Rosjanin w polskim filmie 1916–2000
(filmografia)

 

 

1916

Ochrana warszawska i jej tajemnice, reż. (?); scen.(?); zdj. Witalis Korsak-Gołogowski; wyk. Kazimierz Junosza-Stępowski (Prozierow, naczelnik warszawskiej ochrany), Józef Węgrzyn (student, działacz polityczny), Halina Bruczówna (Halina Zapolska), Aleksander Zelwerowicz (jej ojciec); prod. Sfinks. Brak kopii filmu

Według relacji prasowych film składa się z sześciu części zatytułowanych: Nieporządany gość, W walce o niepodległość, Prokurator, W szponach żandarmerii, U oberpolicmajstra Mejera, Manewr naczelnika ochrany i zasłużona kara. Bezwzględny naczelnik warszawskiej ochrany za prześladowanie Polaków ponosi zasłużoną karę. Pierwowzorem tej filmowej postaci był naczelnik carskiej policji pułkownik Zawarzin. Mamy tu też wątek „obywatelskiej córki”, w której kocha się naczelnik ochrany. Film ponownie wprowadzono na ekrany w 1919 r.

Pod jarzmem tyranów, reż. Franz Porten; scen. Alfred Deutsch-German; zdj. (?); wyk. Franciszek Frączkowski (Kościuszko), Marian Jednowski (gubernator), Stanisław Polański (starosta Sosnowski), Helena Zahorska (jego córka); prod. Projektions AG „Union”. Brak kopii filmu.

Dzieje Polski od końca XVIII w. do roku 1914, wybuchu I wojny. Prasa podawała tytuły poszczególnych części filmu: Polska pod przemocą Rosji, Generał kawalerii oznajmia Polskom, żeby poświęcili swą krew dla ojczyzny, Żyd Abraham poszukuje swojej córki, Upłynęło więcej niż 100 lat, Odebranie Przemyśla, Zmartwychwstanie Polski. W zakończeniu ukazywano scenę, w której Niemcy i Austria zwracały Polsce utraconą koronę. Antyrosyjski film propagandowy zrealizowany w Krakowie z inicjatywy ugrupowań pro-germańskich. Film ten wiązał się ściśle z polityką werbunkową mającą na celu wciągnięcie ochotników do akcji wojennej przeciw Rosji.

Wyświetlany w Kongresówce pod protektoratem Józefa Piłsudskiego i ks. Radziwiłła pod tytułem 125 lat niewoli Polski lub Jeszcze Polska nie zginęła

 

1917

Carat i jego sługi (W szponach carskich siepaczy),  reż. (?); zdj. Witalis Korsak-Gołogowski; wyk. Kazimierz Junosza-Stępowski (Jerzy, syn Dymitra), Halina Bruczówna (jego żona Tatiana), Józef Węgrzyn (legionista); prod. Sfinks. Brak kopii filmu.

Film ukazuje brutalną działalność władz carskich wobec Polaków: rewizje, aresztowania i przesłuchania.

 

1918

Carska faworyta, reż. (?); scen. Stanisław Kozłowski; zdj. Zbigniew Gniazdowski; wyk. Halina Bruczówna (Matylda Krzesińska), Józef Węgrzyn (carewicz), Iza Kozłowska (caryca), Władysław Walter (car), Stanisław Knake-Zawadzki (Wielki Książę Konstanty); prod. Sfinks. Brak kopii filmu.

Historia romansu z młodzieńczych lat Mikołaja II, późniejszego cara Wszechrosji, z urodziwą piętnastoletnią tancerką poznaną w Teatrze na Wodzie w Łazienkach. Film powstał w oparciu o prawdziwe zdarzenia.

 

1919

Carewicz, reż. Marian Fuks; scen. (według sztuki Gabrieli Zapolskiej): Marian Fuks; zdj. (?); wyk. Janina Szyllinżanka (Sonia), Wiktor Biegański (carewicz); prod. Globus. Brak kopii filmu.

Historia przyjaźni, która stopniowo zamienia się w miłość, między Sonią, młodą aktorką, a niechętnym kobietom carewiczem. Zaniepokojeni dygnitarze dworscy groźbami wymuszają na Soni odejście od carewicza, który dla dobra narodu powinien zasiąść na tronie i ożenić się z kobietą z wysokich sfer. Film był realizowany w maju 1918 r. w berlińskim Bioskop-Atelier.

 

1920

Bohaterstwo polskiego skauta, reż. Ryszard Ordyński; scen.(?); zdj. Zbigniew Gniazdowski; wyk. Junosza-Stępowski (porucznik Janicki), Władysław Macherski (skaut Janek), Laura Duninówna (jego matka); prod. Sfinks. Brak kopii filmu

Wilno, rok 1919. Polski skaut, uwięziony przez swojego byłego kolegę Moskala, obecnie komisarza, wymyka się z rąk oprawców. Opuszcza Wilno i sprowadza do miasta ułanów polskich.

Dla Ciebie, Polsko, reż. Antoni Bednarczyk; scen. Marian Józefowicz; zdj. Stanisław Sebel; wyk. Antoni Różański (dziedzic Oksza), Jan Karpowicz (sługa Tomasz), Stanisław Jasieński (chłop Wojciech Siekiera), Ryszard Sobiszewski (bolszewik Sasza); prod. Polfilm i CUF.

Akcja rozgrywa się w roku 1920. Do wsi wkraczają bolszewicy i, zachowując się brutalnie wobec ludności cywilnej, nie oszczędzając dzieci i kobiet, palą tamtejsze domostwa. Później piją wódkę, tańczą i grają na harmonii. Kiedy bolszewicy chcą posiąść miejscowe kobiety, wkracza Polskie Wojsko i wypędza Rosjan. Żołnierze demaskują także rosyjskich szpiegów z planami, które później ułatwiają zdobycie Wilna. Film powstał dzięki funduszom Centralnego Urzędu Filmowego.

