potrzeb. ZSRR: ku gospodarczej samodzielności republik. Korespondencja z Moskwy, „Życie Warszawy” 1989, nr 180.

Chełstowski Bogdan, Rosja – rozchwiana tożsamość, „Tygodnik Solidarność” 1993, nr 30.

Chełstowski Bogdan, Sowiety – Imperium zła, „Nasza Polska” 1999, nr 45.

Chmielewski Andrzej, Moskiewskie kuranty dla Putina, „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 18.

Chodurski Andrzej, Elementy identyfikacji kulturowej Rosji, „Sprawy Polityczne” 2001, nr 3.

Chojnacki Paweł, Czeczeńskie ośrodki, „Najwyższy Czas” 2000, nr 49.

Chojnacki Paweł, Życie to nie teatr, „Najwyższy Czas” 2000, nr 44/45.

Chrzanowski Maciej, Przebudowa: punkt krytyczny, „Kultura” 1989, nr 33.

Chrzanowski Maciej, Punkty widzenia [Problemy narodowościowe], „Kultura” 1989, nr 1.

Cichocka Elżbieta, Deja vu, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Łódzka” nr 117.

Cichocki Bartosz, Rozszerzenie Unii a sprawa wschodnia, „Rzeczpospolita” 2002, nr 145.

Cichocki Bartosz, Szansa dla Polski, „Nowe Państwo” 2002, nr 4.

Cichocki Jacek, Obalić mity wokół Kaliningradu, „Rzeczpospolita” 2002, nr 162.

Cielemęcki M., Daleko od Moskwy. Korespondencja z Rosji, „Przegląd Tygodniowy” 1992, nr 29.

Cieślińska Nawojka, Szlak bursztynowy Berlin – Moskwa: czy zagrabione w czasie II wojny światowej niemieckie dobra kultury powrócą z Rosji?, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 22.

Cieśliński Piotr, Jamkowski Marcin, Największy plusk świata. Mir spada na ziemię!, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 50, dod. „Magazyn” nr 9.

Ciołek Dominik, Młotek czy pinceta?, „Przegląd Powszechny” 2002, nr 78.

Ciosek Stanisław, Hall Aleksander, Nowak-Jeziorański Jan, Pomianowski Jerzy, Sienkiewicz Bartłomiej, Stomma Stanisław, „Głosy po wizycie Putina, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 16.

Ciosek Stanisław, Hall Aleksander, Nowak-Jeziorański Jan, Pomianowski Jerzy, Sienkiewicz Bartłomiej, Stomma Stanisław, Bliżej, szybciej, cieplej: po wizycie Putina, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 17.

Ciosek Stanisław, Ze Wschodu na Zachód, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 10.

Cywiński Bohdan, Budzenie pamięci (Rosja – raport osobisty cz. 6 ), „Rzeczpospolita” 2000, nr 301.

Cywiński Bohdan, Na skraju Europy, o krok od imperium, „Rzeczpospolita” 2001, nr 191.

Cywiński Bohdan, Pytania znad Wołgi: jaka jest Rosja?, „Rzeczpospolita” 2002, nr 221.

Cywiński Bohdan, Sieroty po imperium, „Rzeczpospolita” 2002, nr 121.

Cywiński Piotr, Rządy kucharki. Rozmowa z Grigorijem Jawlińskim, założycielem i liderem rosyjskiej partii Jabłoko, „Wprost” 1998, nr 35.

Czajkowski L., Jestem z Czeczenią, „Nasza Polska” 1999, nr 45.

Czech Jerzy, Co dobrego w Nazaret?, „Res Publica. Nowa” 2001, nr 11.

Czech Jerzy, Inteligencjo, poznaj własny kraj!, „Arkusz” 1995, nr 3.

Czech Jerzy, Po prostu Maria, „Rzeczpospolita: Plus-Minus” 1999, nr 271.

Czech Jerzy, Spisywanie Rosji, „Gazeta Wyborcza” 11.01.2002.

Cziomer Erhard, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji, „Państwo i Społeczeństwo” 2001, nr 1.

Darczewska Jolanta, Domowe Biuro Polityczne. Miejscem spotkań Familii jest kremlowski gabinet Tatiany Djaczenko, „Polityka” 1999, nr 34.

Darczewska Jolanta, Gra w Bierezowskiego. Rosja: Klęska Jelcyna, zwycięstwo Primakowa, „Polityka” 1999, nr 16.

Darczewska Jolanta, Kreml się wybrał. Analiza: Rosjanie dali się wciągnąć w grę rywalizujących klanów politycznych, „Polityka” 2000, nr 01.

Darczewska Jolanta, Niespotykana kariera Władimira Putina, „Polityka” 1999, nr 49.

Darczewska Jolanta, Ostrowski Marek, Gwiezdne wojny bis. Rosja: Primakow z Putinem jak republikanie z Clintonem, „Polityka” 1999, nr 44.

Darczewska Jolanta, Plaster na duszę. Rosja: Niespotykana kariera Władimira Putina, „Polityka” 1999, nr 49.

Darczewska Jolanta, Pralnia Kreml. Rosja: Wielka afera finansowa coraz bliżej Jelcyna, „Polityka” 1999, nr 37.

Darczewska Jolanta, Prezydent i marionetki. Rosja: Jelcyn usunął Primakowa, nie udało się odwołać Jelcyna, „Polityka” 1999, nr 21.

Darczewska Jolanta, Putin na drogę. Rosja: Kandydat na prezydenta mówił, co chciał i wygrał, jak chciał, „Polityka” 2000, nr 14.

Darczewska Jolanta, Sarna Arkadiusz, Siły przyciągania, siły odpychania. Co zostało z ZSRR?, „Polityka” 2000, nr 17.

Darczewska Jolanta, Teraz Putin. Ja uchażu w odstawku – oświadczył Jelcyn, „Polityka” 2000, nr 02.

Darczewska Jolanta, Tron po Borysie. Władimir Putin: demokrata, którego kusi siła, „Polityka” 2000, nr 20.

Darczewska Jolanta, Zburzył komunizm, przegrał demokrację: bilans Borysa Jelcyna, „Polityka” 2000, nr 3.

Daros Andrzej, Moskwa i Kaukaz, „Dziś” 2000, nr 1.

Darski Józef, Bezpieka w Rosji sięga po „swoje”, „Gazeta Polska” 2003, nr 35.

Darski Józef, Grzędowicz Jarosław, Polowanie na tygrysy, „Gazeta Polska” 2003, nr 44.

Darski Józef, Krytyka półgębkiem: Putin a Zachód, „Gazeta Polska” 2002, nr 4.

Darski Józef, Putin czyli nikt, „Gazeta Polska” 2000, nr 21.

Darski Józef, Rosja Putina, „Gazeta Polska” 2000, nr 24.

Darski Józef, Zachwyt mniej ślepy, „Gazeta Polska” 2004, nr 6.

Darski Wojciech Marek, Syndrom królewiecki [Sprawa taktycznej broni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim], „Tygodnik Solidarność” 2001, nr 3.

Darski Wojciech Marek, Szara strefa Europy [Obwód kaliningradzki], „Tygodnik Solidarność” 2001, nr 7.

Daszczyński Roman, Wąs Marek, Uciec jak najbliżej [Przesiedlenia Polaków z Kazachstanu w okolice polskiej granicy w obwodzie kaliningradzkim], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 15.

Dąbrowski Marek, Rosja w przededniu reform, „Kapitalista Powszechny” 1992, nr 1.

Dąbrowski Marek, Trzeszczą stare ramy ZSRR: przedsiębiorstwa w dzierżawę, „Polityka” 1989, nr 3.

Dąbrowski Marek, Walka o twardy pieniądz. Rosyjska reforma, „Życie Gospodarcze” 1992, nr 29.

Dembiński Paweł H., Podzwonne dla imperium, „Spotkania” 1992, nr 3.

Demby Łucja, Co to jest sztolcowszczyzna?: „Kilka dni z życia Obłomowa” Nikity Michałkowa, „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 26/27.

Demby Łucja, Czas teraźniejszy, czas tragiczny..., „Kwartalnik Filmowy” 1998, nr 21/22.

Demby Łucja, Koniec wieku XX: bohaterowie filmów Nikity Michałkowa w świecie nowoczesnych wartości, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 34.

Derlicki Jarosław, Matnia Groznego, „Rzeczpospolita” 2001, nr 256.

Dębnicki Krzysztof, Na Uralu, „Palestra” 2001, nr 9/10.

Dębski Sławomir, Geopolityczna przyszłośc Rosji, „Arcana” 1998, nr 1.

Dębski Wiesław, Zmagania z deficytem. Korespondencja z Moskwy, „Trybuna Ludu” 1989, nr 171.

Dialog bez tabu, „Przegląd” 2002, nr 3.

Długosz Stanisław, Fusiński Marek, Krasowski Edmund, ZSRR za dolary, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Łódzka” 1990, nr 156.

Dobiecki Grzegorz, Rosji trzeba mówić prawdę. Rozmowa z André Glucksmanem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 181.

Dobieszewski Janusz, Antystalin Chruszczowa, „Literatura” 1989, nr. 10.

Dobieszewski Janusz, Klapki na oczach. Dlaczego zamieszczony w „Przeglądzie” tekst prof. Walickiego o Putinie oburzył publicystę „Rzeczpospolitej”, „Przegląd” 2004, nr 15.

Dobieszewski Janusz, Przy ognisku z dzieł Sołowjowa. Rozmowa z prof. Władysławem Arżanuchinem, ”Rzeczpospolita: Plus-Minus”1999, nr 12.
Dobieszewski Janusz, Rzutki Zachód, gnuśny Wschód?, ”Gazeta Wyborcza” 2000, nr 101.

Dobieszewski Janusz, Współczesny stan filozofii w Rosji, „Odra” 2001, nr 12.

Dobroczyński Michał, Stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania poprawy, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2000, nr 3.

Dobrosielski Marian, Unia Europejska a Rosja, „Dziś” 2000, nr 10.

Dołowska Alicja, Czy Rosja się obroni?. Rozmowa z Iriną A. Ilovajskaja-Alberti, „Tygodnik Solidarność” 1996, nr 24.

Domański Jerzy, Głogowski Mirosław, Czeczenii trzeba długiego leczenia. Rozmowa z Siergiejem Jastrzembskim, „Przegląd” 2001, nr 46.

Domański Jerzy, Głogowski Mirosław, Nie ma barier między nami. Rozmowa z Giennadijem N. Selezniowem, „Przegląd” 2001, nr 15.

Domański Jerzy, Głogowski Mirosław, Terror nie ma ideologii. Rozmowa z Władimirem Lukinem, „Przegląd” 2001, nr 44.

Domański Jerzy, Głogowski Mirosław, Zmieniają się rządy, narody zostają. Rozmowa z Sergiejem Razowem, „Przegląd” 2002, nr 5.

Dośpiał-Borysiak Katarzyna, Europa – Rosja: analiza głównych problemów we współczesnych stosunkach międzynarodowych, „Obóz„ 2003, nr 41.

Drawicz Andrzej, „Dosyć już tego! Idźcie precz!”. Rozmowa z W. Bukowskim [pierestrojka], „Puls” 1991, nr 2.

Drawicz Andrzej, I cóż dalej z Rosją, Panie i Panowie?, „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 1.

Drawicz Andrzej, Moskwa, godzina zero pięć, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 27.

Drawicz Andrzej, Moskwa, godzina zero piętnaście, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 31.

Drobot Paweł, Ewangelizacja Rosji – nadzieje i wyzwania, „Homo Dei” 2001, nr 4.

Dubiński Krzysztof, Co zostało po KGB, „Prawo i Życie” 1994, nr 27/29.

Dunin Nina, Sztuka Sankt Petersburga po pieriestrojce, „Twórczość” 1999, nr 10.

Durka Barbara, Wnioski dla Polski: koniunktura gospodarcza w Rosji, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 1.

Eberhardt Piotr, Mniejszość rosyjska w republikach postsowieckich, „Przegląd Wschodni” 1998, z. 3.

Engelgard Jan, Bush w Sankt Petersburgu: Rosja-USA-Europa, „Nowa Myśl Polska” 2003, nr 21.

Engelgard Jan, Czas Eurazji nadejdzie „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 26.

Engelgard Jan, Czeczenia – druga strona medalu: Islam na Kaukazie, „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 46.

Engelgard Jan, Czeczeńskie mity i pułapki: po tragedii w Moskwie, „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 45.

Engelgard Jan, Kurica nie ptica, Rosja nie Europa?: spór o Królewiec, „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 24.

Engelgard Jan, Pojedynek Putin – Łukaszenko, „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 36.

Engelgard Jan, Triumf Władimira Putina, „Nowa Myśl Polska” 2003, nr 24/25.

Falkowski Maciej, Zapomniana wojna: wybory prezydenckie w Czeczenii: narzędzie kremlowskiej propagandy, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 41.

Filipczak Stanisław, Rok reform i co dalej?, „Spotkania” 1993, nr 2.

Fischer Ewa, Organizacja sektora gazowego i jego prywatyzacja, „Polityka. Gospodarcza” 2001/2002, nr 5/6.

Fischer Ewa, Rosyjski sektor surowców energetycznych i jego znaczenie dla gospodarki, „Polityka Gospodarcza” 2001/2002, nr 5/6.

Fiszer Michał, Zanim ruszy wyścig zbrojeń, „Najwyższy Czas” 2003, nr 22.

Formicki Tomasz, Dlaczego Putin jest popularny?, „Nowa Myśl Polska” 2004, nr 12.

Formicki Tomasz, Putin odbudowuje elity, „Nowa Myśl Polska” 2002, nr 48.

Forycki Remi, Świat po 11 września i Rosja. Rozmowa z Alainem Besançon, „Arcana” 2002, nr 3.

Fredro-Boniecki Tadeusz, Pękający mur ateizmu. Wspólnoty katolickie w ZSRR, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 8.

Furier Andrzej, Aleksander Sołżenicyn mówi o Rosji w swoje 80. urodziny, „Życie i Myśl” 1998, nr 3.

Gadomski Witold, Po co nam ta rura? [Transport gazu Jamał – Europa], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 259.

Gajda Eugeniusz, Łamanie uświęconych stereotypów. Po Zjeździe Deputowanych Ludowych ZSRR, „Życie Partii” 1989, nr 13.

Gajda Eugeniusz, W cieniu Rosji: uwagi o Wspólnocie Niepodległych Państw, „Dziś” 1994, nr 12.

Gargas Anita, Msza pod sztandarami Lenina [korespondencja z Syberii ], „Gazeta Polska” 2001, nr 36.

Gargas Anita, Na ołtarzu ugodowej dyplomacji. Rozmowa z Grzegorzem Kostrzewa-Zorbasem, „Gazeta Polska” 2001, nr 45.

Gaul Jerzy, Na progu nowego Cyklu, „Przegląd Powszechny” 1991, nr 6.

Gawlikowski Krzysztof, Ściany z wiatru. Chiny–Rosja: Dlaczego jednym się udało a drugim nie?, „Polityka” 1999, nr 24.

Gazda Janusz, Aleksander Sołżenicyn projektuje nową Rosję, „Przegląd Powszechny” 1990, nr 12.

Gazda Janusz, Geniusz, któremu kazano milczeć, „Rzeczpospolita” 2001, nr 134.

Gazda Janusz, Kolos na pijanych nogach [pucz sierpniowy], „Przegląd Powszechny” 1991, nr 12.

Gazda Janusz, Ręce precz od naszej Jugosławii, „Przegląd Powszechny” 1999, nr 9.

Gazda Janusz, Ręce precz od naszej Jugosławii, „Przegląd Powszechny” 1999, nr 10.

Gazda Janusz, Szklane oko programu „Wriemia”, „Przegląd Powszechny” 1999, nr 78.

Geremek Bronisław, Kostrzewa-Zorbas Grzegorz, Nowakowski Jerzy Marek, Kaczyński Jarosław, Broń atomowa w Kaliningradzie: komentarze polityków i ekspertów, „Gazeta Polska” 2001, nr 2.

Geremek Bronisław, Mam nadzieję, że Putin pojedzie do Katynia, „Rzeczpospolita” .2000, nr 160.

Gestern A., Cała pula dla Gorbaczowa. W dniach XXVIII Zjazdu KPZR, „Tygodnik Demokratyczny” 1990, nr 29.

Gestern A., Rozpad sztucznego tworu [Konflikty narodowościowe], „Tygodnik Demokratyczny” 1990, nr 4.

Geysztor Maciej, Lotnictwo: najpierw USA potem długo nic i Rosja. Rozmowa z Piotrem Butowskim „Nauka i Przyszłość” 1999, nr 9.

Giełżyński Wojciech, Oś Moskwa – Pekin, „Wprost” 2001, nr 48.

Giełżyński Wojciech, ZSRR umarł, niech żyje WNP?, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 2.

Gil-Kołakowska Ewa, Jego wysokość przypadek. Rozmowa z Aleksandrem Domogarowem, „Przegląd” 2001, nr 14.

Giziński Jarosław, Dyktatura terroru, „Newsweek” 2002, nr 44.

Giziński Jarosław, Laskowski Witold, Zapaść. Borys Jelcyn wprowadził do gry Czernomyrdina, „Wprost” 1998, nr 35.

Giziński Jarosław, Pałasiński Jacek, Pakt z Putinem: NATO globalnym klubem dyskusyjnym, „Wprost” 2002, nr 23.

Giziński Jarosław, Ślubowski Grzegorz, Zaucha Andrzej, Kaukaska pętla śmierci. Po tragedii w Biesłanie Rosja zmierza w stronę totalnej wojny z terrorem. Czy Władimir Putin znajdzie odpowiedź na największe wyzwanie swojej prezydentury?, „Newsweek” 2004, nr 37.

Giziński Jarosław, Teatr Putina, „Wprost” 2002, nr 4.

Globaczow Michaił, Radziwinowicz Wacław, Walki o raj na ziemi: Gruzja i Rosja rozgrywają przeciw sobie sprawę Abchazji, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 244.

Gluza Zbigniew, Wobec pacyfikacji Czeczenii, „Karta„ 1999, nr 29.

Głębocki Bartosz, Credo Putina, „Przegląd” 2000, nr 2.

Głębocki Bartosz, Czas Putina, „Przegląd” 2002, nr 2.

Głębocki Bartosz, Czy Rosjanie zaczną śpiewać, „Przegląd” 2003, nr 24.

Głębocki Bartosz, Czy rosyjska dusza płacze?, „Przegląd” 2000, nr 26.

Głębocki Bartosz, Druga wojna z oligarchami, „Przegląd” 2003, nr 30.

Głębocki Bartosz, Duma Rosji, „Przegląd” 1999, nr 2.

Głębocki Bartosz, Miliarder czy Putin?, „Przegląd” 2003, nr 45.

Głębocki Bartosz, Moskwa nie ulega terrorowi, „Przegląd” 2003, nr 29.

Głębocki Bartosz, Okręty Putina i Busha, „Przegląd” 2003, nr 40.

Głębocki Bartosz, Rosja chce Władimira Wielkiego, „Przegląd” 2003, nr 51.

Głębocki Bartosz, Rosja czeka na cara, „Przegląd” 2003, nr 49.

Głogowski Mirosław, Gorbi wraca do łask, „Przegląd” 2001, nr 11.

Głogowski Mirosław, Jeśli chcemy uniknąć rewolucji... Rozmowa z Borysem E. Niemcowem, „Przegląd” 2001, nr 30.

Głogowski Mirosław, Nie pora na uprzedzenia. Rozmowa ze Stanisławem Cioskiem, „Przegląd” 2002, nr 2.

Głogowski Mirosław, Porządki na Kremlu, „Przegląd” 2000, nr 20.

Głogowski Mirosław, Prusy zamiast Bizancjum, „Przegląd” 2000, nr 14.

Głogowski Mirosław, Putin i Bush w jednym aucie, „Przegląd” 2001, nr 47.

Głogowski Mirosław, Putin przeciw bojarom, „Przegląd” 2000, nr 22.

Głogowski Mirosław, Rosja wychodzi ze Smuty. Rozmowa z Dmitrijem Rogozinem, „Przegląd” 2001, nr 42.

Głogowski Mirosław, Świat i okręt Putina, „Przegląd” 2000, nr 24.

Głogowski Mirosław, Tajny plan Putina, „Przegląd” 2000, nr 12.

Głogowski Mirosław, Terroryści wzmocnili Putina, „Przegląd” 2000, nr 44.

Głogowski Mirosław, Wszystko jest w naszych rękach. Rozmowa z Michaiłem Kasjanowem, „Przegląd” 2001, nr 22.

Głowacz Antoni, Program Władimira Putina, „Dziś” 2000, nr 5.

Golec Jan, Mafia a polityka, „Dziś” 2002, nr 5.

Golec Jan, Polska a Rosja: spojrzenie politologiczne, „Dziś” 2000, nr 10.

Golec Jan, Polska-Rosja. Stereotypy i realia, „Dziś” 2003, nr 8.

Golec Jan, Spojrzenie na dzisiejszą Rosję, „Dziś” 2000, nr 6.

Gołębiewski Augustyn Z., Rosyjska ofensywa dyplomatyczna, „Myśl Polska” 2001, nr 42.

Gontarski Waldemar, Aneks do Jałty, „Wprost” 1994, nr 34.

Gontarski Waldemar, Czarnomyrdin z działu „A”. Korespondencja z Moskwy, „Życie Gospodarcze” 1993, nr 3.

Gontarski Waldemar, Czy Jelcyn wskrzesi chłopa?, „Życie Gospodarcze” 1991, nr 1.

Gontarski Waldemar, Gra Graczowa, „Wprost” 1994, nr 31.