Krwawy terror, reż (?), scen.(?), zdj.(?); prod. Polish-Americana-Film C-o w Kijowie. Brak kopii filmu.

Film pokazuje skutki rewolucji roku 1917 w Rosji na przykładzie losów wyższego urzędnika dawnej Rosji, jego rodziny i kamerdynera Wasiuka. Film akcentuje, że na czele rewolucji stanęli ludzie z niższych warstw społecznych, żądni władzy i odwetu, tacy jak Wasiuk, który mści się na swoim dawnym panu.

 

1921

Cud nad Wisłą, reż. Ryszard Bolesławski; scen. Adam Zagórski; zdj. Zbigniew Gniazdowski; wyk. Wincenty Rapacki (Granowski), Jerzy Leszczyński (jego syn Jerzy), Anna Belina (Ewa), Władysław Grabowski (Jan Powada), Stefan Jaracz (Jan Rudy), Kazimierz Junosza-Stępowski (agent bolszewicki); prod. Orient-Film.

Dwuczęściowy obraz patriotyczny przedstawiający dzieje wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Losy polskiej rodziny uwikłane w zawieruchę wojenną. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny polskie, uaktywniają swoją działalność agenci bolszewiccy namawiający chłopów do buntu. Sceny przedstawiające uderzenie wojsk Tuchaczewskiego oraz opór ze strony Polaków. Lipiec 1920 r.: bolszewicy stacjonują w polskim dworze. Na początku sierpnia toczy się bój o Warszawę, a 16 sierpnia następuje decydujące uderzenie i rozgromienie Armii Czerwonej. Wojsko polskie ściga małe grupki bolszewików. Film zrealizowany na przełomie lat 1920 i 1921. Przedpremierowy pokaz pierwszej serii odbył się 12 marca 1921 r.

Ludzie bez jutra (Sprawa Barteniewa, Głośna sprawa, za rządów carskich), reż. (?); scen. Stanisław Kozłowski; zdj. Zbigniew Gniazdowski; wyk. Halina Bruczówna (aktorka Lola), Józef Węgrzyn (rotmistrz huzarów), Paweł Owerłło (prezes teatrów); prod. Sfinks. Brak kopii filmu.

Tragiczna historia romansu korneta armii carskiej i polskiej aktorki, który zakończył się zabójstwem ukochanej. Motywem zbrodni, dokonanej pod wpływem rozstroju psychicznego, była chęć ucieczki w zaświaty razem z ukochaną. Żołnierz zostaje wydalony z armii i skazany na ciężkie więzienie. Film powstał w oparciu o sprawę Barteniewa i znanej aktorki warszawskiej Marii Wisznowskiej. Zrealizowany w roku 1919. Wobec zaostrzenia cenzury obyczajowej po wojnie premierę filmu kilkakrotnie odwoływano i obraz wszedł na ekrany dopiero w 1921 r.

Tamten, reż. Władysław Lenczewski; scen. według sztuki Gabrieli Zapolskiej: (?); zdj. Stanisław Sebel; wyk. Józef Węgrzyn (Kazimierz Wielhorski), Rena Mirska (jego narzeczona Anna), Edmund Gasiński (generał żandarmerii); prod. Lux. Brak kopii filmu.

Prześladowania Polaków przez carskie władze. Wiele sekwencji filmowych rozgrywa się w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej. Film wznowiono w 1925 r. pod tytułem Tajemnica Cytadeli warszawskiej.

Tragedia Rosji i jej trzy epoki, reż. Edward Puchalski; scen.(?); zdj. Stanisław Sebel; wyk. Jan Szymański (car), Antoni Różański, Wiktor Biegański, Jan Janusz; prod. Orientfilm. Brak kopii filmu.

Trzy epoki w historii Rosji: carat, kiereńszczyzna i bolszewizm, przedstawione poprzez losy polskiej rodziny emigrantów. Początkowe fragmenty filmu ilustrują „wspaniałość i rozkosz caratu z jednej strony, a nędzę ludową, samowolę władz, głupotę i korupcję sfer rządzących − drugiej...”. Druga część filmu opowiada o upadku Kiereńskiego, który „nie dorósł do stanowiska, na jakie wyrzuciła go fala dziejowa”. Trzecia dotyczy okresu władzy czerwonych. Polska rodzina staje się igraszką w rękach nikczemnego karierowicza rewolucyjnego, który popełnia szereg podłości i nadużyć.

Uroda życia, reż. William Wauer, Eugeniusz Modzelewski; scen. według powieści Stefana Żeromskiego: (?); zdj.(?); wyk. Maria Brydzyńska; (Tatiana, córka generała Polenowa), Józef Węgrzyn (Piotr Rozłucki), Eduard von Winterstein (generał Polenow); prod. Lux, Berlin. Brak kopii filmu.

Dramat młodego polskiego oficera w służbie carskiej, rozdartego między poczuciem obowiązku wobec ojczyzny a odwzajemnioną miłością do Tatiany, córki rosyjskiego generała Polenowa. Zazdrość i nieporozumienia doprowadzą Tatianę do samobójstwa.

 

1922

Dymitr Samozwaniec, reż. Maksymilian Hausschild; scen.(?); zdj.(?); wyk. Franciszek Brodniewicz (Zygmunt III Waza), Józef Karbowski (Dymitr), Stanisława Karbowska; prod. Polonia-Film, Bydgoszcz. Brak kopii. filmu.

Stosunki polsko-rosyjskie za czasów panowania w Polsce króla Zygmunta III Wazy.

Przed sądem, reż. Antoni Bednarczyk; scen. Gustaw Daniłowski; zdj. Stanisław Sebel; wyk. Waleria Dobosz-Markowska, Paweł Owerłło, Lili Różycka; prod. Eol. Brak kopii filmu.

Antyradziecki film propagandowy, którego akcja rozgrywa się na tle wydarzeń rewolucji październikowej.

Tajemnica Medalionu, reż. Edward Puchalski; scen. J.W. Jawor; zdj. Albert Wywerka; wyk. Helena Sulima (Róża Łajkin), Helena Marcello-Palińska (Helena Drojowska), Lucjan Kraszewski (Sydor Sałomonowicz); prod. Film Narodowy. Brak kopii filmu.

Warszawa, początek lat 20. Spisek agentów bolszewickich, którzy zajmują się grą na czarnej giełdzie zostaje wykryty przez francuskiego kapitana przybywającego z misją wojskową.

Rok 1863, reż. Edward Puchalski; scen. (według powieści Stefana Żeromskiego Wierna rzeka); zdj. Albert Wywerka; wyk. Aleksander Zelwerowicz (margrabia Wielkopolski), Ryszard Sobieszewski (książę Odrowąż), Helena Chrzanowska (księżna Odrowążyna); prod. „Phos”.

Po upadku powstania styczniowego ranny książę Odrowąż ukrywa się w polskim dworku przed szukającym go carskim oddziałem.

 

1924

Miłość przez ogień i krew, reż. Jan Kucharski; scen.(?); zdj. Albert Wywerka; wyk. Edward Kucharski (muzyk Jan Orda), Laura Dunin-Osmólska (jego matka), Karol Benda (literat Zygmunt Malinowski); prod. Związek Inwalidów Wojennych. Brak kopii filmu.

Styczeń 1920 r. Perypetie osobiste muzyka – inwalidy wojennego ukazane na tle wydarzeń z wojny polsko-radzieckiej. W filmie przewijają się również postacie Piłsudskiego, Witosa i Lenina.

Trucizna bolszewizmu, reż.(?); scen.(?); zdj.(?); wyk. Helena Marcello-Palińska, Rena Hryniewiczówna, Henryk Rydzewski; prod. w Bydgoszczy. Brak kopii filmu.

Film propagandowy.

 

1925

Wampiry Warszawy (podtytuł: Tajemnica taksówki nr 1051), reż. Wiktor Biegański; scen. Wiktor Biegański; zdj. Antoni Wawrzyniak; wyk. Oktawian Kaczanowski (przemysłowiec Pradowski), Halina Łabędzka (jego córka Urszula), Maria Balcerkiewiczówna (księżna Tamarska), Lech Owron (Kamiłow); prod. Merkurfilm. Brak kopii filmu.

Para rosyjskich arystokratów oszustów, którzy poprzez małżeństwo z polskim przemysłowcem i jego córką chcą zagarnąć ich majątek.

 

1926

O czym się nie myśli, reż. Edward Puchalski; scen. J.H. Skotnicki; zdj. Zbigniew Gniazdowski; wyk. Józef Węgrzyn (Wierciak), Maria Modzelewska (córka Zofia), Mania Malukiewicz (córka Jadzia), Igo Sym (kompozytor Orlicz); prod. Sfinks. Brak kopii filmu.

Historia miłości zdolnego muzyka do córki robotnika. Bohater ma za sobą piękną przeszłość patriotyczną: odpierał nawałę bolszewicką, a później próbował wydostać się z niewoli rosyjskiej. Skazany na śmierć, ledwie uniknął egzekucji.

 

1927

Mogiła nieznanego żołnierza, reż. Ryszard Ordyński; scen (według powieści Andrzeja Struga): Ryszard Ordyński, Seweryn Romin; zdj. Antoni Wawrzyniak; wyk. Jerzy Leszczyński (kapitan legionów Michał Łazowski), Maria Malicka (Nelly), Nina Olida (Wanda), Wanda Gorczyńska (księżna Turchanowa), Kazimierz Justian (Siemonow), Wiesław Gawlikowski (Szapkin); prod. Star-Film.

Lata pierwszej wojny. Oddział legionistów ponosi klęskę. Michał Łazowski dostaje się do niewoli rosyjskiej w wiosce Glinniki. Przedstawione zostało tam środowisko Rosjan rewolucjonistów, wśród których ścierają się różne postawy i charaktery (Simonow – bezwzględny łotr i Szapkin – bezgraniczna dobroć i wiara w szlachetność człowieka). Legionista dzięki pomocy rosyjskiej chłopki ucieka. W ukrywaniu się pomaga mu później księżna Turchanowa, słynąca z wielkiej szlachetności dla poddanych. Łazowski jest świadkiem rewolucji, która niesie cierpienia i ofiary. Spotyka na swojej drodze Rosjan „kulturalnych i dzikich, idealistów i łajdaków”. Jego żona w Polsce, nie otrzymując żadnych wieści o nim przez dłuższy czas, postanawia związać się z innym mężczyzną. Łazowski w momencie przekraczania granicy ginie od przypadkowej kuli.

 

1928

Huragan, reż. Józef Lejtes; scen. Jerzy Braun; zdj. Hans Theyer, Juliusz Mars; wyk. Zbigniew Sawan (powstaniec Tadeusz Orda), Renata Renee (Helena Zawiszanka), Robert Valberg (hrabia Ignatow), Aleksander Zelwerowicz (margrabia Wielkopolski), Jonas Turkow (karczmarz); prod. Polska Wytwórnia Filmów Historycznych.

Rok 1863. Rząd moskiewski organizuje brankę polskiej młodzieży do carskiego wojska. Wybucha powstanie styczniowe. Młodzi spiskowcy walczą z Rosjanami pod przywództwem Tadeusza. Między rotmistrzem, hrabią Ignatowem a polskim patriotą dochodzi do rywalizacji o piękną i dumną szlachciankę Helenę Zawiszównę. W czasie działań wojennych do dworu Zawiszów trafia Ignatow z oddziałem czerkiesów. Dwór ulega spustoszeniu, a Helena zostaje zabita.