Gontarski Waldemar, Imperium bez gospodarki. Korespondencja z Moskwy, „Życie Gospodarcze” 1992, nr 2.

Gontarski Waldemar, Kraj projelcynowski [stosunki z Polską], „Wprost” 1993, nr 35.

Gontarski Waldemar, Mniej zboża. Korespondencja z ZSRR, „Życie Gospodarcze” 1991, nr 31.

Gontarski Waldemar, Ofiary pokoju, „Wprost” 1995, nr 28.

Gontarski Waldemar, Parchimowicz Iwona, Borys Grozny. Rozmowa z Jegorem Gajdarem, „Wprost” 1995, nr 4.

Gontarski Waldemar, Piramida naiwnych, „Wprost” 1994, nr 33.

Gontarski Waldemar, Rosjanin czystej krwi, „Wprost” 1994, nr 1.

Gontarski Waldemar, Wybór Rosji: kto będzie rządził na Kremlu?, „Wprost” 1995, nr 4.

Gowin Jarosław, Zjednoczenie Niemiec i rozpad ZSRR, „Przegląd Zachodni” 2000, nr 1.

Górecki Wojciech, Najsmutniejsze oczy Kaukazu, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 31.

Górny Grzegorz, Czy Putin jest awatarem? Rozmowa z Aleksandrem G. Duginem, „Fronda” 2001, nr 23/24.

Graczyk Maria, Ambasadorowie Gazpromu, „Wprost” 2001, nr 34.

Graczyk Maria, Dekada Rosji. Rozmowa z Anatolijem Czubajsem, byłym pierwszym wicepremierem i ministrem finansów Federacji Rosyjskiej, prezesem Wspólnych Sieci Energetycznych Rosji (Rao Ees Rossii), „Wprost” 2000, nr 10.

Graczyk Maria, Furtka do Rosji, „Wprost” 2002, nr 11.

Graczyk Maria, Gra na czas. Rozmowa z Siergijem Karaganowem, rosyjskim politologiem, szefem Rady Polityki Zagranicznej i Obrony, „Wprost” 1999, nr 7.

Graczyk Maria, Laskowski Witold, Powrót Rosji? Silny prezydent Władimir Putin zaczyna przywracać siłę państwa, „Wprost” 30.04.2000, nr 18.

Graczyk Maria, Nic, tylko demokracja [program polityczny Władimira Żyrinowskiego], „Wprost” 1994, nr 4.

Graczyk Maria, Putinochet: będziemy w Rosji budować demokrację autorytarną. Rozmowa z Siergiejem Karaganowem, „Wprost” 2001, nr 11.

Graczyk Maria, Rosyjskie safari. Rozmowa z Grigorijem Jawlińskim, „Wprost” 2001, nr 8.

Graczyk Maria, Rozmowa „Wprost” z Grigorijem Jawlińskim, „Wprost” 2001, nr 952.

Graczyk Maria, Wspólnota bankrutów, „Wprost” 2000, nr 38.

Graczyk Maria, Zdrowy cynizm. Rozmowa z Glebem Pawłowskim, doradcą prezydenta Rosji, szefem Fundacji Efektywnej Polityki, „Wprost” 2001, nr 44.

Grajewski Andrzej, KGB: reaktywacja, „Wprost” 2003, nr 34.

Grajewski Andrzej, Powrót do Rapallo, „Wprost” 2003, nr 46.

Grajewski Andrzej, Rebelia czy prowokacja?: Moskwa, październik 1993, „Fronda” 2003, nr 29.

Grupiński Rafał, Od tłumu do narodu. Wypowiedź M. Dudczenki [i in.] [ugrupowania opozycyjne], „Czas Kultury” 1990, nr 20.

Grzegrzółka Krzysztof, Węgiel gordyjski, „Wprost” 2003, nr 20.

Grzelak Wojciech, Dzień kobiet, dzień mężczyzn (Żyjąc wśród Ruskich cz. 5 ), „Najwyższy Czas” 2000, nr 2728.

Grzelak Wojciech, Ładne po rosyjsku (Żyjąc wśród Ruskich cz. 3 ), „Najwyższy Czas” 2000, nr 24.

Grzelak Wojciech, Myśleć po europejsku (Żyjąc wśród Ruskich cz. 4 ) „Najwyższy Czas” 2000, nr 26.

Grzelak Wojciech, Nazwy stare i nowe (Żyjąc wśród Ruskich cz. 2 ), „Najwyższy Czas” 2000, nr 23.

Grzelak Wojciech, Nazwy stare i nowe, „Najwyższy Czas” 2002, nr 23.

Grzelak Wojciech, Raport z kresów najdalszych, „Najwyższy Czas” 2003, nr 8.

Grzelak Wojciech, Upartyjniony kosmos, „Najwyższy Czas” 2003, nr 15.

Grzelak Wojciech, Żyjąc wśród Ruskich, „Najwyższy Czas” 2000, nr 22.

Grzeszak Adam, Rosja, czyli kto?, „Polityka” 2004, nr 11.

Grzędowicz Jarosław, Dusili się i zamarzali [Katastrofa rosyjskiego okrętu podwodnego „Kursk”], „Gazeta Polska” 2000, nr 34.

Gudzowaty Aleksander, Wystarczy nie przeszkadzać, „Przegląd” 2001, nr 9.

Gugulski Marcin, Jaka Rosja przetrwa do 2045 roku?, „Głos” 11.09.1999, nr 36.

Haszczyński Jerzy, Wzorcowa integracja Marie N. W ojczyźnie nas nie chcą, a na Łotwie wyzywają od okupantów i kolonizatorów – tak widzi swój los wielu łotewskich Rosjan, „Rzeczpospolita” 2002, nr 207.

Hauke-Ligowski Aleksander, Czy Papież wtargnął na Ruś?, „Więź” 2002, nr 4.

Heller Michał ® Kruczek Adam

Henisz Zbigniew, „Kursk” na linach, „Polityka” 2001, nr 32.

Henzler M., Unia od Bugu, „Polityka” 2002, nr 4.

Hlebowicz Adam, Traperzy w sutannach, „Więź” 2000, nr 3.

Hryniewicz Wacław, Obawy prawosławnych Rosjan. Katolicyzm i rosyjskie prawosławie, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 39.

Hryniewicz Wacław, Prawosławni i unici. Nowa próba ekumenicznej nadziei sprawozdanie z sesji Komitetu Koordynacyjnego Międzynarodowej Komisji, „Tygodnik Prawosławny” 1990, nr 11.

Hryniewicz Wacław, W obliczu schizmy? Prawosławie rosyjskie – Moskwa a Cerkiew emigracyjna, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 6.

Hugo-Bader Jacek, Lube, lube chłopaki z Luberców, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 167.

Hugo-Bader Jacek, Zmartwychwstanie nad Morzem Karskim, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 261.

Husarska A., Rosja si, Kuba niet. Korespondencja z Moskwy, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 33.

Isakiewicz Elżbieta, Zarzycka Ewa, Tajna broń – wyobraźnia. Rozmowa z Jerzym Pomianowskim „Gazeta Polska” 2003, nr 2.

Jabłońska Agata, Sumienie Jurija Budanowa: pierwszy proces rosyjskiego oficera oskarżonego o zbrodnie w Czeczenii, „Przegląd” 2001, nr 12.

Jagielski Wojciech, Aż do utraty Kaukazu: dziś najważniejszą sprawą jest przerwać wojnę w Czeczenii. Rozmowa z Rusłanem Chasbułatowem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 157.

Jagielski Wojciech, Basza bardzo się panoszy, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 144.

Jagielski Wojciech, Bunt górników – Doły przejęły inicjatywę. Korespondencja z ZSRR, Kuzbasu, „Polityka” 1989, nr 30.

Jagielski Wojciech, Bunt górników – Doły przejęły inicjatywę. Korespondencja z ZSRR, Kuzbasu, „Polityka” 1989, nr 34.

Jagielski Wojciech, Czwarta śmierć: jeden z najbardziej znanych czeczeńskich mudżahedinów nie żyje, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 292.

Jagielski Wojciech, Michnik Adam, Śmiercionośny bumerang. Rozmowa z Iraklim Menagariszwilim [Stosunki rosyjsko-gruzińskie w aspekcie wojny na Kaukazie], „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 225.

Jagielski Wojciech, Niezłomny czy marnotrawny, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 229.

Jagielski Wojciech, Sołtyk Robert, Widzicie, że sytuacja się poprawia. Rozmowa z Tadeuszem Iwińskim [Czeczenia]., „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 80.

Jagielski Wojciech, Szpital na peryferiach, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 177, dod. „Duży Format” nr 31.

Jagielski Wojciech, Taka jest wola Kremla, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 151.

Jagielski Wojciech, To Moskwa zaczęła tę wojnę. Rozmowa z Ahmadem Zakajewem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 39.

Jagielski Wojciech, Walczymy, by nie przegrać [korespondencja Czeczenii ], „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 143.

Jagielski Wojciech, Walka o pryczę w celi: Rosja – Kaukaz, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 204.

Jagielski Wojciech, Wpadka agentów Moskwy, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 49.

Jagielski Wojciech, Z chirurgiczną precyzją, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 252.

Jagielski Wojciech, Żywot Larysy z Argunu [korespondencja z Argunu ], „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 129.

Jagiełło Michał, Ścieżka na Wschód, „Rzeczpospolita” 2001, nr 105.

Jagodziński Jerzy, Parafia nad Wołgą: piękne karty katolickich dziejów Rosji, „Głos” 2003, nr 14.

Jakimczyk Jarosław, Bomba w rurze: rosyjskie lobby na Ukrainie usiłuje uniemożliwić dokończenie budowy rurociągu Odessa-Brody-Płock, „Wprost” 2003, nr 41.

Janecki Stanisław, Podwójne życie Moskwy, „Wprost” 1995, nr 33.

Jankowiak Janusz, Strajki w ZSRR, „Tygodnik Solidarność” 1989, nr 11.

Januła Eugeniusz, Specnaz: zbrojne ramię wywiadu, „Dziś” 2001, nr 2.

Janusz Monika, Historię tworzą frustraci. Rozmowa z Aleksandrem Sokurowem, „Rzeczpospolita” 2003, nr 27.

Januszewski Radosław, Cień Trzeciego Rzymu. Rozmowa z ambasadorem Andrzejem Krzeczunowiczem, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 1999, nr 165.

Januszewski Radosław, Jak budzi się nienawiść, „Rzeczpospolita” 2003, nr 9.

Januszewski Radosław, Ze zwyczajnej nienawiści...: Inguszetia: „Nieznani sprawcy” w rosyjskich mundurach, „Rzeczpospolita” 2002, nr 162.

Jawliński Grigorij, sylwetka, wybory prezydenckie w Rosji 2000, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 60.

Jendroszczyk Piotr, Okres przejściowy dla Kaliningradu, „Rzeczpospolita” 2002, nr 200.

Jendroszczyk Piotr, Profesorowie contra Putin. Z drugiej strony Odry, „Rzeczpospolita” 2004, nr 167.

Jendroszczyk Piotr, Workuta – miasto na planie czaszki, „Rzeczpospolita” 1999, nr 26.

Jóźwiak Michał, Rosja wraca do korzeni, „Polskie Jutro” 2004, nr 102.

Jurkowicz Marek, Kompleks Odyseusza: Polska i Rosja w dobie integracji europejskiej, „Dziś” 2003, nr 5.

Kacewicz Michał, Armia w krótkich spodenkach, „Newsweek” 2004, nr 20.

Kacewicz Michał, Atak na Kreml, „Newsweek” 2003, nr 43.

Kacewicz Michał, Bezgraniczne imperium, „Newsweek” 2003, nr 47.

Kacewicz Michał, Bilet w klasie biznes, „Newsweek” 2003, nr 45.

Kacewicz Michał, Bitwa o słowa, „Newsweek” 2002, nr 27.

Kacewicz Michał, Car Władimir, „Newsweek” 2002, nr 35.

Kacewicz Michał, Carskie fanaberie, „Newsweek” 2004, nr 10.

Kacewicz Michał, Cerkiew na sprzedaż, „Newsweek” 2002, nr 04.

Kacewicz Michał, Czekiści kontratakują, „Newsweek” 2003, nr 04.

Kacewicz Michał, Fala ze Wschodu, „Newsweek” 2002, nr 22.

Kacewicz Michał, Festiwal szpiegów, „Newsweek” 2003, nr 20.

Kacewicz Michał, Kalifat Putina, „Newsweek” 2003, nr 37.

Kacewicz Michał, Kruchy beton, „Newsweek” 2004, nr 14.

Kacewicz Michał, Księżniczka Anastazja, „Newsweek” 2004, nr 9.

Kacewicz Michał, Moskiewskie kolonie, „Newsweek” 2001, nr 13.

Kacewicz Michał, Moskiewskie Żabki, „Newsweek” 2003, nr 36.

Kacewicz Michał, Moskwa to ja, „Newsweek” 2004, nr 16.

Kacewicz Michał, Powrót do świetności, „Newsweek” 2002, nr 05.

Kacewicz Michał, Putin I wielki, „Newsweek” 2003, nr 50.

Kacewicz Michał, Rossija über alles, „Newsweek” 2002, nr 32.

Kacewicz Michał, Rosyjska ruletka, „Newsweek” 2003, nr 46.

Kacewicz Michał, Synowie stepów, „Newsweek” 2003, nr 17.

Kacewicz Michał, Wielki Petersburg, „Newsweek” 2003, nr 08.

Kacewicz Michał, Wielki powrót, „Newsweek” 2003, nr 25.

Kacewicz Michał, Wielki powrót, „Newsweek” 2003, nr 26.

Kacewicz Michał, Z tajgi na pustynię, „Newsweek” 2003, nr 7.

Kacewicz Michał, Zaciężna armia Rosji, „Newsweek” 2003, nr 19.

Kacewicz Michał, Zaucha Andrzej, Moskwa miasto strachu, „Newsweek” 2004, nr 07.

Kacewicz Michał, Zaucha Andrzej, Niedźwiedź bez zębów, „Newsweek” 2004, nr 08.

Kacewicz Michał, Zawód oligarcha, „Newsweek” 2004, nr 17.

Kacewicz Michał, Zmierzch oligarchów, „Newsweek” 2002, nr 03.

Kacewicz Michał, Żelazna kurtyna na sprzedaż, „Newsweek” 2003, nr 33.

Kaczyński Andrzej, Chcę wrócić na Syberię. Rozmowa z Jerzym Mazurem, „Rzeczpospolita” 2002, nr 239.

Kaczyński Andrzej, Powstanie i Rosja, „Rzeczpospolita” 2004, nr 175.

Kałużyński Zygmunt, Straszni Polacy, święta Ruś, „Polityka” 2002, nr 33.

Kałwak Jerzy, Nie oddamy nawet guzika, „Najwyższy Czas” 2002, nr 21.

Kamiński Antoni Zdzisław, Nowy ład światowy, „Rzeczpospolita” 2002,. nr 70.

Kamiński Jacek C., Chrześcijański nacjonalizm Sołżenicyna, „Myśl Polska” 29.04.-6.05.2001, nr 17.

Kamiński Jacek C., Realizujemy polskie interesy. Rozmowa z Romanem Czerwińskim [Sprawa światłowodu biegnącego przez terytorium Polski wzdłuż gazociągu jamalskiego], „Myśl Polska” 2001, nr 4.

Kamiński S., Czy Rosja będzie z nami w NATO?, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 109.

Kapuściński Ryszard, Lapidarium IV (2), „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 230.

Kapuściński Ryszard, Rosyjska obsesja, „Rzeczpospolita” 2000, nr 66.

Kasprów Rafał, Minister pod urokiem rosyjskiego iluzjonizmu, „Rzeczpospolita” 2003, nr 93.

Kasprów Rafał, Światowy carat energetyczny?, „Rzeczpospolita” 2002, nr 2002.

Kasznia Piotr, Porozumienie Rosja-NATO podpisane, „Rzeczpospolita” 1997, nr 123.

Kedaj Waldemar, Przyczajony tygrys, ukryty smok: na Syberii toczy się gra o przyszłość świata, „Wprost” 2003, nr 47.

Kęciek Krzysztof, Diamentowy szpieg w potrzasku [Funkcjonariusz FBI Robert Phillip Hanssen – rosyjskim szpiegiem], „Przegląd” 2001, nr 9.

Kiejzik Lilianna, Samotność aksjologiczna kobiet po otwarciu granic byłego ZSRR: przyczynek do problemu, „Pogranicze” 2000, T. 9.

Kiwerska Jadwiga, Stany Zjednoczone i Rosja, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 3.

Kizny Tomasz, Faust za kręgiem polarnym, „Gazeta Wyborcza” 2001 nr 4, dod. „Magazyn” nr 1.

Kizny Tomasz, Znajdziesz diament, odwróć się, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 91, dod. „Magazyn” nr 16.

Kleer Jerzy, Cylinder dla niedźwiedzia. Dlaczego Zachód pomaga Rosji?, „Polityka” 1998, nr 37.

Kleer Jerzy, Odgórnie w dół. Rosyjska gospodarka: złe wiadomości, „Polityka” 2000, nr 10.

Kleer Jerzy, Rubel pod ikoną. Rosja: Jak przerwać złą passę gospodarki, „Polityka” 1998, nr 27.

Klimowicz Tadeusz, Back in the USSR, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 74.

Klimowicz Tadeusz, Sołżenicyn – ostatni sprawiedliwy, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 284.

Klizma Michał, O kleptokracji i manipulacji, „Fronda„ 2001, nr 23/24.

Kloczowski Jacek, Koalicja SLD-PSL wobec Rosji, „Arcana” 1996, nr 5.

Kluczkowski Jacek, Kremlowskie przesłuchanie. Niegasnący konflikt, „Przegląd Tygodniowy” 1989, nr 30-31.

Kluza Stanisław, Winek Dariusz, Rachunek ryzyka, „Gazeta Bankowa” 2003, nr 45.

Knap Jarosław, Rosyjski łącznik: czy PGNiG działało na szkodę państwa polskiego?, „Wprost” 2001, nr 23.

Kobeszko Łukasz, Eurazja, geopolityka, tradycja, „Nowa Myśl Polska” 2001, nr 42.

Kobeszko Łukasz, Wizje Dugina, „Dziś” 2003, nr 10.

Koliński Łukasz, Dumanie o utraconej ziemi: ożywa debata o Karelii, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 262.

Kołodziejczyk Marcin, Czy mnie jeszcze pamiętasz. Rosyjski biznesmen jest miły, konkretny i nie pije wódki, „Polityka” 2002, nr 05.

Kołodziejczyk Marcin, Stan nieważności [Gwiezdne Miasteczko w Korolowie pod Moskwą]., „Polityka” 2001, nr 14.

Komar Jacek J., Do tanga trzeba dwojga Arnold Rüütel, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 27.

Komar Jacek J., Obywatele i nieobywatele: integracja Rosjan z Estonią postępuje powoli, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 54.

Komar Jacek J., Odwilż przyjdzie po wyborach [korespondencja z Wilna. Stosunki litewsko-rosyjskie], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 198.

Komar Jacek J., Rozdział na zgodę: Rosjan i Estończyków dzieli także religia, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 58.

Komorowski Aleksander, Procesy regionalizacji w Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Społeczny” 1993, nr 11/12.

Komorowski Aleksander, W oczach Lachów, „Przegląd Społeczny” 1994, nr 21/22.

Kondrusiewicz Tadeusz, Czy władze rosyjskie chcą, by Papież odwiedził Moskwę?, „Niedziela” 2003, nr 11.

Koniuszewski A., Car Puszka, „Nowa Myśl Polska” 2001, nr 42.

Koprowski Marek A., Rodzina” na śmietniku, „Najwyższy Czas” 2001, nr 23/24.

Koprowski Marek A., Aneksja pod płaszczykiem, „Najwyższy Czas” 2000, nr 38.

Koprowski Marek A., Bez białej flagi, „Najwyższy Czas” 2000, nr 49.

Koprowski Marek A., Chiny prą na Syberię, „Najwyższy Czas” 2001, nr 7.

Koprowski Marek A., Konflikt trwa: Rosja – Czeczenia, „Najwyższy Czas” 2001, nr 36.

Koprowski Marek A., Łużkow skapitulował, „Najwyższy Czas” 2001, nr 21.

Koprowski Marek A., Putin w walce o kolonie: Rosja – Gruzja, „Najwyższy Czas” 2000, nr 33/34.

Koprowski Marek A., Rok Putina, „Najwyższy Czas” 2001, nr 3.

Koprowski Marek A., Rosja nie robi łaski, „Najwyższy Czas” 2000, nr 47.

Koprowski Krzysztof, Burzliwa dyskusja narodowościowa. Korespondencja z Moskwy, „Życie Warszawy” 1989, nr 200.

Koprowski Krzysztof, Demografia w ZSRR, „Życie Warszawy” 1989, nr 195.

Koprowski Krzysztof, Węglowodanowy model życia. Komórka w rozkładzie, „Życie Warszawy” 1989, nr 156.

Koprowski Marek A., Aleksy chce soboru, „Najwyższy Czas” 2004, nr 5.

Koprowski Marek A., Cerkiew w sojuszu z FSB, „Najwyższy Czas” 2002, nr 11.

Koprowski Marek A., Co po jelcynowskiej Rosji?, „Najwyższy Czas” 2003, nr 51/52.

Koprowski Marek A., Czwarte wybory do Dumy, „Najwyższy Czas” 2003, nr 49.

Koprowski Marek A., Gdzie są chłopcy z KGB?, „Najwyższy Czas” 2003, nr 7.

Koprowski Marek A., Kampania trwa, „Najwyższy Czas”, 2002, nr 18/19.

Koprowski Marek A., Kto po Lebiedziu?, „Najwyższy Czas” 2002, nr 20.

Koprowski Marek A., Nowa Jałta: USA – Rosja, „Najwyższy Czas” 2000, nr 24.

Koprowski Marek A., Pekin chce kupić: Chiny – Rosja, „Najwyższy Czas” 2000, nr 27/28.

Koprowski Marek A., Strach prawosławia, „Najwyższy Czas” 2002, nr 9.

Koprowski Marek A., W interesie swego narodu, „Najwyższy Czas” 2003, nr 39.

Koprowski Marek A., Walka z Kościołem, „Najwyższy Czas” 2002, nr 17.

Korboński Andrzej, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego i Rosji od 1980 r. do chwili obecnej, „Obóz” 2000, nr 37.

Kornaś Tadeusz, Zamorski – świadek Gułagu, „Najwyższy Czas” 2001, nr 49.

Koroluk Bohdan, Pravda cię zniewoli, „Fronda” 2003, nr 29.

Korwin-Mikke Janusz, Moralne oburzenie, „Najwyższy Czas” 2000, nr 46.

Kosidowski W., Rosja we mgle, „Życie Gospodarcze” 1992, nr 27.

Kosiński Zenon, Rosja 2000, „Przegląd Tygodniowy” 2000, nr 5.

Kościński Piotr, Putin i Kwaśniewski: Jest przełom. Trzeba zachować z dawnych polsko-rosyjskich kontaktów to, co najlepsze – mówili prezydenci Polski i Rosji, „Rzeczpospolita” 2002, nr 14.

Kowalczewska Agnieszka, Pęczak Mirosław, Wschód zachodzi. Kultura rosyjska jest w Polsce nieznana i niechciana, „Polityka” 2001, nr 01.

Kowalewski Paweł, Rublowa ruletka, „Gazeta Bankowa” 2004, nr 1.

Kowalewski Robert, Stereotypy i piruety, „Gazeta Wyborcza”, 2002, nr 115.

Kowalik A., Chwiejne obroty w handlu z Rosją, „Rzeczpospolita” 2002, nr 11.

Kowalski Jan, Kulisy prowokacji: lobby żydowskie i komuniści w ataku na Polskę, „Głos” 2001, nr 24.

Kowalski Marek Arpad, Rozciągał się przed nim Bajkał, „Najwyższy Czas” 2001, nr 38.

Koziej Stanisław, Rosja: kierunek Zachód, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 17.

Kozielecki Józef, Błazenada gangstera [partia Żyrinowskiego], „Wprost” 1994, nr 3.

Kozłowski Artur Roland, Geopolityczne podłoże zachodniej granicy Federacji Rosyjskiej, „Athenaeum” 2001. T. 7.

Kozłowski Artur Roland, Zachodnia granica Rosji w świetle tendencji imperialnych, „Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni”, 2001, nr 7.

Kraj Kazimierz, Rosja a terroryzm, „Dziś„ 2003, nr 4.

Kraj Kazimierz, Rosyjskie służby specjalne, „Dziś” 2002, nr 5.

Krasuski Jerzy, Przyszłość Rosji, „Dziś” 1994, nr 6.

Kraszewski Jerzy, Bilans otwarcia, „Trybuna Ludu” 1989, nr 193.

Kraszewski Jerzy, Co się stało w parlamencie? Korespondencja z Moskwy, „Trybuna Ludu” 1989, nr 194.

Kraszewski Jerzy, Dokąd zmierza radziecka gospodarka, „Trybuna Ludu” 1989, nr 10.

Kraszewski Jerzy, Wokół sporów i dyskusji. Republiki na rozrachunku. Korespondencja z Moskwy, „Trybuna Ludu” 1989, nr 11.

Kropiwnicki Aleksander, Marzenie o imperium demokratycznym, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 1.

Kruczek Adam [Michał Heller], Notatki rosyjskie, „Kultura” 1992, nr 10.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1992, nr 11.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1992, nr 12.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1993, nr 4.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1993, nr 5.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1994, nr 4.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1994, nr 5.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1995, nr 3.

Kruczek Adam, Notatki rosyjskie, „Kultura” 1995, nr 4.

Krzemiński Adam, Duma Rosji na dnie. W śmiertelnej pułapce, „Polityka” 2000, nr 35.

Krzemiński Adam, Moskwa bez Pietuszek. Rozmowa z pisarzem rosyjskim Wiktorem Jerofiejewem, „Polityka” 2003, nr 41.

Krzemiński Adam, Zbrodnie bez kary. Nowi zdolni w literaturze rosyjskiej, „Polityka” 2004, nr 17.

Księżarczyk Michał, Układanie mozaiki. Radzieckie przemiany parlamentarne, „Życie Warszawy” 1989, nr 186.

Kublik Andrzej, Bosacki Marcin, Polskie interesy pominięte: sprawa światłowodu. Rozmowa z Tomaszem Szyszko, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 5.

Kublik Andrzej, Ponury czas karnawału, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 5.

Kublik Andrzej, Stan wyjątkowy. W czwartek rano nad Polska zawisło widmo kryzysu energetycznego, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 43.

Kublik Andrzej, Straszak Jukosu, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 207.

Kuczyńska Teresa, Nowa twarz czekisty, „Tygodnik Solidarność” 2002, nr 3.

Kuczyński Antoni, O wieloletnich związkach Polski z Syberią, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 2.

Kuczyński Grzegorz, Gazowe ramię Kremla, „Gazeta Polska” 2002, nr 7.

Kuczyński Grzegorz, Rosja grozi Łotwie, „Gazeta Polska” 2004, nr 8.

Kuczyński Grzegorz, Trudne sąsiedztwo [Koncepcje polityki zagranicznej wobec państw bałtyckich], „Gazeta Polska” 2000, nr 37.

Kumoch Jakub, On rozbił Jukos. Szpanuje w Londynie, ale interes życia robi w Rosji. ROMAN ABRAMOWICZ pomaga Kremlowi w rozbiórce imperium oligarchów, „Przekrój” 2004, nr 32.

Kurczab-Redlich Krystyna, Demokracja drugiej świeżości, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 22.

Kurczab-Redlich Krystyna, Demokracja z krwi i kości, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 101, dod. „Duży Format”, nr 18.

Kurczab-Redlich Krystyna, Miasteczko nieszczęścia, „Gazeta Świąteczna” 1990, nr 207.

Kurczab-Redlich Krystyna, Nowa szpiegomania, „Rzeczpospolita” 2001, nr 198.

Kurczab-Redlich Krystyna, Porządek narodowy. Rosja: Faszystowskie patrole na ulicach, „Polityka” 1998, nr 38.

Kurczab-Redlich Krystyna, Precz z terrorem! Niech żyje terror!, „Rzeczpospolita” 204, nr 209.

Kurczab-Redlich Krystyna, Spokojnie, to tylko zapaść. Rosja: Wszystkie choroby Jelcyna, „Polityka” 1998, nr 45.

Kurczab-Redlich Krystyna, Śmierć w workach. Rosja: Najbardziej chroniona tajemnica Kremla, „Polityka” 2002, nr 23.

Kurczab-Redlich Krystyna, Urny wśród ruin. Rozmowa z Asłanem Maschadowem, „Polityka” 2003, nr 40.

Kurczab-Redlich Krystyna, Wracajcie do piekła [korespondencja z Inguszetii ], „Polityka” 2003, nr 5.

Kurczab-Redlich Krystyna, Z Rosji do Rosji. Mieszkańcy Kaliningradu będą jeździć w zaplombowanych wagonach?, „Polityka” 2002, nr 26.

Kurkiewicz Michał, Nie tak miało być, przyjaciele, „Fronda„ 2002, nr 27/28.

Kurkiewicz Michał, Wirtualny świat pod kontrolą, „Więź” 2000, nr 7.

Kurski Jarosław, Rosja a la carte. Rozmowa z Leopoldem Ungerem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 11.

Kustosik Zbigniew, Putin i jego ludzie, „Przegląd Tygodniowy” 2000, nr 20.

Kustosik Zbigniew, Putin zwycięzca, „Przegląd Tygodniowy” 2000, nr 12.

Kuśmierek Józef, Wszystkie oczy na Wschód, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 228.

Kuta Grzegorz Marcin, „Symfonia” dwu władz?: prawosławie w postkomunistycznej Rosji w latach 1991-1997, „Nowe Sprawy Polityczne” 2002, nr 10.

Kuź Adam, Pułapka na myszy, czyli jak spotkałem gauleitera Magadanu, „Fronda” 2000, nr 19/20.

Kuź Adam, Rosji już więcej nie będzie. Rozmowa z Gejdarem Dzemalem, „Fronda” 1999, nr 15/16.

Kwiatkowski Marek Arpad, Kremlowskie dzwony, „Ład” 1993, nr 3.

Kwiecień Marek, Rosyjski Kościół prawosławny jako bastion na drodze do ożywienia kontaktów z Kościołem rzymskokatolickim – fakt czy stereotyp?, „Człowiek i Społeczeństwo” 2002, T. 20.

Kwieciński Jacek, Mniej spolegliwie: po wizycie Putina, „Gazeta Polska” 2002, nr 5.

Laskowski Witold, Carewicz [Borys Niemcow], „Wprost” 1997, nr 34.

Laskowski Witold, Imperium w lodówce, „Wprost” 1998, nr 52.

Laskowski Witold, Kremlowskie szachy. Rozmowa z Jurijem Skuratowem, niezależnym kandydatem na prezydenta Federacji Rosyjskiej, „Wprost” 2000, nr 12.

Laskowski Witold, Nadzieja Rosji. Kim jest Jewgienij Primakow, „Wprost” 1998, nr 38.

Laskowski Witold, Putinowe zwycięstwo. Po zdobyciu Groznego zasadnicze starcie przenosi się do gabinetów w Moskwie, „Wprost” 2000, nr 9.

Laskowski Witold, Rozklekotane imperium, „Wprost”, 2000, nr 36.

Laskowski Witold, Sierp i swastyka: czy rosyjscy komuniści zawarli sojusz z faszystami?, „Wprost” 1999, nr 8.

Laskowski Witold, Szejk Putin [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2003, nr 45.

Lazari Andrzej de, Antyrosyjska obsesja (O „Pandrioszce” Krystyny Kurczab-Redlich), „Rzeczpospolita: Plus-Minus” 2000, nr 90.

Lazari Andrzej de, Boże, chroń niedźwiedzia, „Polityka” 2001, nr 3.

Lazari Andrzej de, Czy Rosja będzie Trzecim Rzymem?, „Znak” 1993, nr 2.

Lazari Andrzej de, Czy Rosjanie „wyszli” z romantyzmu?, „Rzeczpospolita: Plus-Minus” 1998, nr 267 (46).

Lazari Andrzej de, Dlaczego Rosjanie nie trawią Zachodu?, „Rzeczpospolita: Plus-Minus” 1998, nr 32 (6).

Lazari Andrzej de, Ekumeniści – porzućcie wszelką nadzieję, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 23.

Lazari Andrzej de, Etyka pieśni Aleksandra Galicza, „Znak” 1994, nr 4.

Lazari Andrzej de, Euroazja czy Skandosławia?, „Nowe Kontrasty” 1995, nr 12.

Lazari Andrzej de, Jeszcze raz o czarcie (Rosjanin wobec państwa prawa), „Verte1994, nr 8.

Lazari Andrzej de, Ludowy czy narodowy?, „Odgłosy1991, nr 28.

Lazari Andrzej de, Między młotem a sierpem. Polsko-sowieckie wojny propagandowe, „Polityka” 2004, nr 18.

Lazari Andrzej de, Nie wymagajmy od Rosjan zbyt wiele, „Rzeczpospolita” 2002, nr 14.

Lazari Andrzej de, Nowa mowa Wowy, „Polityka” 2002, nr 40.

Lazari Andrzej de, O dobrym samopoczuciu Eurazjaty, „Res Publica Nowa” 1997, nr 5.

Lazari Andrzej de, Obrona Putina, „Nowe Kontrasty” 2002, nr 4.

Lazari Andrzej de, Pozytywista Putin, „Przegląd Polityczny” 2004, nr 66.

Lazari Andrzej de, Prefektura Karafuto wobec Prus Wschodnich, „Rzeczpospolita” 2002, nr 101.

Lazari Andrzej de, Protokoły mędrców Janowa i Szafarewicza, „Obóz” 1993, nr 25/26, s. 201-209.

Lazari Andrzej de, Rosja – bać się czy nie bać?, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 48.

Lazari Andrzej de, Skąd nadchodzi Antychryst?, „Odra” 2000, nr 12.

Lebiedziński Włodzimierz, Rosja we mgle, „Dziś” 1998, nr 10.

Lentowicz Zbigniew, Kościński P., Milion wiz dla gości ze Wschodu, „Rzeczpospolita” 2002, nr 127.

Leszyk Andrzej, Awantura pod gazem [Import gazu przez firmę „Bartimpex” Aleksandra Gudzowatego], „Przegląd” 2001, nr 4.

Leśniewski Bartłomiej, Bochenek Jacek, Laskowski Witold, Wolny Królewiec. Czy obwód kaliningradzki stanie się częścią obszaru gospodarczego UE?, „Wprost” 2000, nr 898.

Lewandowska Irena, Hamburger wygrywa z Leninem, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 214.

Lewandowska Irena, Jesteście wobec nas niesprawiedliwi. Rozmowa z Wiktorem Losakiem, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 50.

Lewandowska Irena, Kreml: państwo to my. Rozmowa z Siergiejem A. Kowaliowem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 178.

Lewandowska Irena, Lud Putina. Rozmowa z Jurijem Levadą, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 290.

Lewandowska Irena, Może podli, ale nie głupi: Putin buduje sowiecki system władzy centralnej, od góry do dołu. Rozmowa z Siergiejem A. Kowaliowem, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 164.

Lewandowska Irena, Na razie żywy, bo w mauzoleum. Rozmowa z Aleksandrem Jakowlewem, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 14.

Lewandowska Irena, Na Zachód – za ile? Rozmowa z Andranikiem Migranianem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 10.

Lewandowska Irena, Nowy ład: w przeddzień wyborów parlamentarnych. Rozmowa z Siergiejem A. Kovaliowem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 284.

Lewandowska Irena, Pomoc za dyspensę. Rozmowa z Jurijem A. Lewadą, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 10.

Lewandowska Irena, Posłuchamy Radia Swoboda: czy po zmianach w telewizji NTW Rosji grozi koniec wolności słowa? Rozmowa z Jurijem Lewadą, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 93.

Lewandowska Irena, Przeczuł lawinę. Rozmowa z Georgesem Nivatem, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 136, s. 13.

Lewandowska Irena, Rosja może się zmienić – mówi „Gazecie” Grigorij Jawliński, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 135.

Lewandowska Irena, Rosja nie jest racjonalna. Rozmowa z Borysem Grusinem, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 123.

Lewandowska Irena, Rosja. Rozmowa z Wiktorem Łoszakiem, redaktorem naczelnym tygodnika „Moskowskije Nowosti”, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 162.

Lewandowska Irena, Ta przeklęta szlachta, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 264.

Lewandowska Irena, Ta wojna nie skończyła się. Rozmowa z Siergiejem Kowaliowem, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 300.

Lewandowska Irena, W kleszczach przeszłości. Polska w Unii może Rosji pomóc się zmienić – mówi Grigorij Jawliński, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 137.

Lewandowska Irena, Warto było wyjść na plac. Rozmowa z Jegorem T. Gajdarem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 250.

Lewandowska Irena, Wszystkie chwyty dozwolone. Rozmowa z Jurijem Lewadą, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 251.

Likowska Ewa, Taniec ożeniony z jazzem. Rozmowa z Borisem Ejfmanem, „Przegląd” 2003, nr 44.

Lis Tomasz, Nie tylko fakty. Cena krwi, „Wprost” 2000, nr 35.

Lisiewicz Piotr, Czeczenia – chaos, bieda, bezkarność armii, „Gazeta Polska” 2000, nr 44.

Lisiewicz Piotr, Nie wystarczy wybić wszystkich Czeczenów. Rozmowa z Ireną Rzeplińską, „Gazeta Polska” 2000, nr 45.

Lisiewicz Piotr, Nieprzygotowana wizyta Kwaśniewskiego. Rozmowa z Grzegorzem Kostrzewa-Zorbasem, „Gazeta Polska” 2000, nr 29.

Lisiewicz Piotr, Prawda po rosyjsku, „Gazeta Polska” 2000, nr 47.

Lisiewicz Piotr, Rozwalaj każdego kogo spotkasz, „Gazeta Polska” 2000, nr 44.

Lisiewicz Piotr, Z perspektywy szczawia [Protesty Polaków pod konsulatem rosyjskim w Poznaniu przeciwko wojnie w Czeczenii], „Gazeta Polska” 2000, nr 18.

Lobkowicz Estera, Rasputin Putina, „Fronda” 2001, nr 23/24.

Loranc Władysław, Solidarność Słowian?, „Dziś” 1999, nr 8.

Lubelski Tadeusz, Istota życia w siedemnastu ujęciach. Rozmowa z Sergiejem Dworcewojem, „Kino” 1999, nr 78.

Luty Anna, Mikołaj Bierdiajew – filozof wolności, „Nauki Humanistyczne” 2002, nr 7.

Łabuszewska Anna, „Niech się święci!”: stare-nowe święta w dzisiejszej Rosji, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 18.

Łabuszewska Anna, Czyste ręce chcą liczyć pieniądze: Rosja przed wyborami, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 32.

Łabuszewska Anna, Kim pan jest, panie Putin? [korespondencja z Moskwy ], „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 2.

Łabuszewska Anna, Korona na czubku piramidy, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 10.

Łabuszewska Anna, Kraina poszukiwaczy szczęścia: ziemie zapomniane Federacji Rosyjskiej: Żydowski Obwód Autonomiczny, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 5.

Łabuszewska Anna, Kresy Imperium: ziemie zapomniane Federacji Rosyjskiej, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 15.

Łabuszewska Anna, Łukowski Andrzej, Muchy na weselnym torcie: zapowiedź „Anschlussu” Białorusi przez Rosję: czy Bug będzie granicą polsko-rosyjską?, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 36.

Łabuszewska Anna, Miasto, masa, metro [korespondencja z Moskwy ], „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 39.

Łabuszewska Anna, Nieznane oblicze znanej wojny: po tragedii w moskiewskim teatrze, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 44.

Łabuszewska Anna, Nowy realizm kontra stare przyzwyczajenia: przed pierwszym spotkaniem „na szczycie” Busha z Putinem, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 24.

Łabuszewska Anna, O czym nie mówi patriarcha Aleksy, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 4.

Łabuszewska Anna, Okulary dla dalekowidza: po szczycie Putin – Zemin: co łączy, a co dzieli Moskwę i Pekin?, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 30.

Łabuszewska Anna, Reporterzy w granicach rozsądku: czwarta władza w Rosji: zastraszona, podporządkowana, zdemoralizowana [korespondencja z Moskwy ], „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 1.

Łabuszewska Anna, Sznur ukręcimy sobie sami [korespondencja z Moskwy ], „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 51/52.

Łabuszewska Anna, Wielkie dni sterowanej demokracji [korespondencja z Moskwy ], „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 51/52.

Łętowski Maciej, Michalski Artur, Na gruzach totalitaryzmu. Rozmowa z A. Ogrodnikowem [Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Rosji], Ład” 1990, nr 4.

Łętowski Maciej, Michalski Artur, Zaczynamy od zera. Chrześcijańscy demokraci w Rosji, „Ład” 1990, nr 1.

Łomanowski Andrzej, Putin pije ze świętego źródła. Wszędzie, gdzie Putin zatrzymał się, mają zawisnąć tablice pamiątkowe, „Polityka” 2001, nr 24.

Łomanowski Andrzej, Putin w przedszkolu, „Przekrój” 2004, nr 5.

Łomanowski Andrzej, Putinokracja, „Przekrój” 2004, nr 9.

Łomanowski Andrzej, Zabójcza reklama, „Przekrój” 2004, nr 17.

Łoszak Wiktor, Rosja to nie ZSRR, a Polacy wciąż ją tak traktują – mówi redaktor naczelny „Moskowskich Nowosti”, Gazeta Wyborcza” 2001, nr 49.

Łubieński Tomasz, Kartki z Rosji, „Tygodnik Solidarność” 1990, nr 2.

Łuczak Wojciech, Tajna broń: co nam grozi z Kaliningradu?, „Wprost” 2001, nr 2.

Łukaszewicz Józef, Syberyjskie refleksje, „Lithuania” 1999, nr 4.

Łukaszewski Jerzy, Patrząc na wschód, „Rzeczpospolita” 2002, nr 13.

Łukaszewski Jerzy, W Unii nie ma miejsca dla Rosji, „Rzeczpospolita” 2001, nr 254.

Łukowski Andrzej, Doktor Jekyll i gospodin Hyde [korespondencja z Moskwy ], „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 24.

Łukowski Andrzej, Dyktatura traci zęby mleczne, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 48.

Łukowski Andrzej, Między Kopenhagą a Nowym Jorkiem: mimo zabiegów Kremla kwestia Czeczenii wraca na arenę międzynarodową, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 45.

Łukowski Andrzej, Rosyjska karta znowu w grze, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 46.

Łukowski Andrzej, Wszyscy jesteśmy zakładnikami [korespondencja z Moskwy ], „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 44.

Łukowski Andrzej, Za dużo emocji, za mało konkretów: czy wizyta Putina w Polsce rzeczywiście była przełomem?, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 4.

Mac Jerzy Sławomir, Barometr „Wprost”, „Wprost” 2000, nr 49.

Maciejewski Janusz, Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości, „Więź” 1998, nr 2.