Komendant, reż. Henryk Bigoszt; zdj. Jerzy Maliniak; wyk. Antoni Piekarski (Józef Piłsudski), Maria Wrońska, Iza Thorsen, Irena Solska; prod. Klio-Film. Brak kopii filmu.

Opowieść o dziejach Legionów (w tym walk z Rosjanami) i życiu Józefa Piłsudskiego. Film został zatrzymany przez cenzurę i nie wszedł na ekrany.

Pan Tadeusz, reż. Ryszard Ordyński; scen. (według poematu Adama Mickiewicza): Ferdynand Goetel, Andrzej Strug; zdj. Antoni Wawrzyniak; wyk. Wojciech Brydziński (Adam Mickiewicz), Leon Łuszczewski (Tadeusz), Zofia Zajączkowska (Zosia), Helena Sulima (Telimena), Józef Maliszewski (kpt Rykow); prod. Star-Film.

Filmowa ilustracja poematu Adama Mickiewicza.

Przedwiośnie, reż. Henryk Szaro; scen. (według powieści Stefana Żeromskiego): Andrzej Strug, Anatol Stern; zdj. Juliusz Mars; wyk. Zbigniew Sawan (Cezary Baryka), Stefan Jaracz (jego ojciec), Tekla Trapszo (matka Cezarego); prod. Gloria. Brak kopii filmu.

Adaptacja powieści Stefana Żeromskiego . W filmie znalazły się sceny z pobytu Cezarego Baryki w Rosji w czasie rewolucji.

Szaleńcy (My pierwsza brygada), reż. Leonard Buczkowski; scen. K.A. Czyżowski; zdj. Albert Wywerka; wyk. Marian Czauski (Jerzy Recki), Jerzy Kobusz (Filipek), Irena Gawęcka (Zofia); Diana-Klio-Film.

Rok 1914, pierwsza wojna światowa. Legioniści pod wodzą Piłsudskiego walczą z bolszewikami. Walka we wspólnych szeregach stanowi okazję do nawiązania prawdziwej przyjaźni między trójką legionistów. Nie zważając na obecność stacjonujących rosyjskich żołnierzy, młoda dziewczyna Zofia ukrywa jednego z nich, rannego w walce z Rosjanami Jerzego.

 

1929

Policmajster Tagiejew, reż. Juliusz Gardan; scen (według powieści Gabrieli Zapolskiej Pan policmajster Tagiejew): Juliusz Gardan; zdj. Seweryn Steinwurzel; wyk. Bogusław Samborski (Tagiejew), Zbigniew Sawan (Władysław Klicki), Antoni Różański (Horski), Maria Bogda (jego córka Janina), Nora Ney (Józia); prod. Leo-Film.

Przygraniczna miejscowość w Kongresówce. Policmajster Tagiejew przymyka oko na działalność przestępczą, za to szantażuje niewinnych obywateli. Łamie też serce młodej dziewczynie, która przyjechała za nim z Warszawy. Za swoją postawę ponosi zasłużoną karę. Dosięga go kula wystrzelona przez kochankę. Postać Tagiejewa jest samym wcieleniem zła – łapownik, rozpustnik, pijak, okrutnik. Specjalizujący się w rolach „szwarccharakterów” Bogusław Samborski zrobił wszystko, aby rola ta wypadła przekonująco. Mamy tu też postaci Siergieja Iwanowicza typowego policyjnego funkcjonariusza oraz groteskowego sierżanta Siemipudowa, potraktowanego z odrobiną sympatii.

Ponad śnieg, reż. Konstanty Meglicki; scen. (według dramatu Stefana Żeromskiego Ponad śnieg bielszym się staję): Konstanty Meglicki; zdj. Albert Wywerka; wyk. Stanisława Wysocka (Rudomska), Stefan Jaracz (Joachim), Mieczysław Cybulski (Wiko); prod. Klio-Film

Rok 1919. Na tereny Polski wkraczają oddziały Armii Czerwonej. Bolszewicy próbują zabić syna dziedziczki. Matka w obronie syna strzela do oprawców. Przyjdzie jej za to zapłacić najwyższą cenę – zostaje rozstrzelana. Polskie wojsko pojawia się z pomocą zbyt późno.

Z dnia na dzień,  reż. Józef Lejtes; scen. Józef Lejtes, Ferdynand Goetel; zdj. Hans Scheib; wyk. Irena Gawęcka (Marusia Radziejowska), Maria Gorczyńska (Katia), Wiesław Gawlikowski (mąż Marusi); prod. Enha-Film. Zachowały się fragmenty kopii filmu.

Zaginiony w czasie wojny Radziejowski wraca z polskim wojskiem w rodzinne strony na Polesiu. Stacjonujący tam dotąd Rosjanie zostają rozbrojeni. Samotna żona Radziejowskiego związała się tymczasem z jego przyjacielem. Powracający mąż postanawia nie niszczyć ich uczucia.

 

1930

Na Sybir, reż. Henryk Szaro; scen. Wacław Sieroszewski, Anatol Stern, Henryk Szaro; zdj. Zbigniew Gniazdowiski, Mikołaj Farkas; muz. Henryk Wars; wyk. Mieczysław Frenkiel (dziedzic Czarski), Adam Brodzisz (Ryszard Prawdzic), Bogusław Samborski (pułkownik Sierow); prod. Libkow-Film.

Warszawa, rok 1905. Po zamachu na generała rosyjskiego młody rewolucjonista „Sęp” ukrywa się przed władzami rosyjskimi na prowincji. Zostaje aresztowany w czasie obławy i skazany na katorgę. Przesłuchujący go carski pułkownik Sierow chce nakłonić „Sępa” do złożenia zeznań. Z początku dobrotliwy, nie waha się jednak posłać go na tortury. Sierow w związku z tą sprawą liczy na awans. Rena, wielka miłość „Sępa” towarzyszy ukochanemu w drodze na Sybir i z powodzeniem organizuje jego ucieczkę.