Macierewicz Antoni, Czy Rosja szpieguje w Polsce?, „Głos” 2000, nr 14.

Macierewicz Antoni, W rocznicę najazdu, „Głos”.2002, nr 3.

Maćkowiak Tomasz, Wojciechowski Marcin, Imperium Gazpromu, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 268.

Madej Zbigniew, Nadzieje, „Przegląd Tygodniowy” 1995, nr 2.

Madej Zbigniew, Zapaść, „Przegląd Tygodniowy” 1995, nr 1.

Magdziak-Miszewska Agnieszka, Interes państwa, interes rodziny, „Więź” 1999, nr 9.

Majewski Michał, Limuzyna naszego sąsiada. Oficjalną wizytę w Polsce prezydent Putin rozpoczął od uściśnięcia stu rąk, „Rzeczpospolita” 2002, nr 14.

Majewski Michał, Morka Artur, Reszka Paweł, Polska traci kontrolę nad gazem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 5.

Mak Antoni, Antykatolicka histeria, „Najwyższy Czas” 2000, nr 38.

Mak Antoni, Głosy znad Pregoły, „Najwyższy Czas” 2000, nr 26.

Mak Antoni, Gwarant niepodległości: Rosja – Białoruś, „Najwyższy Czas” 2000, nr 25.

Mak Antoni, Kaukaski poker, „Najwyższy Czas” 2000, nr 37.

Mak Antoni, Kłótnia w rodzinie[Spór o przejęcie kontroli nad telewizyjną stacją NTW], „Najwyższy Czas” 2001, nr 15/16.

Mak Antoni, Kreml kuje żelazo, „Najwyższy Czas” 2003, nr 6.

Mak Antoni, Sommer Tomasz, Czarna dziura na wschodzie, „Najwyższy Czas” 2003, nr 40.

Mak Antoni, Wojna do ostatniego..., „Najwyższy Czas” 2000, nr 46.

Mak Antoni, Współpraca – tak, separatyzm – nie [Stosunki z obwodem kaliningradzkim], „Najwyższy Czas” 2001, nr 1.

Malczyk Jerzy, Szpital na kłopoty, „Polityka” 1995, nr 30.

Malik Ryszard, Demokratyczna Rosja nie zagraża Polsce, „Rzeczpospolita” 1994, nr 38.

Malik Ryszard, Nikt nie chce walczyć z mafią, „Rzeczpospolita” 29.06. 1994, nr 150 .

Małecki M., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Związku Radzieckim, „Przegląd Organizacji” 1990, nr 23. Małecki M., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Związku Radzieckim, „Przegląd Organizacji” 1990, nr 24.

Małek Marcin, Rosyjskie opinie o Polsce, „Dziś” 2003, nr 2.

Mandalian Andrzej, Więzień własnego mitu, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 20.

Marciniak Włodzimierz, Modernizacja poprzez katastrofę, „Res Publica Nowa” 1998, nr 10.

Marciniak Włodzimierz, Państwo bez ducha, czyli oparte na strachu, „Arcana” 1999, nr 5.

Marciniak Włodzimierz, Polityka w przestrzeni regionów, „Res Publica Nowa” 1999, nr 9.

Marciniak Włodzimierz, Pomiędzy dezintegracją a chaosem: pierwsze miesiące po rozpadzie Związku Sowieckiego, „Obóz” 1999, nr 36.

Marciniak Włodzimierz, Putin w Rosji: „wolność dla wszystkich albo każdemu po mordzie”, „Arcana” 2000, nr 4.

Marciniak Włodzimierz, Putin w Warszawie, „Arcana” 2002, nr 2.

Marciniak Włodzimierz, Rosja wyzwala się z kompleksów, a w Moskwie pojawia się siła nieczysta, „Res Publica Nowa” 2000, nr 12.

Marciniak Włodzimierz, Rosyjski świt: (Przegląd rosyjski), „Arcana” 2001, nr 5.

Marciniak Włodzimierz, Rosyjskie noce, „Arcana” 2000, nr 1.

Marciniak Włodzimierz, Rosyjskie poglądy na problemy rozbrojenia, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 2.

Marciniak Włodzimierz, Rozpad Imperium – wielość sensów, „Arcana” 1998, nr 1.

Marciniak Włodzimierz, Wiza, czyli zamach na urzędnika: enklawa kaliningradzka, „Gazeta Polska” 2002, nr 32.

Marciniak Włodzimierz, Wolność przeciwko prawu: władza i wolność w rosyjskiej myśli politycznej, „Civitas” 2001. nr 5.

Marek Dąbrowski, Rok po kryzysie, „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 5.

Martyniak H., Quo vadis Rosjo?, „Przegląd Tygodniowy” 1992, nr 1.

Martyniak H., Szczyt między epokami [Spotkanie Busha i Gorbaczowa w Moskwie], „Przegląd Tygodniowy” 1991, nr 32.

Masiarz Władysław, Kościół katolicki w Rosji od XVII do XX wieku, „Przegląd Religioznawczy” 2001, nr 2.

Masłoń Krzysztof, Łamano go jak kawałek chleba: wystawa „Włodzimierz Wysocki – parada muzeów” w Koszalinie, „Rzeczpospolita” 2000, nr 303.

Massaka Iwona, Projekt Nowego Imperium Kontynentalnego Aleksandra Dugina, „Arcana” 2001, nr 2.

Mazan Joanna, Sytuacja demograficzna w Rosji, „Głos” 2002, nr 7.

Maziarski Jacek, Rosja po wyborach, „Ład” 1994, nr 1.

Maziarski Wojciech, Michnik Adam, Zadzwonił do mnie Breżniew. Rozmowa ze Stanisławem Kanią [O groźbie interwencji wojsk Układu Warszawskiego i stanie wojennym], „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 290.

Maziarski Wojciech, Zanim Samson zniszczy świat. Rozmowa z Jerzym Pomianowskim [Rola rosyjskiej inteligencji w budowaniu demokracji], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 125.

Mazur Bogusław, Kataklizm na Wschodzie, „Wprost” 1990, nr 40.

Mazurek Robert, Pi, czyli Putin. Rozmowa z Włodzimierzem Marciniakiem, „Nowe Państwo” 2001, nr 20.

Medyńska Zofia, Jak najdalej od Bugu: Rosjanie coraz częściej wybierają Polskę na nową ojczyznę, „Przegląd” 2003, nr 20.

Meller Andrzej, Terror będzie się nasilał. Rozmowa z Witalijem Portnikowem, politologiem, komentatorem Radia Swoboda, „Rzeczpospolita” 2004, nr 216.

Menkiszak Marek, Dokąd zmierza Moskwa?: „prozachodni zwrot” w polityce zagranicznej Rosji: przyczyny, konsekwencje, perspektywy, „Głos” 2000, nr 47.

Menkiszak Marek, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji po 11 września, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 1.

Michalik Eliza, Sakiewicz Tomasz, Nie będziemy strzelać z procy. Rozmowa z Wiesławem Walendziakiem, „Gazeta Polska” 2002, nr 4.

Michałowski Witold St., Jamałgate, „Obywatel” 2003, nr 3 (11).

Michnik Adam, Antysowieccy rusofile, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 122.

Michnik Adam, Bójko Leon, Gorbaczow odszedł. Żegnamy ZSRR, witamy Rosję, „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 301.

Michnik Adam, Bójko Leon, Gorbaczow: nikt nie ma pomysłu na Rosję, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 77.

 Michnik Adam, Bójko Leon, Skalski Ernest, Rosja: bać się czy nie bać?, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 88.

Michnik Adam, Brunatni wygrali w Rosji, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 290.

Michnik Adam, Dlaczego zmienił się nasz stosunek do innych narodów? Rozmowa z Edwardem Szewardnadze, „Gazeta Wyborcza” 1989, nr 123.

Michnik Adam, Hercen, Dostojewski, Polska, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 136.

Michnik Adam, Igranie z Rosją, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 94.

Michnik Adam, Moskwa – demonstranci i wojsko, „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 75.

Michnik Adam, O rosyjskich wyborach prezydenckich, 1996, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 133.

Michnik Adam, Putin dumny z Papieża. Rozmowa z Władimirem Putinem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 12.

Michnik Adam, Pytania do Andrzeja Wajdy [Zmiany w ZSRR i Polsce], „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 2.

Michnik Adam, Rosja - NATO: Argumenty sprzed pół wieku, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 140.

Michnik Adam, Rosja normalnieje, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 125.

Michnik Adam, Rosja przepołowiona, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 141.

Michnik Adam, Scenariusze moskiewskie, „Gazeta Wyborcza1991, nr 86.

Michnik Adam, Sowiecki orzeł albo o paradoksach kołchozowego bonapartyzmu, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 279.

Michnik Adam, Stan wyjątkowy w ZSRR. Jesteśmy po stronie rosyjskiej demokracji, „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 194.

Michnik Adam, Ta wojna deprawuje Rosję, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 183.

Michnik Adam, Test Putina, 2001, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 84.

Michnik Adam, Wolność szubrawców [Zabójstwo Galiny Starowojtowej], „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 285.

Michnik Adam, Zakładnicy rosyjskiej władzy, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 209.

Michnik Adam, Żyrinowski moja miłość, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 9.

Miecik Igor T., 14:57 do Czyty, „Polityka” 2002, nr 40.

Miecik Igor T., Gladiator, „Polityka” 2004, nr 3.

Miecik Igor T., Klucz do okrętu, klucz do państwa. Rosja: Rodziny ofiar i prasa wystawiają władzy rachunek za tragedię „Kurska”, „Polityka” 2000, nr 36.

Miecik Igor T., Moskwa obiecana. Moskwa się dusi, „Polityka” 2002, nr 03.

Miecik Igor T., Niedziela w domu nad rzeką Moskwą, „Polityka” 2003, nr 42.

Miecik Igor T., Niepotrzebna armia: weterani Czeczenii, „Polityka” 2003, nr 51/52.

Miecik Igor T., Prawdziwy koniec imperium. Ubywa Rosjan, „Polityka” 2003, nr 03.

Miecik Igor T., Razbombit’ banditskij narod, „Polityka” 2004, nr 37.

Miecik Igor T., Strefa lęków. Nikt nie ma bowiem wątpliwości, że przyszłość Kaliningradu będzie taka, jakiej zażyczy sobie prezydent Putin, „Polityka” 2001, nr 05.

Miecik Igor T., Zapłaćcie za Dubrowkę. Rodziny ofiar domagają się od władzy odszkodowań i wskazania winnych, „Polityka” 2003, nr 44.

Miecik Igor T., Ziemia lekką będzie. Rosja, „Polityka” 2002, nr 43.

Mikołajczak Łukasz, Wizerunek medialny Władimira Putina, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 1.

Mikołajec Jarosław, Drogi i bezdroża współczesnej geopolityki rosyjskiej na przykładzie nacjonalistycznych poglądów Aleksandra Dugina, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2000, [T.].

Mikos Marek, Ruś święta zaklęta. „Dzieje Świętej Rusi” w księgarniach, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 19.

Milewska Emma, Co wybrała Rosja? Korespondencja z Moskwy, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 3.

Milewska Emma, Skok w rynek czy donikąd, „Życie Gospodarcze” 1992, nr 27.

Milewska Emma, Voucher zrobił swoje... Korespondencja z Moskwy, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 28.

Milewska Emma, Voucher zrobił swoje... Korespondencja z Moskwy, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 32.

Milewska Emma, Voucher zrobił swoje... Korespondencja z Moskwy, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 34.

Mirkes Anna, Tajemnica wojenna Griszkowca, „Teatr” 2001, nr 3.

Mirosław Głogowski, Zima czy przymrozek, „Przegląd” 2000, nr 6.

[m], Krokodyl przekracza granicę. 17 września 1939 r. – humor agresora, „Polityka” 1999, nr 38.

Mondry Janusz, Geopolityczne aspekty stosunków japońsko-rosyjskich, „Nowe Sprawy Polityczne” 2002, nr 10.

Mondry Janusz, USA, Rosja a bezpieczeństwo europejskie, „Nowe Sprawy Polityczne” 2002, nr 56.

Montgomery Katarzyna, Rosja, jaką kochamy, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 106.

Morawski Dominik, Wyboista droga w stosunkach Watykan – Moskwa, „Kultura” 1998, nr 78.

Możejko Edward, Moskwa – Krym: wrażenia z podróży, „Kultura” 2000, nr 4.

Możejko Edward, Moskwa – Krym: wrażenia z podróży, „Kultura” 2000, nr 5.

Możejko Eugeniusz, Wiadomości dobre i złe, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 18.

Mroziewicz Krzysztof, Pawłowski W., Zmierzch i świt. Pożegnanie ZSRR, „Polityka” 1992, nr 1.

Mroziewicz Krzysztof, Pokuty! Moskwa: czas proroków, „Polityka” 1991, nr 49.

Mroziewicz Krzysztof, Polacy, Niemcy i my. Rozmowa z L. Pocziwałowem, „Polityka” 1990, nr 2. Mroziewicz Krzysztof, Święta Ruś. Matka Boża zamiast Lenina, „Polityka” 1991, nr 41.

Mroziewicz Krzysztof, Taki był system. Rozmowa z Aleksiejem Adżubejem, „Polityka” 1989, nr 31.

Mroziewicz Krzysztof, Wielki grzech. Kierownictwo cerkwi było w rękach KGB. Rozmowa z ojcem Aleksandrem Borysowem, proboszczem cerkwi Kosmy i Damiana (naprzeciwko Mossowietu), duszpasterzem inteligencji moskiewskiej, „Polityka” 1991, nr 46.

Muradian Artur, Koncepcja euroazjatycka modelem rozwoju społecznego Rosji?, „Dziś” 1992, nr 12, s. 112-119.

Musiał Stanisław SJ, Szkoła nr 67 w Moskwie pyta o Boga, „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 4.

Mysłek Tomasz, „Nowy początek” od początku: Niemcy-Rosja, „Gazeta Polska” 2000, nr 29.

Myślik Tadeusz, Polityka wobec Rosji: drogi normalizacji, „Dziś” 2000, nr 6.

Nagorski Andrew, W co gra Putin?, „Newsweek” 2001, nr 11.

Narbutt Maja, Krótko po rozwodzie: Rosjanie w Warszawie, „Rzeczpospolita” 2002, nr 215.

Narbutt Maja, Pilot we mgle: kłopoty prezydenta Paksasa, „Rzeczpospolita” 2003, nr 266.

Narbutt Maja, Podróż za zamkniętymi oknami: w pociągu Kaliningrad – Moskwa, „Rzeczpospolita” 2000, nr 299.

Narbutt Maja, Wiza dla admirała [korespondencja z Kaliningradu ], „Rzeczpospolita” 2002, nr 110.

Naszkowska Krystyna, Jak nie zrobić interesu? Związek Radziecki potrzebuje polskiej nadwyżki żywności, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 279.

Nawrocki Witold, Pięć hipotez o przyszłości Rosji, „Dziś” 1992, nr 6.

Nawrocki Witold, Rosja jako świat dla siebie, „Dziś” 1996, nr 11.

Nierychło A., Bez Związku, „Przegląd Tygodniowy” 1992, nr 2.

Niewiadomski Filip, Czarna lista gazowników: kto odpowiada za utratę przez Polskę kontroli nad gazem?, „Głos” 2001, nr 6.

Nogacki Robert, Ani brunatni, ani czerwoni, „Najwyższy Czas” 2000, nr 14.

Nowak Andrzej, Ab Imperio: nowe spojrzenia na historię Rosji, „Przegląd Wschodni” 2003, T. 8, z. 3.

Nowak Andrzej, Bać się czy nie bać?, „Arcana” 1997, nr 14.

Nowak Andrzej, Co jeszcze Rosja może?, „Życie” 1998, nr 77.

Nowak Andrzej, Czy Związek Sowiecki przetrwa do wtorku?, „Czas Krakowski” 1990, nr 114.

Nowak Andrzej, Dokąd pędzisz pieriesTROJKO?, „Arka” 1989, nr 26.

Nowak Andrzej, Dookoła Łubianki, „Świat” 1989, nr 13.

Nowak Andrzej, Dzieje jednego listu, „Życie” 1997, nr 105.

Nowak Andrzej, Morawiec Elżbieta, Przeciwko utopiom: spotkanie z Włodzimierzem Bukowskim, „Arcana” 2000, nr spec.

Nowak Andrzej, Odwet na dziejach po rosyjsku „Rzeczpospolita: Plus-Minus” 2002, nr 168.

Nowak Andrzej, Plesnar Ł., Związek Sowiecki przestanie być mocarstwem na skalę światową? Rozmowa z Walterem Rostowem, „Czas” 1990, nr. 153.

Nowak Andrzej, Poeta i polityka. Rozmowa z Josifem Brodskim, „Czas” 1990, nr. 252.

Nowak Andrzej, Pokusy geopolityki rosyjskiej, „Arcana” 2002, nr 44.

Nowak Andrzej, Polityka wschodnia i „Wyborcza”, „Czas Krakowski” 1992, nr 117.

Nowak Andrzej, Powtórka z historii: Aleksander II i Gorbaczow, „Tumult” 1989, nr 03/04.

Nowak Andrzej, Przebinda Grzegorz, Zachód nie płaci za antykomunizm. Rozmowa z Władimirem Bukowskim, „Czas” 1990, nr. 207.

Nowak Andrzej, Przebinda Grzegorz, Rosjanie i Polacy są podobni. Rozmowa z Natalią Gorbaniewską, „Czas” 1990, nr. 234.

Nowak Andrzej, Rosja w polskiej myśli politycznej w XX wieku: materiał do refleksji, „Arcana” 1996, nr 10.

Nowak Andrzej, Trzeba o tym głośno mówić, „Życie” 1997, nr 132.

Nowak Andrzej, Z Rosją, nie z Sowietami, „Czas Krakowski” 1991, nr 38.

Nowak Andrzej, Zaciskanie zębów, „Arcana” 2000, nr 31

Nowak Andrzej, Związek Sowiecki – Komu wolno strajkować?, „Świat” 1989, nr 11.

Nowak Andrzej, Związek Sowiecki: Między rozpadem i nowym imperium, cz. 1-3, „Czas Krakowski” 1990, nr 257.

Nowak Andrzej, Żadnych marzeń?, „Świat” 1989, nr 14.

Nowak- Jeziorański Jan, Po wizycie Putina: szanse i zagrożenia, „Rzeczpospolita” 2002, nr 16.

Nowak-Jeziorański Jan, Niebezpieczne uzależnienie Polski, „Rzeczpospolita” 2002, nr 14.

Nowak-Jeziorański Jan, Powstrzymywać czy obłaskawiać Rosję?, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 23.

Nowakowski Jerzy Marek, Korytarz do gorszej Europy, „Wprost” 2000, nr 26.

Nowakowski Jerzy Marek, Korytarz do gorszej Europy, „Wprost” 2002, nr 26.

Nowakowski Jerzy Marek, Na Wschodzie bez zmian. Dramat w Osetii dowiódł, że Rosja jest zakneblowana, „Wprost” 2004, nr 1137.

Nowakowski Jerzy Marek, Nasza mała geopolityka, „Wprost” 2000, nr 31.

Nowakowski Jerzy Marek, Polityka wschodnia – kilka spraw oczywistych, „Polska w Europie” 1996, z. 20.

Nowakowski Jerzy Marek, Romans z niedźwiedziem, „Wprost” 2003, nr 15.

Nowakowski Jerzy Marek, Samotność wśród rurociągów, „Gazeta Polska” 2002, nr 38.

Nowakowski Jerzy Marek, Władimir, prawnuk Piotra, „Wprost” 2000, nr 41.

Nowakowski Jerzy Marek, Zagłębie rury: jak w wielkiej rozgrywce politycznej Putin wykorzystuje pistolet gazowy i naftowy, „Wprost” 2000, nr 49.

Nowakowski Marek, Czeczenów na pożarcie: błąd Oriany Fallaci, „Rzeczpospolita” 2003, nr 6.

Nowicki M. A., Bóg się uwziął [Sytuacja gospodarcza], „Tygodnik Solidarność” 1991, nr 3.

Nowicki Zdzisław, Daj Boże, żebym się mylił, „W Drodze„ 2000, nr 4.

Nowicki Zdzisław, Kursk, „W Drodze” 2000, nr 10.

Nowicki Zdzisław, O co walczył Borys?, „W Drodze” 2000, nr 3.

Nowodworska Waleria, Wojciechowski Marcin, Rocznica starcia Jelcyna z parlamentem w 1993, to święto rosyjskiej demokracji, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 229.

Nowosad Andrzej, Człowiek z aluminium. Rosja: Ojcom chrzestnym mówimy „nie”, „Polityka” 1999, nr 11.

Nowosad Andrzej, Nowy zderzak Jelcyna. Rosja: Zaskakujące poparcie dla premiera Stiepaszyna, „Polityka” 1999, nr 23.

Nowosad Andrzej, Zbrodnie bez kary. Rosja: Długa lista podejrzanych o zabójstwo Galiny Starowojtowej, „Polityka” 1998, nr 49.

Nowosad Andrzej, Złote runo 2002,: Gruzja – Rosja, „Polityka” 2002, nr 41.

O czym rozmawiać z Rosją? [skrót dyskusji: Zygmunt Skórzyński, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Andrzej Drawicz, Aleksander Hall, Jerzy Marek Nowakowski, Ernest Skalski, Marcin Rościszewski, Antoni Kukliński, Jan Kieniewicz, Tadeusz Chabiera, Ryszard Bobrowski, Jarosław Guzy, Ryszard Reiff, Jakub Borawski], „Polska w Europie” 1996. Z. 20.

O wolności duszy rosyjskiej, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 166.

Odpowiedzialność za ojczyznę, „Nasz Dziennik” 1998, nr 64.