Sztabskapitan Gubaniew (podtytuł Golgota Ziemi Chełmskiej), reż. Tadeusz S. Chrzanowski; scen. Tadeusz S. Chrzanowski; zdj. Stanisław Witkiewicz; wyk. Paweł Owerłło (Grodzicki), Lili Lyana (Basia), Bohdan Gielski (student Janek), Edmund Nebel (płk Gubaniew); prod. Wirfilm. Brak kopii filmu.

Chełmszczyzna. Sztabskapitan Gubaniew ma nieograniczoną władzę w powiecie. Wykorzystując swoją władzę, próbuje siłą uwieść Basię, a kochanego przez nią studenta Janka każe zaaresztować. Z opresji ratuje dziewczynę ordynans sztabskapitana, który zabija Gubaniewa nożem.

Uroda życia, reż. Juliusz Gardan; scen. (według powieści Stefana Żeromskiego): Anatol Stern, Juliusz Gardan; zdj. Seweryn Steinwurzel; wyk. Adam Brodzisz (Piotr Rozłucki), Bogusław Samborski (Generał Polenow-Czernowratskij), Nora Ney (jego córka Tatiana), Eugeniusz Bodo (Roszow); prod. Leo-Film.

Dramat młodego polskiego oficera Piotra Rozłuckiego w służbie carskiej, rozdartego między poczuciem obowiązku wobec ojczyzny a odwzajemnioną miłością do Tatiany, córki rosyjskiego generała Polenowa. Generał, nie chcąc dopuścić do małżeństwa, wyjechał z córką za granicę. Przypuszczał, że na obczyźnie Tatiana zapomni o swojej miłości. Piotr tymczasem stanął w obronie pewnej Polki w natrętny sposób napastowanej przez pijanych oficerów rosyjskich. W pojedynku poniósł rany. Nieporozumienia i zazdrości między Piotrem a Tatianą prowadzą do tragedii.

 

1931

Krwawy wschód, reż. Jan Nowina Przybylski; scen. (według powieści Stefana Kiedrzyńskiego): Anatol Stern; zdj. Henryk Vlassak; muz. Tadeusz Górzyński; wyk. Mieczysław Cybulski (porucznik), Tadeusz Ordeyg (mąż), Ola Obarska (sanitariuszka Anna); prod. M. Lindenbaum. Brak kopii filmu.

Rok 1920. Dwóch oficerów walczy w okopach przeciwko bolszewikom. Opowiadając sobie historię własnego życia, przypadkowo dowiadują się, że kochają tę samą kobietę.

Dziesięciu z Pawiaka, reż. Ryszard Ordyński; scen. (według wspomnień pułkownika Jana Jura- Gorzechowskiego): Ferdynand Goetel; zdj. Zbigniew Gniazdowski; muz. Władysław Dan, Józef Rybicki; wyk. Adam Brodzisz (Janusz), Karolina Lubieńska (Hania), Bogusław Samborski (generał żandarmerii), Zofia Bałtycka (kochanka Olga); prod. Blok-Muza-Film.

Organizacja rewolucyjna dokonuje zamachu na życie znienawidzonego generała żandarmerii Maksymowa. Uczestnicy zamachu zostają aresztowani. Jednego z nich, Janusza, próbuje ratować zauroczona nim kochanka rannego generała. Szef organizacji Jur na podstawie fałszywych dokumentów uwalnia aresztowanych. Fabuła filmu została oparta na autentycznym wydarzeniu z 1906 r.

 

1932

Rok 1914, reż. Henryk Szaro; scen. Wacław Sieroszewski, Anatol Stern, Henryk Szaro; zdj. Hans Theyer, Laszlo Scheaffer, Henryk Vlassak; muz. Feliks Rybicki; wyk. Jadwiga Smosarska (Hanka Rudnicka), Józef Maliszewski (jej brat Andrzej), Wiesław Gawlikowski (ich stryj), Bazyli Sikiewicz (oficer carski); prod. Kineto-Film.

Pierwsze dni wojny. Bohater wykazuje się bohaterstwem, wykradając plany z rosyjskiego sztabu. Ciężko ranny ukrywa się w pobliskim dworku. Rozpoznany przez Rosjan staje przed plutonem egzekucyjnym. W ostatniej chwili ratuje go oddział legionistów.

Księżna łowicka, reż. Janusz Warnecki, Mieczysław Krawicz; scen. (według powieści Wacława Gąsiorowskiego): Witold Brumer; zdj. Zbigniew Gniazdowiski; muz. Feliks Rybicki; wyk. Jadwiga Smosarska (Joanna Grudzińska), Stefan Jaracz (książę Konstanty), Józef Węgrzyn (major Łukasiński); Artur Socha (Piotr Wysocki); prod. Blok-Muza-Film.

Lata dwudzieste XIX wieku. Joanna Grudzińska ze względów patriotycznych bierze ślub z księciem Konstantym. Celem tego związku ma być zmiana nastawienia księcia do Polaków. Wybucha powstanie listopadowe. Konstanty ostrzeżony przez Joannę opuszcza Belweder.

 

1934

Córka generała Pankratowa, reż. Mieczysław Znamierowski; scen. Marian Orlik; zdj. Seweryn Steinwurzel; muz. Henryk Wars; wyk. Kazimierz Junosza-Stępowski (generał Pankratow), Nora Ney (jego córka Aniuta), Franciszek Brodniewicz (rewolucjonista Bolesław Radomski), Aleksander Żabczyński (adiutant gubernatora), Jerzy Leszczyński (hrabia Bobrow), Mieczysław Cybulski (Aleksy Woronow); prod. Kamera-Film.

Aniuta, córka generała Pankratowa, bezlitośnie prześladującego polskich rewolucjonistów, zakochuje się w jednym z nich – Bolesławie. Przypomina jej to, że jej matka była Polką i w żyłach Aniuty płynie polska krew. Pomimo że to właśnie Bolesław targnął się na życie jej ojca, pomaga mu wydostać się z Cytadeli. Sama popełnia samobójstwo.