Olbrychski Daniel, Do przyjaciela Moskala, „Polityka” 2000, nr 32.

Oniszczuk Mikołaj, Nowe horyzonty współpracy z Rosją, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 2.

Onyszkiewicz Janusz, Nowy Jork, Moskwa i co dalej?, „Rzeczpospolita” 2000, nr 263.

Ornacka Ewa, Sumliński Wojciech, „Pruszków” pod Moskwą: najgroźniejszy polski gang jest tylko filią rosyjskiej mafii, „Wprost” 2003, nr 50.

Osadczuk Bohdan, Między Niemcami a Rosją, „Kultura” 2000, nr 9.

Osica Olaf, Twardy rdzeń NATO, „Rzeczpospolita” 2002, nr 7.

Osińska Katarzyna, Coraz rzadziej mówię „ja”. Rozmowa z Jewgienijem Griszkowicem, „Dialog” 2000, nr 12.

Ostrowska T., Pierestrojka może się skończyć w trzy godziny. Rozmowa z A. Cypko, „Tygodnik Demokratyczny” 1990, nr 31.

Ostrowski Marek, Borys taki już jest. Uderzająca jest bezradność Zachodu wobec Rosji, „Polityka” 1999, nr 51.

Ostrowski Marek, Chłód od wschodu. Incydent z podeptaniem flagi wywołał niezwykle ostrą reakcję Moskwy, „Polityka” 2000, nr 10.

Ostrowski Marek, Do przyjaciół Moskali. Stosunki polsko-rosyjskie poróżniły prezydenta i rząd, „Polityka” 2000, nr 12.

Ostrowski Marek, Ech, gaz jeszcze raz. Polska – Rosja: Więcej dobrych chęci, wciąż mało konkretów, „Polityka” 2001, nr 22.

Ostrowski Marek, Gdzie jest wróg? Wojskowi amerykańscy są przekonani, że ciągle obecna w Polsce świadomość rosyjskiego zagrożenia wynika z „przestarzałego myślenia o wojnie”, „Polityka” 1999, nr 11.

Ostrowski Marek, Gra bez asów. Nowa zimna wojna między Rosją a Ameryką nie jest zbyt zimna, „Polityka” 2001, nr 13.

Ostrowski Marek, Jednak cieplej, „Polityka” 2002, nr 03.

Ostrowski Marek, Nie będzie litości. Śmierć w Moskwie, „Polityka” 2002, nr 44.

Ostrowski Marek, Nie będzie litości: śmierć w Moskwie, „Polityka” 2000, nr 44.

Ostrowski Marek, Ocean Niespokojny. USA–Chiny–Rosja: Kto będzie górą?, „Polityka” 1998, nr 28.

Ostrowski Marek, Patrząc Putinowi w oczy. Norwid pisał: „Granicząc z Rosją trzeba w niej mieć swoją partię”, „Polityka” 2002, nr 04.

Ostrowski Marek, Pojednanie ciała z ziemią. W Rosji mało kto płakał nad trumną cara, „Polityka” 1998, nr 30.

Ostrowski Marek, Polka z niedźwiedziem, „Polityka” 2004, nr 10.

Ostrowski Marek, Porwana siatka: dziewięciu rosyjskich dyplomatów wydalono z Polski pod zarzutem szpiegostwa, „Polityka” 2000, nr 5.

Ostrowski Marek, Rosyjski lis w kurniku. Rozmowa z gen. Stanisławem Koziejem z Akademii Obrony Narodowej, „Polityka” 2002, nr 21.

Ostrowski Marek, Szachy z Putinem. Rozmowa ze Strobem Talbottem, „Polityka” 2002, nr 1.

Ostrowski Marek, Szostkiewicz Adam, Dzieci wybaczcie dorosłym, „Polityka” 2004, nr 37.

Ostrowski Marek, Szostkiewicz Adam, Faza wdechu. Dwu”Głos” o Rosji: Rozmowy z gubernatorem Dmitrijem Ajackowem i emigracyjnym pisarzem Wasylijem Aksjonowem, „Polityka” 1999, nr 42.

Ostrowski Marek, Widok z parteru. W stosunkach polsko-rosyjskich nie ma fajerwerków, a jakiś by się przydał, „Polityka” 2000, nr 49.

Ostrowski Marek, Władimir globtroter – Grupa G 8 obradowała na Okinawie, „Polityka” 2000, nr 31.

Ostrowski Marek., Rosyjski lis w kurniku. Rozmowa z gen. Stanisławem Koziejem, „Polityka” 2002, nr 21.

Pacuda Korneliusz, Rosja – anachroniczne imperium kolonialne, „Rzeczpospolita” 2004, nr 219.

Pajdak Marian, Tego się nie dolicza [Problem odszkodowań za pracę w obozach], „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 2.

Pałasiński Jacek, Dywizja Gazpromu: rosyjski gaz i ropa naftowa kształtują nowy układ gospodarczy i polityczny Europy, „Wprost” 2001, nr 2.

Paprocki Henryk, Źródła twórczości Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 28.

Papuzińska Magda, Urynkowiona przyjaźń, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 196.

Paradowski Ryszard, Eurazjatycki projekt dla Rosji, „Polityka Wschodnia” 1999, nr 2.

Paradowski Ryszard, Faszystowskie tendencje w Rosji – historia i współczesność, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 1.

Paradowski Ryszard, Faszyzm w Rosji, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 7/8.

Paradowski Ryszard, Gumilow, Szafarewicz, Sołżenicyn : trzy warianty ksenofobii, „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 3.

Paradowski Ryszard, Obraz świata i urządzenie społeczeństwa : Lew Karsawin i ideologia euroazjatyzmu, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 2.

Paradowski Ryszard, Rosyjski faszyzm wczoraj i dziś, „Dziś” 1996, nr 2.

Paradowski Ryszard, Stosunki polsko-rosyjskie, „Dziś” 1996, nr 6.

Parchimowicz Iwona, Brunatniejszy odcień czerwieni : międzynarodówka nacjonalistów [korespondencja z Moskwy ], „Prawo i Życie” 1996, nr 9.

Parchimowicz Iwona, Jeśli nawet zdobędą władzę. Rozmowa z A. Jakowlewem, „Polityka” 1991, nr 34.

Parchimowicz Iwona, Pół Balcerowicza po rosyjsku. Korespondencja z Moskwy, „Polityka” 1992, nr 3.

Parchimowicz Iwona, Rano, wieczór, we dnie, w nocy : Jelcyn według Korżakowa, „Polityka” 1997, nr 34.

Parchimowicz Iwona, Trzysta lat wojny : Czeczenia, „Prawo i Życie” 1996, nr 3.

Parchimowicz Iwona, Zaklęty krąg. Korespondencja z Moskwy [Sytuacja gospodarcza], „Polityka” 1990, nr 30.

Passent Daniel, Bez rabina nie razbieriosz. En passent: Kto się boi rosyjskich milionerów, „Polityka” 2004, nr 02.

Passent Daniel, Rosjanie nadchodzą: od Uralu po Atlantyk, „Polityka” 2003, nr 19.

Pawlak Edward, Czy Sołżenicyn powróci?, „Wprost” 1989, nr 47.

Pawlak Edward, My, stalinowcy, „Wprost” 1989, nr 51.

Pawlak Edward, Nostalgia rosyjska jak choroba, „Arkusz„ 2002, nr 10.

Pawlak Maryla, Na wschód od Edenu [okręg kaliningradzki], „Borussia” 1992, nr 5.

Pawlicki J., Co Bruksela proponuje Rosji w sprawie Kaliningradu, „Gazeta Wyborcza” 18.09.2002, nr 218.

Pawluczuk Andrzej W., Rosja u progu XXI wieku, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 1995, nr 65.

Pawłowski Roman, O przyjaciołach Moskalach. Rozmowa z Tadeuszem Słobodziankiem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 143.

Pawłowski W., Strach przed nieznanym, „Polityka” 1991, nr 1.

Peszko Adam, ZSRR: bez uproszczonych ocen [proces urynkowienia gospodarki], „Przegląd Organizacji” 1991, nr 6.

Pęczak Mirosław, Wypijmy za nas, za was i za specnaz: rosyjski pop, „Polityka” 2000, nr 47.

Pędziwol Aureliusz M., Rosja w kawałkach. Rozmowa z Władimirem Bukowskim, „Polityka” 2001, nr 22.

Pichór Tomasz, Czekamy na prezydenturę kontynuacji. Rozmowa ze Stanisławem Cioskiem „Sprawy Polityczne” 1999,2000, nr 23.

Pichór Tomasz, Kaliningradzkie paradoksy, „Sprawy Polityczne” 2000, nr 4.

Pietrasik Zdzisław, Strip-tease Katarzyny Wielkiej. Polskie zabawy literackie tematem rosyjskim, „Polityka” 1999, nr 50.

Pięciak Wojciech, Co powstało, co powstanie? ZSRR – raport o nieistniejącym państwie, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 4.

Pilawski Krzysztof, Geopolityka w cieniu terroru [korespondencja z Moskwy. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi a wojna w Afganistanie], „Przegląd” 2001, nr 43.

Pilawski Krzysztof, Konflikt z Czeczenią w tle [korespondencja z Moskwy ], „Przegląd” 2000, nr 36.

Pilawski Krzysztof, Odszkodowania za stalinowskie represje: korespondencja z Moskwy, „Przegląd” 2001, nr 4.

Pilawski Krzysztof, Prawosławny rachunek krzywd: korespondencja z Moskwy, „Przegląd” 2002, nr 17.

Pilawski Krzysztof, Ropa zamiast rakiet [korespondencja z Moskwy ], „Przegląd” 2002, nr 22.

Pilawski Krzysztof, Rosja generałów [korespondencja z Moskwy ], „Przegląd” 2002, nr 19.

Pilawski Krzysztof, Siedmiu rosyjskich miliarderów [korespondencja z Moskwy ], „Przegląd” 2002, nr 16.

Pilawski Krzysztof, Sojusznik Putin [korespondencja z Moskwy ], „Przegląd” 2001, nr 40.

Pilawski Krzysztof, Strach Cerkwi [korespondencja z Moskwy ], „Przegląd” 2002, nr 7.

Pilawski Krzysztof, Znużeni wolnością, „Przegląd” 2001, nr 14.

Pilichowski Andrzej, Stolbow Wjaczesław, Dekolektywizacja rolnictwa w Rosji: perspektywa społeczno-ekonomiczna, „Przegląd Socjologiczny” 2002, T. 51, z. 1.

Piłat Przemysław, Reanimacja Rosji. Czy 10-15 mld USD kredytu uratuje rosyjską gospodarkę przed bankructwem?, „Wprost” 1998, nr 28.

Piński Jan, Gorączka naftowa: Łukoil i Jukos uciekają przed Putinem do Polski, „Wprost” 2003, nr 46.

Piński Jan, Wyprowadzeni w Pola: Gazprom wynegocjował prawo puszczenia nas z torbami, „Wprost” 2003, nr 12.

Piotrowski Marcin, Primakow i zadania niemożliwe, „Sprawy Polityczne” 1999, nr 1.

Płoną książki, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 143.

Podolski Antoni, Diabelska alternatywa – korupcja jako element systemu władzy w Rosji, „Więź” 1998, nr 9.

Podolski Antoni, Diabelska alternatywa – korupcja jako element systemu władzy w Rosji, „Więź” 1998, nr 11.

Podolski Antoni, Fasada kryje władzę, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 76.

Podolski Antoni, Granice służb specjalnych, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 302.

Podolski Antoni, Profesjonalizacja czy kagiebizacja?, „Polska w Europie” 1999, Z. 28.

Podolski Antoni, Rosja i WNP – decydujące starcie, „Polska w Europie” 1999, Z. 29.

Polska – Rosja. Krzywda i pokój, „Gazeta Wyborcza” 13.01.2002.

Pomianowski Jerzy, Kłopoty Rosji, kłopoty z Rosją, „Obóz„ 2003, nr 41.

Pomianowski Jerzy, Mamy też przyjaciół Moskali, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 263.

Pomianowski Jerzy, Pacjent pierwszego kontaktu, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 175.

Pomianowski Jerzy, Rosja jako dekoracja, „Rzeczpospolita” 2003, nr 208.

Pomianowski Jerzy, Sposób pożycia: Polska – Rosja, „Rzeczpospolita”2002, nr 174.

Pompowski Tomasz, Białoruski poligon Moskwy: Rosjanie ćwiczą między Niemnem, Narwią a Prypecią, „Głos” 2003, nr 43.

Pompowski Tomasz, Forsa na imperium: rosyjska broń masowego rażenia w Iranie, Chinach i na rynku światowym „Głos” 2003, nr 32.

Pompowski Tomasz, Związki Kremla z mafią: w rosyjskim tyglu, „Głos” 2003, nr 37.

Popowski Sławomir, Bliska zagranica. Rosja, „Rzeczpospolita” 1997, nr 105.

Popowski Sławomir, Czekając na otwarcie, „Rzeczpospolita” 2000, nr 271.

Popowski Sławomir, Człowiek surowej dyscypliny. Rozmowa z Alexandrem Rahrem, „Rzeczpospolita” 2003, nr 300.

Popowski Sławomir, Czy Rosja stanie się naszym sojusznikiem w NATO?, „Rzeczpospolita” 2001, nr 234.

Popowski Sławomir, Dokąd sięga Rosja. Rozmowa z Siergiejem Karaganowem, „Rzeczpospolita” 1993, nr 282.

Popowski Sławomir, Fortuny z błogosławieństwem Kremla „Rzeczpospolita” 2002, nr 186.

Popowski Sławomir, Francuski sojusznik w sprawie Kaliningradu, „Rzeczpospolita” 2002, nr 168.

Popowski Sławomir, Idea Wielkiej Rosji. Rozmowa z Borysem E. Nemcowem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 78.

Popowski Sławomir, Imperator Rem [korespondencja z Moskwy. Odwołanie Rema Wiachiriewa ze stanowiska prezesa zarządu Gazpromu], „Rzeczpospolita” 2001, nr 126.

Popowski Sławomir, Jegor Gajdar, Idea Wielkiej Rosji. Wiara w dobrego czy złego cara zawsze była u nas mocniejsza od wiary w samego siebie – mówi Borys Niemcow, „Rzeczpospolita” 2001, nr 78.

Popowski Sławomir, Najkrótszy układ o redukcji, „Rzeczpospolita” 2002, nr 121.

Popowski Sławomir, Otwarcie na świat, „Rzeczpospolita”.2002, nr 176.

Popowski Sławomir, Peryferyjny kapitał. Rozmowa z Grigorijem Jawlińskim, rosyjskim politykiem liberalnym, „Rzeczpospolita”: „Plus-Minus” 2004, nr 160.

Popowski Sławomir, Plecami do Wschodu, „Rzeczpospolita” 2000, nr 141.

Popowski Sławomir, Polska-Rosja: Korytarze niezgody, „Rzeczpospolita” 1999, nr 21.

Popowski Sławomir, Putin jedzie na spotkanie z NATO, „Rzeczpospolita” 2001, nr 230.

Popowski Sławomir, Putin może spać spokojnie, „Rzeczpospolita” 2000, nr 302.

Popowski Sławomir, Putin spogląda na Zachód: nowa sytuacja stwarza Rosji wyjątkową możliwość dołączenia do krajów Zachodu [korespondencja z Moskwy ], „Rzeczpospolita” 2001, nr 256.

Popowski Sławomir, Reformator z KGB [korespondencja z Moskwy ], „Rzeczpospolita” 2002, nr 12.

Popowski Sławomir, Rosja nie powstrzyma rozszerzenia NATO, „Rzeczpospolita” 2002, nr 118.

Popowski Sławomir, Rosja to nie Europa. Rozmowa z Wiktorem Jerofiejewem, „Rzeczpospolita” 2003, nr 250.

Popowski Sławomir, Rosja, czyli świat odrębny [korespondencja z Moskwy ], „Rzeczpospolita” 2001, nr 134.

Popowski Sławomir, Rosyjskie wahadło: między smutą a dyktaturą, „Rzeczpospolita: Plus-Minus” 2003, nr 300.

Popowski Sławomir, Strachy na Lachy. Nie możemy odwracać się od żadnego z państw byłego ZSRR, „Rzeczpospolita” 2004, nr 152.

Popowski Sławomir, Wizyta z pretekstem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 241.

Popowski Sławomir, Wot, my takije: zrozumieć Rosję, czyli moi bracia Moskale, „Rzeczpospolita” 2003, nr 250.

Poprzeczko Jacek, Dyplomacja na skrzypce. Polska–Rosja: Prezydenckie ocieplenie, „Polityka” 1998, nr 28.

Poprzeczko Jacek, Trzeciej drogi nie ma. Rozmowa z A. Cypko, „Polityka” 1990, nr 30.

Potocka Elżbieta, Spór terytorialny – główną przeszkodą w normalizacji stosunków rosyjsko-japońskich, „Azja-Pacyfik” 1999, T. 2.

Prokop Jan, Czy zamurować Rosję?, „Znak” 1994, nr 1.

Prusek Tomasz, Kto wygra w rosyjską ruletkę: spadek ceny ropy naftowej może mieć poważne skutki dla gospodarki i sceny politycznej, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 67.

Prusek Tomasz, Spadek cen ropy to dla Rosji coś więcej niż tylko mniejsze wpływy do budżetu, „Gazeta Wyborcza” 19.03.2003, nr 66.

Przebinda Grzegorz, Bóg na stosie, „Polityka” 2002, nr 20.

Przebinda Grzegorz, Dokąd idziesz Trzeci Rzymie? Obawy prawosławnych Rosjan – obawy katolickiego Polaka, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 45.

Przebinda Grzegorz, Jak Polak z Rosjaninem. Rozmowa z Natalią Gorbaniewską, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 5.

Przebinda Grzegorz, Małpy, które skręciły w bok, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 1998, nr 8.

Przebinda Grzegorz, Media w służbie czynowników, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 2000, nr 72.

Przebinda Grzegorz, Na tropie Antychrysta. Tradycja miarą wszechrzeczy, czyli o pewnych nurtach rosyjskiego prawosławia, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 50, s. 10.

Przebinda Grzegorz, Nieśmiertelność dla herosów: o terrorystach-metafizykach u Dostojewskiego, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 43.

Przebinda Grzegorz, O mądrym ludzie, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 2000, nr 170.

Przebinda Grzegorz, Rosja Polaków, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 1996, nr 291.

Przebinda Grzegorz, Rosja wobec wojny z Irakiem, „Rzeczpospolita” 2003, nr 70.

Przebinda Grzegorz, Rosyjscy katolicy wielu narodów, „Rzeczpospolita” 2002, nr 101.

Przebinda Grzegorz, Rosyjscy katolicy wielu narodów: Jan Paweł II – wielki nieobecny w Rosji, „Rzeczpospolita” 2002, nr 101, s. A9.

Przebinda Grzegorz, Rzym, Moskwa i Kazań: jak Rosja przyjmie Papieża?, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 19.

Przebinda Grzegorz, Słowiański dialog o współczesności: Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II, „Ethos” 2000, nr 3.

Przebinda Grzegorz, Szturm nie przeciął węzła, „Rzeczpospolita” 2002, nr 253.

Przebinda Grzegorz, To nie naród rosyjski, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 86.

Przebinda Grzegorz, Trzy pogrzeby i wesele, „Polityka” 2003, nr 38.

Przebinda Grzegorz, W poszukiwaniu złotego środka, „Rzeczpospolita” 2002, nr 18.

Przebinda Grzegorz, Watykan a Rosja — z Polską w tle, „Rzeczpospolita 2002, nr 53.

Przebinda Grzegorz, Właściciel 10 procent, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 1998, nr 68.

Przebinda Grzegorz, Zapłacić Rosją za Rosję, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 1999, nr 96.

Przebinda Grzegorz, Zdrowy rozsądek Putina, „Tygodnik Powszechny 2003, nr 18.

Przebinda Grzegorz, Zwartych kształtów ład, „Polityka” 2003, nr 22.

Przeciszewski Marcin, „Trudny dialog z prawosławiem”. Rozmowa ze Stanisławem Opielą „Życie i Myśl” 1999, nr 3.

Przeciszewski Paweł, Rosja: na przekór schematom, „Więź” 2003, nr 3.

Przybylski Mariusz, Rynek niewykorzystanych możliwości, „Rzeczpospolita” 2000, nr 206.

Ptasińska Małgorzata, O Aleksandrze Sokurowie – niezwykłym człowieku z niezwykłego miasta, „Tygiel Kultury” 2002, nr 10/12.

Pukniel Agnieszka, Wytrych Putina: czy Putin wprowadzi Rosję do NATO? [korespondencja z Waszyngtonu ], „Wprost” 2002, nr 21.

Pyrek Józef, Czy Polska do nas należy?: zewnętrzne zagrożenia i polityczna szamotanina, „Głos” 2000, nr 37.

Pytko Kazimierz, ZSRR S.A., „Wprost” 1990, nr 51/52.

Pytlakowski Piotr, Na granicy wytrzymałości, „Polityka” 2002, nr 38.

Pyzel Piotr, Od ZSRR do państwa związkowego: integracja białorusko-rosyjska w latach 90-tych XX wieku, „Obóz„ 2003, nr 41.

Rachalski Alfred, Prawowiercy i krzywowiercy, „Bez Dogmatu” 2001, nr 49.

Raczyńska Marguerita, Teleoligarchia, „Polityka” 2001, nr 18.

Raczyński Zdzisław, 12 prac Putina, „Polityka” 2000, nr 5.

Raczyński Zdzisław, Białe, czerwone, czarne [przemiany ustrojowe], „Polityka” 1994, nr 4.

Raczyński Zdzisław, Bój to jest nasz ostatni. Rosja: prezydent Jelcyn ma już tylko 2 proc. poparcia, „Polityka” 1999, nr 34.

Raczyński Zdzisław, Czas reform. Przegląd rosyjski, „Przegląd Polityczny” 1993, nr spec.18.

Raczyński Zdzisław, Gorszy rubel w garści. Rosja: Krach waluty czy bankructwo systemu, „Polityka” 1998, nr 35.

Raczyński Zdzisław, Krótki oddech: rosyjskie reformy gospodarcze utknęły w miejscu, „Polityka” 1995, nr 33.

Raczyński Zdzisław, Nie odejdę!. Rosja: Przedostatnia partia prezydenta Jelcyna, „Polityka” 1998, nr 36.

Raczyński Zdzisław, Tron pod strażą. Rosja: Słaby premier, chory prezydent i głęboki kryzys, „Polityka” 1998, nr 38.

Raczyński Zdzisław, Wiązanie betonu. Korespondencja z Moskwy [sytuacja polityczna], „Przegląd Tygodniowy” 1991, nr 4.

Raczyński Zdzisław, Wyłamane szczeble. Rosja: Rząd przetrwania, „Polityka” 1998, nr 43.

Raczyński Zdzisław, Z ręką na kurku. Co jest większe: Rosja czy Gazprom?, „Polityka” 2001, nr 9.

Raczyński Zdzisław, Zimny pokój na Bugu. Polska–Rosja: 60 lat później, „Polityka” 1999, nr 38.

Radłowska Renata, Jestem fighterem. Rozmowa z Aleksym Awdiejewem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 233, dod. Duży Format nr 41.

Radziwinowicz Wacław, 30 prycz kapitana Griszy, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 67, dod. Duży Format nr 12.

Radziwinowicz Wacław, Bokser, który wolał pokój: generał Lebiedź zginął w wypadku śmigłowca [korespondencja z Moskwy ], „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 100.

Radziwinowicz Wacław, Borys I, poradziecki, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 1.

Radziwinowicz Wacław, Brygada tygrysa, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 81, dod. „Magazyn” nr 14.

Radziwinowicz Wacław, Byle załopotała flaga: Czeczenia. Rozmowa z Olegiem Orłowem, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 42.

Radziwinowicz Wacław, Chcieliby imperium [korespondencja z Moskwy, Kijowa ], „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 272.

Radziwinowicz Wacław, Co Rosja zamierza zrobić z gospodarką w obwodzie kaliningradzkim, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 114.

Radziwinowicz Wacław, Demokrata czy tylko reformator?: dwa lata rządów Putina, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 12.

Radziwinowicz Wacław, Dielagin Michaił, Gospodarka Rosji rozwija się w imponującym tempie”Gazeta Wyborcza” 2000, nr 252.

Radziwinowicz Wacław, Dlaczego aż tylu zginęło: prawda o Dubrowce [korespondencja z Moskwy], „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 13.

Radziwinowicz Wacław, Drużyna Putina, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 22.

Radziwinowicz Wacław, Dzielna władza i źli bogacze, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 174.

Radziwinowicz Wacław, Gruzy, cynki, psychiczni: ofiary drugiej wojny czeczeńskiej [korespondencja z Niżnego Nowgorodu ], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 40.

Radziwinowicz Wacław, Irina Hakamada. Córka błędnego samuraja, „Gazeta Wyborcza”, dod. Wysokie obcasy” 2004, nr 11.

Radziwinowicz Wacław, Irkuck za prawosławiem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 94.

Radziwinowicz Wacław, Jakie będą skutki pokonania Iraku dla rosyjskiej gospodarki opartej na eksporcie ropy?, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 85.

Radziwinowicz Wacław, Kasjanow, czyli cud odporności, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 120.

Radziwinowicz Wacław, Krajobraz po ataku gazowym, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 84.

Radziwinowicz Wacław, Kremla przetarg na społeczeństwo, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 283.

Radziwinowicz Wacław, Kto denerwuje Putina? Obrońcy praw czlowieka oburzeni, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 130.

Radziwinowicz Wacław, Mafia upaństwowiona, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 62.

Radziwinowicz Wacław, Michnik Adam, Łużkow, Rosji jednoczyciel, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 75.

Radziwinowicz Wacław, Na komisariatach biją jak bili: Rosja. Rozmowa z Dederikiem Lohmanem, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 245.

Radziwinowicz Wacław, Na Putina, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 72.

Radziwinowicz Wacław, Na Syberii radź sobie sam, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 127.

Radziwinowicz Wacław, Nawet kaci chcą być ofiarami. Rozmowa z Siergiejem A. Kowaliowem, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 106.

Radziwinowicz Wacław, Nie oddamy ani Kuryla, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 71.

Radziwinowicz Wacław, Nie wolno mi się bać. Rozmowa Adama Michnika z Władimirem Putinem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 13.

Radziwinowicz Wacław, Nowe rozdanie kart. Rozmowa z Emilem Painem [Konsekwencje wojny w Czeczenii], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 29.

Radziwinowicz Wacław, O jeden Most za daleko [Aresztowanie szefa rosyjskiego koncernu „Media Most” Władimira Gusińskiego], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 146.

Radziwinowicz Wacław, Papież przywiezie ikonę, jeśli Allah pozwoli, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 112, dod. „Duży Format”, nr 20.

Radziwinowicz Wacław, Po rewolucji przychodzi rewolucja: najgłębsze reformy od czasów Piotra Wielkiego [korespondencja z Moskwy ], „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 274.

Radziwinowicz Wacław, Póki ropa droga...: Rosja po dwóch latach rządów prezydenta Putina. Rozmowa z Igorem Klamkinem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 74.

Radziwinowicz Wacław, Praca i nagroda = zbrodnia i kara: Rosję ogarnęła szpiegomania. Rozmowa z Grigorijem Paskiem, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 37.

Radziwinowicz Wacław, Premier Michaił Kasjanow to przykład polityka odpornego na zakręty kremlowskiej polityki, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 119.

Radziwinowicz Wacław, Putin i jego drużyny, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 101.

Radziwinowicz Wacław, Putin Władimir, sylwetka, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 71.

Radziwinowicz Wacław, Raj dla potężnych. Rozmowa z Borysem Fedorowem, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 75.

Radziwinowicz Wacław, Rakietą komara nie ustrzelisz. Rozmowa z Grigorijem A. Jawlińskim, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 109.

Radziwinowicz Wacław, Recepta Putina, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 209.

Radziwinowicz Wacław, Reformatorzy są znudzeni, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 191.

Radziwinowicz Wacław, Reket w eterze [korespondencja z Moskwy. Stanowisko władz państwowych wobec prywatnych stacji telewizyjnych], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 223.

Radziwinowicz Wacław, Romans czy coś więcej?: Moskwa przed szczytem Bush – Putin, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 265.

Radziwinowicz Wacław, Rosja kluczy w sprawie Iraku między USA a Francją i Niemcami, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 43.

Radziwinowicz Wacław, Rosja protestancka?, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 221.

Radziwinowicz Wacław, Rosja przeżywa kaca po klęsce swojej polityki wobec wojny w Iraku, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 96.

Radziwinowicz Wacław, Rosja w środku Unii [korespondencja z Kaliningradu ], „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 115.

Radziwinowicz Wacław, Rosja: reformatorzy są znudzeni, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 190.

Radziwinowicz Wacław, Rosjanie nie akceptują amerykańskich działań w Iraku, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 82.

Radziwinowicz Wacław, Rosyjska ziemia obiecywana: rząd prezydenta Putina zamierza ustanowić prywatną własność ziemi, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 32.

Radziwinowicz Wacław, Równoprawni. Rozmowa z Igorem Ivanowem [Stosunki z Polską], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 272.

Radziwinowicz Wacław, Spać ze smokiem, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 35.

Radziwinowicz Wacław, Supernowy Ruski. Czy Kreml serio bierze się do Romana Abramowicza?, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 86.

Radziwinowicz Wacław, Towarzysz Cień [Kandydat rosyjskich komunistów na prezydenta – Giennadij Ziuganow], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 66.

Radziwinowicz Wacław, Ukraina jako gubernia [korespondencja z Kijowa ], „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 256.

Radziwinowicz Wacław, Uzda na media, czyli jak to się robi w Rosji, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 87.

Radziwinowicz Wacław, Wciąż wiążę z Putinem nadzieje. Rozmowa z Michaiłem Prusakiem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 91.

Radziwinowicz Wacław, Wdowy „Kurska” nie chcą milczeć, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 187.

Radziwinowicz Wacław, Wirtualny Grisza [Kandydatura Grigorija Jawlińskiego na prezydenta Rosji], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 60.

Radziwinowicz Wacław, Zastępczy dezerterzy z Niżnego [korespondencja z Niżnego Nowgorodu], „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 30.

Radziwinowicz Wacław, Zawsze wyjdzie nam KPZR, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 202.

Radziwinowicz Wacław, Zona, ziemia obiecana, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 67, dod. „Duży Format” nr 12.

Radziwinowicz Wacław, Żebrowska Anna, Duma odrzuca Czernomyrdina, „Gazeta Wyborcza” 01-09-1998.

Radziwon Marek, Wschodnie płuco. Rozmowa z Andrzejem Walickim, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 220.

Rakowski Jerzy, Nowa Rosja, „Przegląd Tygodniowy” 1995, nr 1.

Rakowski Mieczysław F., Plecami do Rosji?, „Trybuna” 28.03.2000.

Rapacki Marek, Putin wreszcie w Paryżu, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 254.

Raźny Anna, Rosja w zapaści: „De profundis” Aleksandra Sołżenicyna, „Arcana” 2000, nr 1.

Reiff Ryszard, Duchnowski Edward, Już ponad 60 lat czekają – to sprawa honoru Rosji: za lata pracy na zesłaniu należą się odszkodowania, „Zesłaniec„ 2003, nr 11.

Reiff Ryszard, Duchnowski Edward, To sprawa honoru Rosji: już ponad 60 lat sybiracy czekają na odszkodowania, „Rzeczpospolita” 2003, nr 8.

Reiff Ryszard, Duchnowski Edward, Wywiezieni Polacy zasługują na pomoc: list otwarty sybiraków do prezydenta Władimira Putina, „Rzeczpospolita” 2002, nr 8.

Reiter Janusz, Kakofonia minionych i nadchodzących czasów, „Rzeczpospolita” 2001, nr 229.

Reiter Janusz, Nowa mapa świata, „Rzeczpospolita” 2002, nr 26.

Remisiewicz Małgorzata, Powrót na Wschód. Czy grozi nam stały deficyt w handlu z Rosją?, „Wprost” 2000, nr 30.

Renik Krzysztof, Granice Europy – granice religii, „Przegląd Powszechny” 1998, nr 9.

Renik Krzysztof, Jeden dzień wiecu [rosyjscy nacjonaliści], „Polityka” 1992, nr 30.

Renik Krzysztof, Obrona Świętej Rusi, „Wprost” 2000, nr 32.

Reszka P., Kurtuazja czy przełom?, „Rzeczpospolita” 2002, nr 12.

Reszka Paweł, Dwa zjazdy, dwóch przywódców. Rozłam wśród komunistów, „Rzeczpospolita” 2004, nr 155.

Reszka Paweł, Niebezpieczna gra Putina, „Rzeczpospolita” 2004, nr 221.

Reszka Paweł, Pokój z widokiem na wojnę [korespondencja z Groznego ], „Rzeczpospolita” 2003, nr 228.

Reszka Paweł, Polityczna sprawa. Profesor Inessa Jażborowska, rosyjski historyk i politolog, „Rzeczpospolita” 2004, nr 181.

Reszka Paweł, Prezydnet i dyplomacja, „Rzeczpospolita” 2004, nr 162.

Reszka Paweł, Rosja w żałobie. Co najmniej 335 ofiar w Biesłanie, ich liczba może wzrosnąć do 500 – Putin nie chce rokowań, „Rzeczpospolita” 2004, nr 209.

Reszka Paweł, Spada poparcie dla Putina. Co czwartemu mieszkańcowi nie podoba się styl sprawowania władzy przez głowę państwa, „Rzeczpospolita” 2004, nr 175.

Reszka Paweł, Spektakl na całe życie: rok temu czeczeńskie komando zajęło teatr na Dubrowce [korespondencja z Moskwy ], „Rzeczpospolita” 2003, nr 247.

Reszka Paweł, Sprawa Michaiła Ch.: najbogatszy Rosjanin aresztowany, „Rzeczpospolita” 2003, nr 251.

Reszka Paweł, Zamachowcy z Biesłanu skompromitowali Czeczenów. Rozmowa z Ahmadem Zakajewem, przedstawicielem Asłana Maschadowa, lidera czeczeńskich separatystów, „Rzeczpospolita” 2004, nr 220.

Rędzioch Włodzimierz, Starcie w Rosji: Putin przeciw oligarchom. Rozmowa z Giulietto Chiesem, „Niedziela” 2003, nr 48.

Rędzioch Włodzimierz, Trudny moment w stosunkach między Kościołem katolickim a rosyjską Cerkwią prawosławną, „Niedziela” 2002, nr 18.

Rękas Konrad, Cokolwiek czynisz, „Myśl Polska” 1997, nr 36.

Rękas Konrad, Czeczeńska pułapka, „Myśl Polska” 1998, nr 4.

Rękas Konrad, Nastaje czas pokoju, „Myśl Polska” 2001, nr 8.

Rękas Konrad, Podbrzusze Eurazji, „Sprawy Polityczne” 2002, nr 13/14.

Rogowski Wiesław, Pierestrojka od wewnątrz. Rozmowa z Dmitrijem Wołkogonowem, Witalijem Korotyczem, Jurijem Afanasjewem, Jegorem Jakowlewem, „Argumenty” 1989, nr 1.

Rogowski Wiesław, Pierestrojka od wewnątrz. Rozmowa z Dmitrijem Wołkogonowem, Witalijem Korotyczem, Jurijem Afanasjewem, Jegorem Jakowlewem, „Argumenty” 1989, nr 2.

Rogowski Wiesław, Pierestrojka od wewnątrz. Rozmowa z Dmitrijem Wołkogonowem, Witalijem Korotyczem, Jurijem Afanasjewem, Jegorem Jakowlewem, „Argumenty” 1989, nr 3-4.

Rogozin Dmitrij, Magdziak-Miszewska Agnieszka, Radziwinowicz Wacław, Montgomery Katarzyna, Idzie odwilż?: prezydent Kwaśniewski w Moskwie, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 159.

Rogozińska-Wickers Anna, Szpieg z zamiłowania [korespondencja z Nowego Jorku. Aresztowanie rosyjskiego szpiega Roberta Hanssena], „Rzeczpospolita” 2001, nr 46.

Rohnka Dariusz, Mafia i KGB, „Głos” 2001, nr 35.

Rojek Artur, Atomowa przesyłka nad Wisłę, „Głos” 2001, nr 2.

Rojek Artur, Chcą korytarza: Moskwa, Bruksela, Królewiec..., „Głos” 2002, nr 23.

Rojek Artur, Czyj Kaukaz?: Moskwa przygotowuje się do renegocjacji układu z 1972 roku, „Głos” 2001, nr 31.

Rojek Artur, Niezrozumiała katastrofa [Hipotezy dot. przyczyn eksplozji samolotu pasażerskiego Tu-154 nad Morzem Czarnym], „Głos” 2001, nr 41.

Rojek Artur, Nowe maseczki „starej damy”: po wizycie Władimira Putina w Warszawie, „Głos” 2002, nr 5.

Rojek Artur, Rosja – autorytarne państwo bezprawia?, „Głos” 2002, nr 3.

Rojek Artur, Stara polityka w nowym opakowaniu: ofensywa dyplomatyczna Rosji odnosi pierwsze sukcesy, „Głos” 2001, nr 46.

Rokita Jan Maria, Inteligentne spojrzenie Putina, „Newsweek” 2002, nr 4.

Romanowski Andrzej, „Przygotowanie artyleryjskie”, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 35.

Romanowski Andrzej, Katyń, Kuropaty, Bóg, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 48.

Romanowski Andrzej, Moskwa – podróż sentymentalna, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 46.

Romanowski Andrzej, Rosja rośnie w siłę, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 32.

Romaszewska-Guzy Agnieszka, Wojna bez końca, „Rzeczpospolita” 2000, nr 267.

Rosati Dariusz, Wpisać gaz w traktat, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 266.

Rosja i Ukraina z amerykańskiej i polskiej perspektywy: zapis dyskusji w Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim 3 grudnia 1999, r. [Tadeusz Chabiera, Czesław Bielecki, Sherman Garnett, Sienkiewicz Bartłomiej, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Mariusz Lewicki, Piotr Kościński, Kazimierz Gutkowski, Lubomir Tokar, Boris Parachonskij, Igor Zimko, Krzysztof Iszkowski, Agnieszka Wielowieyska, Lubomir Petrenko, Igor Kornijčuk], „Polska w Europie” 2000, Z. 31.

Rotfeld Adam Daniel, Ekshumacja czy reanimacja?: Rosja na progu XXI wieku, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 23.

Rotfeld Adam Daniel, Gorbaczow: mission impossible,Gazeta Wyborcza” 2003, nr 208.

Różdżyński Jan, Biedny Jelcyn, „Spotkania” 1992, nr 4.

Różdżyński Jan, Chleb i polityka, „Spotkania” 1992, nr 3.

Różdżyński Jan, Nerwy Jelcyna, „Spotkania” 1993, nr 1.

Rubinowicz-Gründler Anna, Jak zaufać Moskwie. Przyszłość osi Paryż – Berlin – Moskwa zależy od tego, czy rząd Niemiec będzie chciał uprawiać politykę zagraniczną w tym trójstronnym gronie, nie włączając w to takich partnerów jak Londyn, Warszawa czy Waszyngton – mówi niemiecki ekspert Martin Koopmann, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 203.

Rudziński Cezary, Trudne początki demonopolizacji rynku. Korespondencja z Moskwy, „Trybuna Ludu” 1989, nr 184.

Rybicz Piotr, Odszedł car – niech żyje król!, „Przegląd Tygodniowy” 2000, nr 1.

Rybiński Radosław, Ciosek Stanisław, Kostrzewa-Zorbas Grzegorz, Najder Zdzisław, Oswajanie niedźwiedzia: Polska – Rosja, „Nowe Państwo” 2002, nr 2.

Rybiński Radosław, Czy Papież pojedzie do Rosji?, „Nowe Państwo” 2002, nr 5.

Rybiński Radosław, Gra o dużą stawkę, „Nowe Państwo” 2001, nr 42.

Rybiński Radosław, Menedżer, czyli czekista: czy specsłużby przejmą kontrolę nad rosyjską gospodarką?, „Nowe Państwo” 2001, nr 38.

Rybiński Radosław, Polsko-rosyjska mitologia, „Nowe Państwo” 2001, nr 43/44.

Rybiński Radosław, Wróg mojego wroga, czyli sojusznik: czy rok 2001, przyniósł przełom w stosunkach amerykańsko-rosyjskich?, „Nowe Państwo” 2002, nr 1.

Rybiński Radosław, Zapomniana wojna, „Nowe Państwo” 2001, nr 37.

Sadowska Elżbieta, Dialog o głasnosti i pierestrojce. Rozmowa z Aleksandrem Czakowskim, „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 1.

Sadowski Grzegorz, Zagłębie rury: Rosjanie już trzymają rękę na kurku ropociągu Odessa-Brody „Wprost”, 2003, nr 28.

Sakiewicz Tomasz, Huszczy 8, „Gazeta Polska” 2004. nr 1.

Sakiewicz Tomasz, Kronika wojny gazowej, „Gazeta Polska” 2004, nr 8.

Sakiewicz Tomasz, Na Szucha w Warszawie jest Rosja, „Gazeta Polska” 2004, nr 3.

Sakiewicz Tomasz, Rosjanie nas oszukują, „Gazeta Polska” 2004, nr 4.

Schmidt Okuljar Ewa, Stosunek Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego do innowierstwa, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 1.

Semka Piotr, Cynizm albo jelcynizm [wybory parlamentarne], „Tygodnik Solidarność” 1994, nr 1.

Semka Piotr, Czekiści pokazują kły, „Gazeta Polska” 2004, nr 1.

Semka Piotr, Wschodnia teoria domina , „Rzeczpospolita” 2003, nr 283.

Sienkiewicz Bartłomiej, Katolicyzm, prawosławie, republika, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 117.

Sienkiewicz Bartłomiej, Wprowadzić konkurencję, „Rzeczpospolita” 2002, nr 213.

Sieradzki Jacek, Dwa razy cztery siostry. Rosja według Janusza Głowackiego, „Polityka” 2000, nr 2.

Siergiejczyk P., Koszerna Rosja, „Nasza Polska” 1998, nr 41.

Sijka Agnieszka, Nowa Rosja, „Wprost” 2003, nr 45.

Sikorski Radosław, Bez starszych i młodszych braci. Rozmowa z gen. Aleksandrem Lebiedziem, „Rzeczpospolita: Plus Minus” 1997, nr 266.

Siwiński Waldemar, Węzeł sprzeczności. Problemy narodowościowe w ZSRR, „Polityka” 1989, nr 29.

Skalski Ernest, Brak tlenu. O czarnosecinnym nurcie w rosyjskim życiu publicznym pisze Ernest Skalski, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 247.

Skalski Ernest, Przyspawani do rury ze Wschodu, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 212.

Skalski Ernest, Putin, szczęście Rosji?, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 228.

Skalski Ernest, Putin, szczęście Rosji?, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 229.

Skalski Ernest, Rosja – upadłe imperium, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 44.

Skalski Ernest, Spór nad trumną, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 167.

Skalski Ernest, Upadłe imperium, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 45.