Młody las, reż. Józef Lejtes; scen. (według sztuki Jana Adolfa Hertza): Anatol Stern, Jan Adolf Herz, Józef Lejtes; zdj. Albert Wywerka; muz. Roman Palester, Marian Neuteich; wyk. Kazimierz Junosza-Stępowski (profesor Pakotin); Michał Znicz (profesor francuskiego), Maria Bogda (Wanda Latyńska), Adam Brodzisz (Stefan Kiernicki); prod. Libkow-Film.

Warszawa, rok 1905. W jednym z gimnazjów narasta konflikt ideowy pomiędzy rosyjskimi nauczycielami a patriotyczną młodzieżą polską. W odpowiedzi na upokorzenia ze strony bezwzględnego nauczyciela historii Pakotina, uczniowie podejmują strajk. Akcję Polaków popierają ich rosyjscy koledzy.

 

1935

Antek policmajster, reż. Michał Waszyński; scen. (według pomysłu Anatola Sterna): Konrad Tom, Emanuel Schlechter; zdj. Albert Wywerka; muz. Henryk Wars; wyk. Adolf Dymsza (Antek Król), Antoni Fertner (gubernator), Mieczysława Ćwiklińska (gubernatorowa), Stefania Górska (ich córka), Maria Bogda (pokojówka), Konrad Tom (oficer żandarmerii), Józef Norwid (rosyjski kupiec); prod. Kinofilm.

Początek XX wieku. Antek, warszawski cwaniak, przebiera się w mundur policmajstra. Dzięki przebraniu zaczyna być przyjmowany z honorami przez lokalne wysokie osobistości. Film jest farsą obnażającą głupotę carskich urzędników oraz najwyższych rosyjskich dostojników państwowych, takich jak gubernator z małżonką.

 

1936

Dodek na froncie, reż. Michał Waszyński; scen. Napoleon Sądek; zdj. Albert Wywerka; muz. Henryk Wars, Władysław Dan; wyk. Adolf Dymsza (Dodek Wędzonka), Józef Orwid (pułkownik armii rosyjskiej), Mieczysława Ćwiklińska (jego żona), Władysław Grabowski (Wielki Książę), Michał Znicz (porucznik Duszkin); prod. Rex-Film.

Pierwsza wojna światowa. Komiczne losy Dodka Wędzonki, żołnierza austriackiej armii, który trafia do obozu Rosjan, gdzie udaje rosyjskiego lekarza. Postaci rosyjskich dygnitarzy: Wielkiego Księcia i pułkownika armii rosyjskiej, zostały przedstawione w groteskowy sposób.

Róża, reż. Józef Lejtes; scen. (według dramatu Stefana Żeromskiego): Józef Lejtes, Anatol Stern; zdj. Seweryn Steinwurzel; wyk. Irena Eichlerówna (Krystyna), Witold Zacharewicz (Jan Czarowic), Bogusław Samborski (jego brat Benedykt), Kazimierz Junosza-Stępowski (naczelnik urzędu śledczego); prod. Libkow-Film.

Rok 1905. Trwają prześladowania polskich rewolucjonistów przez aparat carski. Zdrada jednego z walczących powoduje, że pozostali dostają się do więzienia. Działaczka Krystyna ułatwia im ucieczkę, płacąc za to własnym życiem.

Wierna rzeka, reż. Leonard Buczkowski; scen (według powieści Stefana Żeromskiego): Anatol Stern; zdj. Albert Wywerka, Henryk Vlassak; muz. Tadeusz Górzyński; wyk. Barbara Orwid (Maja Brynicka), Mieczysław Cybulski (książę Odrowąż), Kazimierz Junosza-Stępowski (Olbromski); prod. Or-Film.

Rok 1863. Po upadku powstania styczniowego ranny książę Odrowąż ukrywa się w polskim dworku przed szukającym go carskim oddziałem.

Bohaterowie Sybiru, reż. Michał Waszyński; scen. Jerzy Walden, Eugeniusz Bodo; zdj. Albert Wywerka; muz. Henryk Wars; wyk. Krystyna Ankwicz (wnuczka powstańca polskiego), Adam Brodzisz (porucznik), Eugeniusz Bodo (sierżant Włodek), Mieczysław Cybulski (student rosyjski Roman Kłosiewicz), Kazimierz Junosza-Stępowski oficer armii carskiej); prod. Urania-Film.

Rok 1918. Utworzona z zesłańców Piąta Dywizja Syberyjska, pod wodzą Lucjana Żeligowskiego walczy z bolszewikami na Syberii i przedziera się do Polski.

 

1938

Florian, reż. Leonard Buczkowski; scen. (według powieści Marii Rodziewiczówny Florian z Wielkiej Hłuszczy ): Jan Fethke, Alfred Niemirski; zdj. Stanisław Lipiński; muz. Jan Maklakiewicz; wyk. Kazimierz Junosza-Stępowski (dziadek Wereszczyński), Stanisława Angel-Engelówna (Bronka), Tadeusz Fijewski (Gaweł), Jerzy Pichelski (Alfred); prod. Elektra-Film.

Lata pierwszej wojny w małym miasteczku na Kresach. Mieszkańcy ukrywają pamiątkowy dzwon „Florian” przed cofającą się armią bolszewicką. W zakończeniu armia rosyjska zostaje wypędzona przez legionistów.

 

1948

Ostatni etap, reż. Wanda Jakubowska; scen. Wanda Jakubowska, Gerda Schneider; zdj. Borys Monastyrski; muz. Roman Palester; wyk. Barbara Drapińska (Marta), Zofia Mrozowiska (Cyganka), Alina Janowska (Dessa), Aleksandra Śląska (oberaufseherin);

prod. Film Polski.

Pierwszy fabularny film o losach więźniarek hitlerowskiego obozu zagłady Oświęcim – Brzezinka. Ofiarami są kobiety różnych narodowości. Jest wśród nich m.in. rosyjska lekarka, która za pomoc udzielaną chorym i organizowanie oporu zostaje poddana torturom i stracona.

 

1950

Miasto nieujarzmione (Robinson warszawski), reż. Jerzy Zarzycki; scen. (według noweli Robinson warszawski Czesława Miłosza i Jerzego Andrzejewskiego): Jerzy Andrzejewski, Jerzy Zarzycki; zdj. Jean Isnard; muz. Artur Malawski (do pierwszej wersji niezachowanej), Roman Palester; wyk. Jan Kurnatowicz (Piotr Rafalski), Zofia Mrozowiska (Krystyna), Igor Śmiałowski (Andrzej); prod. WFF Łódź.

Pierwsza wersja scenariusza autorstwa Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza powstała już w roku 1945. Scenariusz został zainspirowany wspomnieniami kompozytora Władysława Szpilmana. Opowiadał o losach Piotra Rafalskiego wśród opustoszałych ruin Warszawy w 1944 r. W wyniku ingerencji władz kinematografii w 1948 r. skierowano do produkcji scenariusz bardzo odbiegający od wersji pierwotnej: obok Rafalskiego i Krystyny pojawiło się trzech bojowników AL próbujących przedrzeć się do Rosjan na prawy brzeg Wisły. Wprowadzono też sceny obrad sztabu niemieckiego podejmującego decyzje o zniszczeniu miasta, a w finale filmu mieli pojawić się radzieccy żołnierze wyzwalający Warszawę. W 1949 r. powstała pierwsza wersja filmu, którą zaprezentowano uczestnikom Zjazdu Filmowców, odbywającego się w dniach 19–22 listopada 1949 r. w Wiśle. Pomimo dużej ilości zmian, całkowicie wypaczających idee scenariusza Andrzejewskiego i Miłosza, film spotkał się z olbrzymią falą krytyki. Film poddano dalszym przeróbkom, wprowadzono nową postać radzieckiego radiotelegrafisty „Fiałki”, który ukrywa się w ruinach Warszawy wraz z Rafalskim i AL-owcami, dokręcono wiele scen dziejących się na prawym brzegu Wisły, mających świadczyć o zaangażowaniu Rosjan w pomoc dla Warszawy . W ostateczności zmieniono też tytuł z „Robinsona warszawskiego” na „Miasto nieujarzmione”. Dopiero w tej wersji film w grudniu 1950 r. pojawił się na ekranach.

 

1952

Młodość Chopina, reż. Aleksander Ford; scen. (według nowel o Chopinie: Jerzego Broszkiewicza, Gustawa Bachnera, Stanisława Hadyny i Jana Korngolda): Aleksander Ford; zdj. Jaroslav Tuzar; muz. Kazimierz Serocki (opracowanie); wyk. Czesław Wołłejko (Fryderyk Chopin), Aleksandra Śląska (Konstancja), Jan Kurnatowicz (profesor Elsner), Leon Pietraszkiewicz (Nowosilcow); prod. WFF Łódź.

Wczesny okres życia wybitnego kompozytora przedstawiony na tle burzliwych wydarzeń historycznych i społecznych. Chopin obraca się wśród postępowej młodzieży polskiej, która pozostaje w opozycji do władz carskich i polityki Nowosilcowa.

 

1953

Żołnierz zwycięstwa, reż. Wanda Jakubowska; scen. Wanda Jakubowska; zdj. Stanisław Wohl; muz. Piotr Perkowski; wyk. Józef Wyszomirski (Karol Świerczewski), Stefan Śródka (Stefan Pawłowski), Barbara Drapińska (Wala), Tadeusz Schmidt (Bronek Bień); prod. WFF Łódź.

Biografia generała Karola Świerczewskiego, którego młodzieńcze lata związane były z rewolucją 1905 i 1917 r. w Rosji.

 

1955

Godziny nadziei, reż. Jan Rybkowski; scen. (według własnej powieści Koniec i początek): Jerzy Pomianowski; zdj. Władysław Norbert; muz. Andrzej Markowski; wyk. Zbigniew Józefowicz (komendant szpitala), Krystyna Kamieńska (doktor Anna), Stanisław Mikulski (porucznik), Jadwiga Chojnicka (siostra Margiel); prod. WFF Łódź.

Małe miasteczko na Ziemiach Zachodnich w ostatnich dniach wojny. Szpital polowy zostaje zaatakowany przez wycofujący się oddział niemiecki. Masakrę przerywa pojawienie się radzieckich czołgów.

 

1958

Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda; scen. (według powieści Jerzego Andrzejewskiego): Jerzy Andrzejewski, Andrzej Wajda; zdj. Jerzy Wójcik; muz. Jan Krenz; wyk. Zbigniew Cybulski (Maciek Chełmicki), Ewa Krzyżewska (Krystyna), Adam Pawlikowski (Andrzej), Bogumił Kobiela (Drewnowski); prod. Z.F. ”Kadr”

9–10 maja 1945 roku, koniec II wojny światowej. Młodzi akowcy, nie widząc dla siebie miejsca w nowej Polsce, kontynuują walkę. Tymczasem wokół słychać śpiew radzieckich żołnierzy i turkot radzieckich czołgów, a oficerowie sowieccy przyjmowani są z honorami przez władze miasta.

 

1964

Gdzie jest generał, reż. Tadeusz Chmielewski; scen. Tadeusz Chmielewski; zdj. Jerzy Stawicki; wyk. Elżbieta Czyżewska (Marusia), Jerzy Turek (Orzeszko), Bolesław Płotnicki (Panasiuk), Stanisław Milski (Falkenberg), Wacław Kowalski (Kaziu); prod. Z.F. „Start”.