Skalski Ernest, Upadłe imperium, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 51.

Skaradziński Bohdan, A na Wschodzie bez zmian, „Więź„ 1999, nr 10.

Skaradziński Bohdan, Marksizm-leninizm stosowany, „Więź” 2000, nr 3.

Skaradziński Bohdan, Martwi i żywi, „Więź” 2001, nr 9.

Skaradziński Bohdan, Stiepaszyn, Siergiej W. Ruskie serce i rozum, „Więź” 1999, nr 9.

Skaradziński Bohdan, Uwaga na Wschód. Wpatrując się w Rosję, „Więź” 1998, nr 7.

Skaradziński Bohdan, Uwaga na Wschód: Jakoś żyje się w Rosji, „Więź” 1998, nr 12.

Skaradziński Bohdan, Uwaga na Wschód: Ruski bigos, „Więź” 1998, nr 11.

Skaradziński Bohdan, Wakacyjny remanent, „Więź” 2001, nr 8.

Skibiński K. A., Do władzy po trupach, „Głos” 1999, nr 46.

Skibiński Krzysztof S., Batalia o polski tranzyt: rosyjskie lobbies na straży monopolu energetycznego Moskwy w Europie Środkowej, „Głos” 2000, nr 42.

Skibiński Krzysztof, S., Od „czekistów” do „liberałów”: układ sił we władzach, „Głos” 2002, nr 3.

Skowroński Krzysztof, Syberyjska dusza. Rozmowa z Jerzym Mazurem, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 48.

Skórzyński Piotr, Czerwoni konkwistadorzy, „Tygodnik Solidarność” 1995, nr 29.

Skórzyński Piotr, Planeta Rosja, „Ład” 1993, nr 34.

Skrzypek Andrzej, Polska – Rosja – stereotypy, „Cogitatus” 2002, nr 1.

Skubiś Ireneusz, Być misjonarzem na Wschodzie. Rozmowa z Jerzym Mazurem, „Niedziela” 2000, nr 46.

Sławiński Andrzej, Rosyjski bąbel spekulacyjny: finanse, „Gazeta Bankowa” 2000, nr 3.

Smaga Józef, Good bye, Lenin. 80 lat temu umarł Włodzimierz Iljicz, zdobyta przez niego władza – dopiero niedawno, „Polityka” 2004, nr 4.

Smoczyński Rafał, To był rozkaz! Rozmowa z Władimirem Bukowskim, „Fronda” 2001, nr 23/24.

Smolar Aleksander, Niemcy – Rosja: stare obawy i nowe nadzieje na początku XXI wieku, „Borussia” 2000, nr 23.

Smoleński Paweł, Innego kraju nie chcę [Łotewscy Rosjanie], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 117.

Smorawiński Jerzy, Świeczki w lesie i w cerkwi, „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 42.

Sokół Grzegorz, Dlaczego nie patrzysz! Rozmowa z Krystyną Kurczab-Redlich, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 19, dod. „Duży Format” nr 4.

Sołtyk Robert, Zupa komisarza. Rosja jest w dwóch trzecich drogi do spełnienia standardów Światowej Organizacji Handlu. Rozmowa z komisarzem UE ds. handlu Pascalem Lamy, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 120.

Sowula Sławomir, Sterlingow Marek, Wąs Marek, Duet na rurze, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 163.

Stachura Jadwiga, Pozycja Rosji w polityce amerykańskiej, „Polityka” Wschodnia” 1999, nr 2.

Stachurka-Geller Aneta, „Nowa zachodnia” polityka prezydenta Putina w świetle kształtowania się tożsamości społeczeństwa rosyjskiego, „Obóz„ 2003, nr 41.

Stanbrowicz Kazimierz, Rosja musi radzić sobie sama. Rozmowa z Władimirem Maksimowem, „Obóz” 1993, nr 25/26.

Stanisławski Wojciech, Rosja carów – imperium kolonialnym?, „Gazeta Wyborcza”, 1999, nr 26.

Staniszkis Jadwiga, Związek Republik Sieciowych Rosja: Kryzys jako szansa? „Polityka” 1999, nr 03.

Starnawski Witold, Więcej niż Europa: Kościół, Rosja, Unia i KGB, „Głos” 2003, nr 20.

Stelmach Andrzej, Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej: struktura i zasady działania, „Przegląd” Politologiczny” 2000, nr 34.

Stemplowski Ryszard, Wspólny kierunek dla Polski i Rosji, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, nr 4.

Stepan Maria, Fajka Stalina. Rosja: Lech Wałęsa na Kremlu poprawia stosunki Polski z Moskwą, „Polityka” 2000, nr 46.

Sterczyńska H., Ideologia czy rynek? Korespondencja z Moskwy, „Życie Gospodarcze” 1990, nr 31.

Sterczyńska H., Społeczeństwo głosuje nogami, „Życie Gospodarcze” 1990, nr 26.

Strzałka Jan, Jak w tajdze. Rozmowa z Tadeuszem Kondrusiewiczem, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 17.

Strzałka Jan, Nie możemy się obrazić: władze Rosji wydaliły kolejnych księży katolickich. Rozmowa z Aleksandrem Hauke-Ligowskim, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 38.

Strzałka Jan, Niedźwiedzia przysługa, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 18.

Strzałka Jan, Portret opozycji we wnętrzu, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 30.

Strzałka Jan, Puzzle przywiezione z Moskwy, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 40, s. 6.

Strzałka Jan, Rosja: na Zachód marsz. Rozmowa z Igorem Buninem, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 42.

Strzałka Jan, Szynel Stalina. Czeczenia i wybory w Rosji. Rozmowa z S. Kowaliowem, obrońcą praw człowieka i demokratycznym deputowanym do Dumy, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 1.

Strzałka Jan, Wieczna wiosna czy muzeum starożytności. Rozmowa z ojcem Grigorijem Czistiakowem, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 28.

Strzałka Jan, Zagubione dusze. Czy wolność religijna w Rosji jest zagrożona? Rozmowa z ojcem Aleksandrem Borisowem, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 40.

Strzałka Jan, Zmierzch Jelcyna?, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 48.

Strzelczyk Joanna, Lech, Borys i NATO, „Polityka” 2000, nr 45.

Strzelczyk Joanna, Polska-ZSRR: co się opłaca. Rozmowa z Dariuszem Ledworowskim, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 57.

Strzelczyk Joanna, Ze Wschodem i Zachodem o interesach. Rozmowa ze Stanisławem Długoszem, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 63.

Stychklerz-Kłucińska Marzanna, Inni myślą, a my NATO, „Tygodnik Solidarność” 2002, nr 3.

Suchanek Lucjan, Spadkobiercy idei Trzeciego Rzymu, „Nowe Państwo” 2003, nr 3.

Sułek Jerzy, Szpiedzy w dyplomacji, „Przegląd” 2000, nr 5.

Sułek-Kowalska Barbara, Nasz naród jak lawa. Rozmowa z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, „Tygodnik Solidarność” 1996, nr 18.

Surdykowski Jerzy, Do przyjaciół Moskali, „Rzeczpospolita” 2001, nr 275.

Surdykowski Jerzy, Rosji rozumem nie obejmiesz... Choć uciekliśmy Rosji aż do NATO i Unii Europejskiej, dalej nie uciekniemy. Rosja zostanie i musimy się z nią zmierzyć, „Newsweek” 2004, nr 38.

Surmacz Ryszard, Szanujmy stereotypy, „Nasz Dziennik” 1998, nr 148.

Suszycki Andrzej Marcin, Warunkowa niepodległość dla Czeczenii, „Rzeczpospolita” 2003, nr 245.

Szaniawski Józef, Rosja radziecka. Rozmowa z Władimirem K. Bukowskim i Wiktorem Suworowem, „Wprost” 2001, nr 33.

Szczęsny J., Od komunizmu do kapitalizmu. Reforma gospodarcza w ZSRR według prof. Szatalina, „Tygodnik Solidarność” 1991, nr 1.

Szlajfer Henryk, Gra na czas. Rosyjski mit polityczny określany jako „Prozachodni romantyzm” był postrzegany z polskiej perspektywy jako poważna próba zerwania z tradycyjną geopolityką, „Rzeczpospolita” 1997, nr 26.

Szmigiero Ewa, Partia z mistrzem świata. Rozmowa z Anatolijem E. Karpowem, „Przegląd” 2001, nr 27.

Szostakiewicz Sonia, Manipulacja, prowokacja, dezinformacja czyli kupcy, intelektualiści i prezenterzy, „Fronda„ 2003, nr 29.

Szpecht Paweł, Szaszłyk po moskiewsku, „Wprost” 1989, nr 35.

Szuba Zdzisław, Daleko jeszcze do upragnionej swobody: historia Kościoła powszechnego w Rosji, „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 12/13.

Szuba Zdzisław, Encyklopedia patriarchy i Gazopromu, „Nowa Myśl Polska” 2000, nr 45.

Szymak-Reiferowa Jadwiga, Rosyjskie feministki, „Dekada Literacka” 1999, nr 910.

Szyndzielarz K., Koniec monopolu [XXVIII Zjazd KPZR], „Przedgląd Tygodniowy” 1990, nr 29.

Szyndzielarz K., Miliardy Gorbaczowa, „Przegląd Tygodniowy” 1991, nr 27.

Szyndzielarz K., Ostatnia szansa Gorbaczowa. Korespondencja z Moskwy, „Przegląd Tygodniowy” 1991, nr 1.

Ślubowski Grzegorz, Archiwum Putina, „Wprost” 2001, nr 36.

Ślubowski Grzegorz, Bojarzy Putina [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2001, nr 10.

Ślubowski Grzegorz, Brunatna niedziela [korespondencja z Moskwy. Dyskryminowanie cudzoziemców], „Wprost” 2001, nr 19.

Ślubowski Grzegorz, Dyskretny urok caratu [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2001, nr 6.

Ślubowski Grzegorz, Grobowiec mitów: dlaczego „Kursk” nie zatopił żadnego z polityków? [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2001, nr 32.

Ślubowski Grzegorz, Gubernia Gazprom [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2001, nr 22.

Ślubowski Grzegorz, Kierownik pociągu pancernego [korespondencja z Moskwy. Wizyta przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Ila], „Wprost” 2001, nr 33.

Ślubowski Grzegorz, Kniaź Moskwy, „Wprost” 2001, nr 26.

Ślubowski Grzegorz, Orbita iluzji, „Wprost” 2000, nr 43.

Ślubowski Grzegorz, Pasza Mercedes [korespondencja z Moskwy. Aresztowanie dawnego doradcy Borysa Jelcyna – Pawła Borodina ], „Wprost” 2001, nr 8.

Ślubowski Grzegorz, Plamy na mapie: Putin podsyca nastroje separatystyczne u swoich najbliższych sąsiadów [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2001, nr 1.

Ślubowski Grzegorz, Polityka Jamesa Bonda. Rozmowa z Władimirem Lukinem, „Wprost” 2003, nr 5.

Ślubowski Grzegorz, Potop syberyjski [korespondencja z Moskwy. Organizacja pomocy dla powodzian w Leńsku i Jakucku], „Wprost” 2001, nr 22.

Ślubowski Grzegorz, Putin I Wielki, „Wprost” 2001, nr 51/52.

Ślubowski Grzegorz, Putin kontra antyzapadnicy [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2002, nr 7.

Ślubowski Grzegorz, Putinowe zwycięstwo [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2000, nr 44.

Ślubowski Grzegorz, Republika odrzuconych: 25 milionów Rosjan z republik byłego ZSRR kartą przetargową Putina [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2001, nr 44.

Ślubowski Grzegorz, Rosja dla prawosławnych [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2001, nr 14.

Ślubowski Grzegorz, Rosyjska Republika Sterowana [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2002, nr 5.

Ślubowski Grzegorz, Sierota na sprzedaż: 100 tysięcy rosyjskich dzieci wywieziono nielegalnie za granicę po rozpadzie ZSRR [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2000, nr 26.

Ślubowski Grzegorz, Sieroty po Leninie [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2000, nr 24.

Ślubowski Grzegorz, Sojusz Podległych Państw: jak Putin odbudowuje dawne rosyjskie imperium, „Wprost” 2000, nr 45.

Ślubowski Grzegorz, Święta Ruś: czy prawosławie znów stanie się w Rosji religią państwową? [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2002, nr 17.

Ślubowski Grzegorz, Telewizja Putina. Rozmowa z Siergejem A. Kowaliowem [korespondencja z Moskwy. Spór wokół telewizyjnej stacji NTW]., „Wprost” 2001, nr 16.

Ślubowski Grzegorz, Wirtualna rewolucja, „Wprost” 2000, nr 47.

Ślubowski Grzegorz, Władimir Iljicz Putin: kult prezydenta Putina zaczyna dorównywać kultowi Lenina [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2002, nr 15.

Ślubowski Grzegorz, Zabójcze znaki zapytania [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2003, nr 29.

Ślubowski Grzegorz, Zima Putina, „Wprost” 2000, nr 51.

Ślubowski Grzegorz, Żołnierze fortuny „Wprost” 2001, nr 47.

Świątek Krzysztof, Minimum zadośćuczynienia, „Tygodnik Solidarność” 2004, nr 5.

Świerdzewska Irena, Może przywiezie nam Papieża...: katolicy w Rosji. Rozmowa z Wiktorem Chrulem, „Niedziela” 2003, nr 6.

Tabu już nie ma. Zapis debaty historyków podczas konferencji Polska-Rosja 1939-89 – trudne sąsiedztwo, „Gazeta Wyborcza” 03.11.2003.

Talaga Andrzej, Duma nie wystarczy. Rozmowa z Wojciechem Góreckim, „Nowe Państwo” 2002, nr 5.

Tarnowski Paweł, Kolka rublowa. Rosja wstrzymuje zakupy polskiej żywności, „Polityka” 1998, nr 40.

Tarnowski Paweł, Rosja jest wielka. Rozmowa z Aleksandrem Gudzowatym, dyrektorem PHZ Bartimpex, „Polityka” 1998, nr 46.

Tazbir Janusz, Kariery w Petersburgu, „Tygiel Kultury” 2002, nr 10/12.

Terlikowski Tomasz Piotr, Car Władimir, „Nowe Państwo” 2004, nr 1.

Terlikowski Tomasz Piotr, Stare wino w nowych bukłakach: jubileuszowy synod Cerkwi rosyjskiej, „Więź” 2000, nr 10.

Theil Stefan, Rogacin Wojciech, Twarda miłość, „Newsweek” 2004, nr 02.

Tycner J., Zawinił Gorbaczow, „Prawo i Życie” 1991, nr 34.

Umińska Bożena, Kanał Rassija, „Przegląd” 2004, nr 3.

Unger Leopold, Klęska sowietologów, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 265.

Unger Leopold, Lis czy wilk z tego Putina?, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 76.

Unger Leopold, Raz – Putin, dwa – Putin, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 2.

Unger Leopold, Widziane z Brukseli: wielki brat: czerwony i czarny, „Kultura” 1998, nr 9.

Urbanowicz Juliusz, Człowiek służb, „Wprost” 2001, nr 17.

Urbanowicz Juliusz, Czystki religijne: antykatolicyzm jednoczy Rosjan, „Wprost” 2002, nr 18.

Urbanowicz Juliusz, Kierunek Moskwa [korespondencja z Kijowa ], „Wprost” 2002, nr 13.

Urbanowicz Juliusz, Kompleks Polski. Czy jesteśmy skazani na zimną wojnę polsko-rosyjską?, „Wprost” 2000, nr 12.

Urbanowicz Juliusz, Przylądek złudnej nadziei, „Wprost” 2001, nr 9.

Urbanowicz Juliusz, Treser rekinów [korespondencja z Moskwy ], „Wprost” 2003, nr 30.

Urbanowicz Juliusz, Wejście smoka, „Wprost” 2001, nr 34.

Urbanowicz Juliusz, Wiosna Putina, „Wprost” 2003, nr 50.

Urbanowicz Juliusz, Życie za kopiejkę, „Wprost” 2000, nr 45.

Wajda Andrzej, Inny niż inni..., „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 28.

Walc J., Korespondencja z Moskwy. Ruski miesiąc, „Wokanda” 1991, nr 2-3.

Walicki Andrzej, Idea rosyjska, „Zdanie” 2002, nr 12.

Walicki Andrzej, Na zachód od Moskwy, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 110.

Walicki Andrzej, O Rosji – wbrew naszym stereotypom, „Przegląd” 2002, nr 2.

Walicki Andrzej, Rosja Putina a polityka polska, „Przegląd” 2004, nr 9.

Walicki Andrzej, Rosja w upadku, „Arcana” 1999, nr 2.

Walicki Andrzej, Smuta czy tylko apatia. Rosja: Ambicje narodu, który nie ma ochoty do życia, „Polityka” 1999, nr 22.

Walicki Andrzej, W stronę rewolucji narodowej, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Świąteczna” 2002, nr 115.

Warzecha Łukasz, Niewczesne sentymenty, „Rzeczpospolita” 2000, nr 257.

Wawrzyńczak Aleksander, Rosja w cieniu swastyki, „Zdanie” 2001, nr 12.

Wągrowska Maria, Imperialne ambicje i troska o pokój. O przyszłości rosyjskich żołnierzy w republikach b. ZSRR, „Rzeczpospolita” 1994, nr 38.

Wągrowska Maria, Poszerzenie NATO musi nastąpić. Z Rosją trzeba prowadzić spokojny dialog, ale robić swoje, „Rzeczpospolita” 1995, nr 143.

Wesołowski W., Gorbaczow – szanse, zagrożenia, alternatywy, „Res Publica” 1989, nr 5.

Węglarczyk Bartosz, Moskiewskie piwo Busha (lub Gore'a) [korespondencja z Waszyngtonu ], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 284.

Węglarczyk Bartosz, Nie czołgiem, to atomem: ile jest dziś warta rosyjska armia?, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 131.

Węglarczyk Bartosz, Rosja targuje się twardo: jakie są nowe stosunki Waszyngtonu z Moskwą. Rozmowa z Markiem Brzezińskim, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 241.

Wieczorek Paweł, Ile Związek Radziecki wydaje na zbrojenia?, „Za Wolność i Lud” 1989, nr 26.

Wierzbicki Andrzej, Zatrudnienie i rynek pracy w Federacji Rosyjskiej, „Polityka Społeczna” 2001, nr 11/2.

Wierzbowska Agata, Rosjanie na Białorusi – swoi czy obcy?, „Etnografia Polska” 1999, z. 12.

Wildstein Bronisław, Byłem psem komunizmu. Rozmowa z Wiktorem Suworowem, „Rzeczpospolita” 2003, nr 155.

Wildstein Bronisław, Dzień Obrony Ojczyzny, „Rzeczpospolita” 2002, nr 28.

Wildstein Bronisław, Nędza Realpolitik, „Rzeczpospolita” 2000, nr 257.

Wildstein Bronisław, Ostatni Rosjanin, „Wprost” 2002, nr 25.

Wildstein Bronisław, Szansa dla Rosji, „Rzeczpospolita”, 2002, nr 173.

Wilk Mariusz, Glosariusz rosyjski, „Kultura” 1999, nr 78.

Wilk Mariusz, Glosariusz rosyjski, „Kultura” 1999, nr 9.

Wilk Mariusz, Kupię ten drewniany dom: dziennik północny, „Rzeczpospolita” 2001, nr 299.

Winiecki Jan, O źródłach optymizmu, „Wprost” 2000, nr 32.

Wiśniewski Grzegorz, Nie straszyć Rosją, „Polityka” 1993, nr 28.

Wiśniewski Grzegorz, O kulturze rosyjskiej w Polsce, „Poezja Dzisiaj” 2002, nr 25/6.

Wiśniewski Jarosław, 13 sekretów fatimskich, „Głos” 2003, nr 34.

Wiśniewski Jarosław, Drugi pogrom katolickich diecezji w Rosji, „Niedziela” 2002, nr 20.

Wiśniewski Jarosław, Wydalono mnie z Rosji, bo..., „Głos” 2000, nr 40/41.

Wizimirska Barbara, Rosja a Indie: stare i nowe przesłanki współdziałania, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 1.

Wnuk Maciej, Przejście kontrolowane, „Tygodnik Solidarność” 2000, nr 41.

Wnuk Miłosz, Lot za dziewięćset dolarów, „Athenaeum” 2002, T. 8.

Wojciech Cieśla, Ognie pod żelazną bramą [Demonstracje przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie przeciwko wojnie w Czeczenii], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 37.

Wojciechowska Wanda, Rosyjski dyktat, „Tygodnik Solidarność” 2003, nr 3.

Wojciechowski Jacek, Rosyjski syndrom, „Zdanie” 2003, nr 12.

Wojciechowski Marcin, Lepper z nacjonalistami w Moskwie, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 116.

Wojciechowski Marcin, A czy pan już zagłosował? Władimir Putin zdobył blisko 70 procent głosów i przedłużył sobie władzę w Rosji na cztery lata, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 63.

Wojciechowski Marcin, Bez nas jesteś nikim. Rozmowa z Igorem Klamkinem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 218.

Wojciechowski Marcin, Bliżej WTO i Kioto. Po sześciu latach negocjacji UE poparła starania Rosji o wejście do Światowej Organizacji Handlu (WTO), „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 119.

Wojciechowski Marcin, Ból po odciętej nodze, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 200.

Wojciechowski Marcin, Car ropy pod kluczem. Prokuratura i część otoczenia prezydenta Władimira Putina wywodząca się ze służb specjalnych odniosła sukces, aresztując Michaiła Chodorkowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 251.

Wojciechowski Marcin, Chór dyplomatyczny, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 16.

Wojciechowski Marcin, Czarne chmury nad Jukosem, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 98.

Wojciechowski Marcin, Dobra koncepcja, efekt nieznany: „Rosja 2002,” – raport z transformacji Dariusz Rosati, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 247.

Wojciechowski Marcin, Głosy na Rosję. W niedzielę wybory do Dumy, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 284.

Wojciechowski Marcin, Kampania wyborcza w Rosji może rozruszać tamtejszy rynek reklamy, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 186.

Wojciechowski Marcin, Kolejny do bicia. Ciąg dalszy polowania na rosyjskich oligarchów. Roman Abramowicz, drugi najbogatszy człowiek w Rosji, może teraz znaleźć się na celowniku władz, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 27.

Wojciechowski Marcin, Kreml głosuje za Walą. Brudne wybory gubernatora Petersburga poligonem przed wyborami do Dumy, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 221.

Wojciechowski Marcin, Kreml wygrał w rosyjskich prawyborach, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 274.

Wojciechowski Marcin, Matka Boska Kazańska na Kremlu. Papież zwrócił rosjskim prawosławnym ich ikonę, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 203.

Wojciechowski Marcin, Mglista gazowa zgoda. Mińsk i Moskwa twierdzą, że porozumiały się w sprawie dostaw gazu dla Białorusi, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 132.

Wojciechowski Marcin, Na wojnie coraz lepiej. Przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Czeczenii, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 202.

Wojciechowski Marcin, Nie było dobrych wariantów: polski antyterrorysta o akcji w Moskwie. Rozmowa z Pawłem Mosznerem, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 255.

Wojciechowski Marcin, Nie ma spokoju w Czeczenii. Zamach w Groznym zepsuł obchody 9 maja w całej Rosji. Prorosyjski prezydent Czeczenii Ahmad Kadyrow zginął, a głównodowodzący wojska rosyjskich na Płn. Kaukazie gen. Walerij Baranow walczy o życie po zamachu na stadionie w Groznym, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 108.

Wojciechowski Marcin, Niech się tylko skończą pogrzeby [reportaż z Biesłanu], „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 215, „Duży Format” nr 36.

Wojciechowski Marcin, Nielegały wychodzą z cienia, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 293.

Wojciechowski Marcin, Popyt na brunatnych. Raport o wzroście nastrojów nacjonalistycznych w Rosji, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 74.

Wojciechowski Marcin, Potęga wiary [korespondencja z Moskwy. Nastroje społeczne po katastrofie okrętu podwodnego „Kursk”], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 197.

Wojciechowski Marcin, Putin i Kwaśniewski ogłaszają „nowy początek” w stosunkach Rosji i Polski, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 13.

Wojciechowski Marcin, Rano podobno był tłok. Do obiadu frekwencja w wyborach prezydenckich w Czeczenii osiągnęła prawie 50 proc., „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 233.

Wojciechowski Marcin, Rosja a la Putin, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 216.

Wojciechowski Marcin, Rosja wybiera Dumę – demokracja sterowana?, „Gazeta Wyborcza”, 2003, nr 282.

Wojciechowski Marcin, Rzęsa w stawie. Zwycięstwu prokremlowskiej Jednej Rosji może przeszkodzić tylko kataklizm albo zły urok, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 285.

Wojciechowski Marcin, Sterowanie z historii. Po niedzielnych wyborach do Dumy prokremlowska większość w parlamencie umocni się, a być może będzie nawet zdolna do wprowadzenia zmian w konstytucji, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 283.

Wojciechowski Marcin, Szkoły bez religii. W tym roku szkolnym rosyjscy uczniowie mogą wybrać nowy przedmiot – podstawy kultury prawosławnej, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 79.

Wojciechowski Marcin, Tabu już nie ma. Rozmowa z Natalią, S. Lebiediewą, Eugeniuszem Duraczyńskim, Andrzejem Paczkowskim, Władimirem Wołkowem, Jerzym W[ojciechem] Borejszą, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 256.

Wojciechowski Marcin, Transvaal się zawalił, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 39.

Wojciechowski Marcin, Ukraina czy Małorosja?, , „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 145.

Wojciechowski Marcin, Wdowia bomba, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 202.

Wojciechowski Marcin, Winegret z historii „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 283.

Wojciechowski Marcin, Wybory bez wyboru. W niedzielę głosowanie na prezydenta Czeczenii, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 231.

Wojciechowski Marcin, Wybory w Rosji musi wygrać partia władzy – Jedna Rosja, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 282.

Wojciechowski Marcin, Wygra partia władzy [korespondencja z Moskwy ], „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 278.

Wojciechowski Marcin, Wzloty się skończyły: co dalej z rosyjskimi reformami?, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 10.

Wojciechowski Marcin, Zawód: Rosja, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 121.

Wojciechowski Marcin, Zostań z nami. Rosja przyciąga do siebie Ukrainę. Strefa wolnego handlu między Moskwą i Kijowem oraz tańsze surowce to cudowny prezent dla premiera Wiktora Janukowycza, głównego kandydata obozu władzy w jesiennych wyborach prezydenckich nad Dnieprem, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 114.

Wojtas Anna, Królak Tomasz, „Wakacje na Syberii”. Rozmowa z Józefem Glempem, „Życie i Myśl” 1999, nr 3.

Wójcik L., W rozsypce [sytuacja gospodarcza], „Przegląd Tygodniowy” 1991, nr 3.

Wóycicki Kazimierz, Nasz los nie decyduje się za Bugiem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 23.

Wroński Paweł, Czy Rosja będzie z nami w NATO? Rozmowa z Adamem Danielem Rotfeldem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 109.

Wroński Paweł, Filip powiedział nie. Rozmowa z Henrykiem Paprockim, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 160, dod. „Duży Format” nr 10.

Wróblewski Andrzej Krzysztof, Broń gazowa, „Polityka” 2001, nr 4.

Wróblewski Andrzej Krzysztof, Gaz bez granic, „Polityka” 2001, nr 10.

Wróblewski Andrzej Krzysztof, Wokulskiemu szło lepiej. Szukamy cudownego zaklęcia, które by pchnęło naprzód nasz handel z Rosją, „Polityka” 2001, nr 24.

Wróblewski Andrzej Krzysztof, Wysokie ciśnienie: dlaczego gazociąg z Rosji do Europy Zachodniej nie może być rurociągiem przyjaźni, „Polityka” 2000, nr 45.

Wrubel Karol, Dokręcanie śruby: list z Rosji, „Rzeczpospolita” 2003, nr 284.

Wrubel Karol, Gazu... nie widziałem...!, „Rzeczpospolita” 2000, nr 256.

Wrubel Karol, Imperium: reaktywacja. Rozmowa ze Stanisławem Biełkowskim, rosyjskim politologiem, „Rzeczpospolita”: „Plus-Minus” 2004, nr 172.

Wrubel Karol, Jak hartowało się aluminium: u źródeł rosyjskiego kapitalizmu, „Rzeczpospolita” 2002, nr 186.

Wrubel Karol, Jelcyn udawał, że go nie ma, Putin udaje, że jest. Rozmowa z Borysem A. Bierezowskim, „Rzeczpospolita” 2000, nr 301.

Wrubel Karol, Kreml podpowie, ja zapłacę: spowiedź rosyjskiego oligarchy, „Rzeczpospolita” 2003, nr 266.

Wrubel Karol, Na co wy sobie pozwalacie!: Putin knebluje media [korespondencja z Moskwy ] „Rzeczpospolita” 2001, nr 94.

Wrubel Karol, Pan na Czukotce [Gubernator Czukockiego Okręgu Autonomicznego – Roman Abramowicz], „Rzeczpospolita” 2001, nr 52.

Wrubel Karol, Rosja: miasta zamknięte. Korespondencja z Rosji [Złatoust i Miass], „Przegląd Polityczny” 1993, nr 21/22.

Wrubel Karol, W niewoli stalinowskiego języka. Rozmowa z Dawidem Feldmanem, „Rzeczpospolita” 2003, nr 57.

Wrubel Karol, Złodzieje i czekiści: Kreml kontra oligarchowie, „Rzeczpospolita” 2003, nr 179.

Wymierający Wschód, „Głos” 1999, nr 36.

Zachurski Tadeusz, Diamentowy grabarz [korespondencja z Waszyngtonu. Aresztowanie rosyjskiego szpiega w USA – Roberta Hanssena], „Wprost” 2001, nr 9.

Zadencki Jarosław, Biedna Rosja. Rozmowa z Andrzejem Walickim, „Arcana” 2000, nr spec.

Zagrodzka Danuta, Wyzyska czy zyska w handlu Polska-ZSRR, „Gazeta Wyborcza” 1989, nr 141.

Zajączkowski Wojciech, Dokąd zmierza Rosja?, „Res Publica Nowa” 1993, nr 5.

Zajączkowski Wojciech, Wobec stanu wojennego w ZSRR, „Polityka Polska” 1991, nr 2.

Zalewski Tomasz, Jak szeryf z szeryfem. Putin–Bush: miłosne zauroczenie, spółka akcyjna czy małżeństwo z rozsądku?, „Polityka” 2001, nr 47.

Zambrowski A., Tysiąc wiorst i dziesięć lat. Rozmowa z O. Doncowem [Strajki górników w Zagłębiu Donieckim], „Tygodnik Solidarność” 1990, nr 32.

Zambrowski Antoni, Co wolno Iwanowi..., „Tygodnik Solidarność” 2003, nr 12.

Zambrowski Antoni, Gwałt a terror, „Tygodnik Solidarność” 2000, nr 44.

Zambrowski Antoni, Ignorancja i cynizm, „Tygodnik Solidarność” 2000, nr 47.

Zambrowski Antoni, Kto ma władzę ten ma telewizję, „Najwyższy Czas” 2002, nr 6.

Zambrowski Antoni, Ograniczone zaufanie: Rosja a Polska. Rozmowa z Waldemarem Kuczyńskim, „Tygodnik Solidarność” 2002, nr 4.

Zambrowski Antoni, Ropa cenniejsza niż krew. Rozmowa z Sejlamem Besaewem [Sytuacja w Czeczenii], „Tygodnik Solidarność” 2001, nr 28.

Zambrowski Antoni, Taktyka salami [Zwalczanie niezależnego koncernu Media-Most Władimira Gusińskiego], „Tygodnik Solidarność” 2001, nr 6.

Zarzycka Ewa, Puszczalska Polska, „Gazeta Polska” 2004, nr 6.

Zarzycka Ewa, Wszystkich trzeba zniszczyć. Rozmowa z Waldemarem Milewiczem, „Gazeta Polska” 2000, nr 11.

Zasuń Rafał, Makarenko Vadim, Okres przejściowy się skończył. Rozmowa z Władimirem A. Mauem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 102.

Zaucha Andrzej, Apokalipsa poborowego, „Newsweek” 2002, nr 19.

Zaucha Andrzej, Bezprizorni, „Newsweek” 2002, nr 41.

Zaucha Andrzej, Bić czarnych!, „Newsweek” 2002, nr 48.

Zaucha Andrzej, Bogatym biada: Kreml uderza w oligarchów [korespondencja z Moskwy ] „Polityka” 2000, nr 31.

Zaucha Andrzej, Czeczeński syndrom, „Newsweek” 2002, nr 07.

Zaucha Andrzej, Goła prawda: furorę robi erotyczny dziennik TV [korespondencja z Moskwy ], „Polityka” 2000, nr 48.

Zaucha Andrzej, Imperium ekstazy, „Newsweek” 2004, nr 11.

Zaucha Andrzej, Jaśnie pan obywatel, „Newsweek” 2003, nr 18.

Zaucha Andrzej, Jazda bez trzymanki, „Newsweek” 2004, nr 03.

Zaucha Andrzej, Kremlowska szkoła walki. Walka z terroryzmem może zmusić Rosję do reform. Albo pchnie ją ku wojnie z narodami Kaukazu, „Newsweek” 2004, nr 38.

Zaucha Andrzej, Kronika śmierci. Rosja: Uchodźcy z Czeczenii opowiadają o zbrodniach żołnierzy, „Polityka” 2000, nr 12.

Zaucha Andrzej, Pokaż twarz. Rosja: Życie na bombach, „Polityka” 1999, nr 39.

Zaucha Andrzej, Pusty pieniądz, pusta kasa. Rosja: Rząd jest, programu nie ma, „Polityka” 1998, nr 41 (2162).

Zaucha Andrzej, Putin wie wszystko. Rosja: 11 kandydatów, jeden faworyt, „Polityka” 2000, nr 11.

Zaucha Andrzej, Putinokracja. W Rosji nie ma wolnej prasy, dogorywają opozycja i parlament. Droga do wszechwładzy stanęła przed Putinem otworem, „Newsweek” 2004, nr 39.

Zaucha Andrzej, Rosja pod półksiężycem, „Newsweek” 2002, nr 36.

Zaucha Andrzej, Rosyjski spichlerz, „Newsweek” 2002, nr 35.

Zaucha Andrzej, To tylko lalki. Z rosyjskich polityków można się śmiać, ale są granice, „Polityka” 2000, nr 27.

Zaucha Andrzej, Tylko ryby nie biorą, „Newsweek” 2002, nr 25.

Zaucha Andrzej, Zapis gorączki. Rosja: Podrożało wszystko oprócz rubla, „Polityka” 1998, nr 37.

Zawsze w interesie Rosji, „Nasza Polska” 2000, nr 14.

Zbytek Daniel, S., Rosja, Chiny i reszta świata, „Nowe Sprawy Polityczne” 2002, nr 8.

Zbytek Daniel, S., Wschodnie kompleksy, „Nowe Sprawy Polityczne” 2002, nr 10.

Zielińska Maryla, Jewgienij Griszkowiec: swój wśród obcych, „Dialog” 2000, nr 12.

Zieliński Adam, Komentarz, czyli „Kaliningrad obywatelski”, „Borussia” 2000/2001, nr 23.

Ziembiński Wojciech, Katechizm niepodległości, „Głos” 2000, nr 14.

Ziemkiewicz Rafał A., Gospodarka imperialna, „Rzeczpospolita” 2002, nr 14.

Zimna Marlena, Włodzimierz Wysocki – „Ani jedną literą nie kłamię”, „Fraza” 1999, nr 1.

Zurabaszwili Irina, Jagielski Wojciech, Taniec bez szabli, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 169.

Zychowicz Andrzej, Rosja na rozdrożu, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 5.

Żebrowska Anna, (Nie)krasiwo, „Gazeta Wyborcza” 21-10-1999.

Żebrowska Anna, Admirał woli biznes. Korespondencja z Kaliningradu, „Gazeta Wyborcza” 06-11-2000.

Żebrowska Anna, Bal z puczystą, „Gazeta Wyborcza” 06-08-2002.

Żebrowska Anna, Bohater Związku Radzieckiego, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 10-05-2001.

Żebrowska Anna, Bolszaja gala, „Gazeta Wyborcza” 19-10-1999.

Żebrowska Anna, Ci szaleni, szaleni Rosjanie!, „Gazeta Wyborcza” 28-11-1997.

Żebrowska Anna, Co na to pan Okudżawa?, „Gazeta Wyborcza” 15-06-1998.

Żebrowska Anna, Cudowny Erenburg, „Gazeta Wyborcza” 13-04-2002.

Żebrowska Anna, Cyrulik czeczeński, „Gazeta Wyborcza” 06-04-2000.

Żebrowska Anna, Cztoby Polsza była Polszej, „Gazeta Wyborcza” 11-12-2000.

Żebrowska Anna, Dobra po śmierci, „Gazeta Wyborcza” 24-09-1999.

Żebrowska Anna, Dzwony Kremla „Gazeta Wyborcza” 03-08-1998.

Żebrowska Anna, Geniusz życia, „Gazeta Wyborcza” 28-03-2002.

Żebrowska Anna, Głos anioła. Rozmowa z Juzem Aleszkowskim, rosyjskim pisarzem emigracyjnym i autorem songów, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 285, dod. „Magazyn” nr 49.

Żebrowska Anna, Gorzej już było. Rozmowa z Gieorgijem Władimowem, wybitnym rosyjskim pisarzem, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 27, dod. „Magazyn” nr 5.

Żebrowska Anna, Gry i zabawy rosyjskiego ludu, „Gazeta Wyborcza” 26-08-1999.

Żebrowska Anna, Ja wracam. Rozmowa z Anatolijem Sobczakiem, byłym merem Petersburga, „Polityka” 1999, nr 30.

Żebrowska Anna, Jeden dzień kadeta Leonowa, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 06-02-1998.

Żebrowska Anna, Kabaret pod murami Kremla, „Gazeta Wyborcza” 16-06-1994.

Żebrowska Anna, Kino i dwaj prezydenci, „Gazeta Wyborcza” 03-07-2001.

Żebrowska Anna, Klapa od trolejbusu i gruzińskie wina, „Gazeta Wyborcza” 12-05-1994.

Żebrowska Anna, Komunałka - spadek po optymizmie, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 27-01-1995.

Żebrowska Anna, Kroki w XXI wiek, „Gazeta Wyborcza” 18-06-1998.

Żebrowska Anna, Kulturalne białe noce, „Gazeta Wyborcza” 08-07-1996.

Żebrowska Anna, Kuzbas, barometr Rosji, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 15-01-1999.

Żebrowska Anna, Lewada Jurij, Tieleń Ludmiła, Miroszniczenko Wiktor, Żegnaj, first lady, „Gazeta Wyborcza” 21-09-1999.

Żebrowska Anna, Made in USSR, „Gazeta Wyborcza” 21-06-1999.

Żebrowska Anna, Marionetki za kratki „Gazeta Wyborcza” 25-08-1995.

Żebrowska Anna, Miny władzy, „Gazeta Wyborcza” 02-01-2002.

Żebrowska Anna, Moskwa, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 16-08-2001.

Żebrowska Anna, Moskwannes, „Gazeta Wyborcza” 21-06-2002.

Żebrowska Anna, Najważniejsze, by było święto, „Gazeta Wyborcza” 09-01-1995.

Żebrowska Anna, Nie nawracamy siłą, „Gazeta Wyborcza” 28-10-2000.

Żebrowska Anna, Nie sieją radykalistów, „Gazeta Wyborcza” 28-12-1999.

Żebrowska Anna, Niejasna polana [Miasteczko pisarzy – Pieriediełkino k. Moskwy], „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 34.

Żebrowska Anna, Niezłomny hymn, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 301.

Żebrowska Anna, Nikita i Nikita, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 22-05-1998.

Żebrowska Anna, O co chodzi w rosyjskiej bani, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 17-05-2001.

Żebrowska Anna, Odpust im. Puszkina, „Gazeta Wyborcza” 07-06-1999.

Żebrowska Anna, Pancernik MOSFILM, „Gazeta Wyborcza: Duży Format” 19-09-2002.

Żebrowska Anna, Patriarcha zagadka, „Gazeta Wyborcza” 28-10-2000.

Żebrowska Anna, Pierwsza dama pierestrojki, „Gazeta Wyborcza: Wysokie obcasy” 16-10-1999.

Żebrowska Anna, Powrót proroka, „Gazeta Wyborcza” 28-05-1994.

Żebrowska Anna, Prowokacja w Moskwie „Gazeta Wyborcza” 26-02-2001.

Żebrowska Anna, Pytania są, ale gdzie dowody?, „Gazeta Wyborcza” 14-03-2002.

Żebrowska Anna, Rosja – zagłębie literatury sensacyjnej. Co piąta kupowana tam książka jest damskim kryminałem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 135.

Żebrowska Anna, Rosja nocna, „Gazeta Wyborcza” 22-09-1995.

Żebrowska Anna, Rosja prawosławna, „Gazeta Wyborcza” 13-07-1996.

Żebrowska Anna, Słowo jest mądrzejsze od nas. Rozmowa z rosyjskim poetą Andriejem Wozniesienskim, „Gazeta Wyborcza” 23-02-1994.

Żebrowska Anna, Sokiem, szklanką, pięścią „Gazeta Wyborcza” 21-06-1995.

Żebrowska Anna, Spotkałam nawet szczęśliwego bankruta, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 22-01-1999.

Żebrowska Anna, Starszy brat. Rozmowa z Andriejem Konczałowskim, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 25, dod. „Duży Format” nr 5.

Żebrowska Anna, Sto lat ekskomuniki, „Gazeta Wyborcza” 27-02-2001.

Żebrowska Anna, Szach i mat w Kraju Rad. Rozmowa z Markiem Dworeckim, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 14, dod. „Magazyn” nr 3.

Żebrowska Anna, Sztuka mycia i życia, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 114.

Żebrowska Anna, Taganka - koniec legendy? „Gazeta Wyborcza” 09-03-2000.

Żebrowska Anna, W Rosji bez Rosjan „Gazeta Wyborcza” 21-06-2001.

Żebrowska Anna, W Wioszkach, u Szołochowa, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 20-11-1998.

Żebrowska Anna, W zdezelowanym imperium, „Gazeta Wyborcza” 20-04-2002.

Żebrowska Anna, Wielka wojna, „Gazeta Wyborcza” 29-03-2000.

Żebrowska Anna, Wnuk Stalina, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 29-03-1996.

Żebrowska Anna, Z daleka od Moskwy, „Gazeta Wyborcza” 18-10-1994.

Żebrowska Anna, Zawsze na czele: co rosyjska inteligencja myśli o wojnie w Czeczenii? [korespondencja z Moskwy ] „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 106.

Żebrowska Anna, Żołnierz, który chce być generałem, „Gazeta Wyborcza: Magazyn” 18-04-1997.

Żebrowski Waldemar, System polityczny współczesnej Rosji, „Szkice Humanistyczne” 2002, nr 34.

Żurek Mariusz, Atrakcyjność inwestycyjna Moskwy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 1.

Opracowała Magdalena Żakowska