Wiosna 1945 r., Ziemie Zachodnie. Orzeszko, żołnierz Ludowego Wojska Polskiego i przypadkowo spotkana Marusia, żołnierz sojuszniczych wojsk, biorą do niewoli niemieckiego generała. W konfrontacji tych dwóch narodowych charakterów mężczyzna jawi się jako niezaradny, opieszały i trochę gamoniowaty Polak, a dziewczyna jako obowiązkowa, energiczna i zaangażowana Rosjanka.

Przerwany lot, reż. Leonard Buczkowski; scen. Andrzej Mularczyk, Jerzy Janicki; zdj. Władysław Norbert; muz. Krzysztof Komeda-Trzciński; wyk. Aleksander Bielawski (Wowa), Elżbieta Czyżewska (Urszula), Mieczysław Voit (jej mąż); prod. Z.F. „Kadr”.

Spotkanie po latach radzieckiego pilota Wowy i Urszuli – Polki, która w czasie wojny uratowała mu życie. Z perspektywy lat wspominają łączące ich głębokie uczucie, niespełnione z powodu zawieruchy wojennej.

Nieznany, reż. Witold Lesiewicz; scen. (według własnych opowiadań): Józef Hen; zdj. Czesław Świrta; muz. Tadeusz Bard; wyk. Leszek Herdegen (Bogdan Słowik), Bronisław Pawlik (Stanisław Krawczyk), Zofia Niwińska (majorowa), Maria Ciesielska (Ludka); prod. Z.F. „Kamera”

Opowieść o I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, ukazująca historyczne wydarzenia w Sielcach nad Oką oraz drogę, którą przeszli polscy żołnierze między bitwą pod Lenino a walkami nad Wisłą.

 

1965

Barwy walki, reż. Jerzy Passendorfer; scen. (według powieści Mieczysława Moczara): Wojciech Żukrowski; zdj. Kazimierz Konrad; muz. Adam Walaciński; wyk. Tadeusz Schmidt (porucznik Kołacz), Krzysztof Chamiec (podporucznik Kruk), Wojciech Siemion („Elegant”), Mieczysław Czechowicz (Waluś), Józef Nowak (Sasza); prod. Z.F. „Iluzjon”.

Rok 1944, Góry Świętokrzyskie. Grupy partyzanckie AL i BCh zostają w decydującej walce wsparte przez żołnierzy radzieckich.

Czterej pancerni i pies, serial TV, reż. Konrad Nałęcki; scen. (według powieści Janusza Przymanowskiego): Janusz Przymanowski, Stanisław Wohl, Maria Przymanowska; zdj. Romuald Kropat, Mikołaj Sprudin; muz. Adam Walaciński; wyk. Janusz Gajos (Janek Kos), Franciszek Pieczka (Gustlik Jeleń), Włodzimierz Press (Grigorij Saakaszwili), Roman Wilhelmi (Olgierd Jarosz), Pola Raksa (MarusiaOgoniok”), Tadeusz Kalinowski (pułkownik) Janusz Kłosiński (Czernousow); prod. Zespół „Syrena”, Zespół „Nike”. Lata produkcji 1965–1968.

Wojenne przygody załogi czołgu, która przebyła szlak bojowy od Sielc do Berlina u boku Armii Radzieckiej. Z bogatej galerii radzieckich żołnierzy na plan pierwszy wysuwa się sanitariuszka Marusia (narzeczona głównego bohatera Janka Kosa), jej dowódca Czernousow oraz kapitan Pawłow – specjalista od materiałów wybuchowych, który ginie po wykonaniu przydzielonego mu zadania bojowego.

 

1967

Stawka większa niż życie, serial TV, reż. Janusz Morgenstern, Andrzej Konic; scen. Andrzej Zbych; zdj. Antoni Wójtowicz; muz. Jerzy Matuszkiewicz; wyk. Stanisław Mikulski (Hans Kloss); prod. TVP.

Lata 1941–1945, druga wojna światowa. Polak Stanisław Kolicki pracuje dla wywiadu radzieckiego, przybierając kryptonim J-23.

 

1968

Kierunek Berlin, reż. Jerzy Passendorfer; scen. Wojciech Żukrowski, Jerzy Passendorfer; zdj. Kazimierz Konrad; muz. Adam Walaciński; wyk. Wojciech Siemion (Wojciech Naróg), Jerzy Jogałła (szeregowiec Zalewski), Krzysztof Chamiec (porucznik Karczmarek), Nikołaj Rybnikow (major Polak); prod. Z.F. „Studio”.

Kwiecień 1945 roku. U boku Armii Radzieckiej żołnierze I Armii Wojska Polskiego biorą udział w forsowaniu Odry. Film przedstawia losy żołnierzy polskiej kompanii, do której został wcielony radziecki kapitan o nazwisku Polak ze względu na swoje nazwisko.

 

1969

Ostatnie dni, reż. Jerzy Passendorfer; scen. Wojciech Żukrowski, Jerzy Passendorfer; zdj. Kazimierz Konrad; muz. Adam Walaciński; wyk. Wojciech Siemion (Wojciech Naróg), Jerzy Jogałła (szeregowiec Zalewski), Krzysztof Chamiec (porucznik Karczmarek), Wacław Kowalski (szeregowy Ostrejko); prod. Z.F. „Studio”.

Druga część fresku wojennego Kierunek Berlin, która kończy się zajęciem Berlina przez wojska radzieckie i polskie. Kontynuacja losów dzielnej kompanii z pierwszej części.

Dzień oczyszczenia, reż. Jerzy Passendorfer; scen. (według własnej powieści Kres): Jerzy Przeździecki; zdj. Jerzy Lipman; muz. Włodzimierz Nahorny; wyk. Stanisław Jasiukiewicz (major Dziadek), Emil Karewicz (kapitan Stańczyk), Włodzimierz Makarenkow (major Alosza), Aleksander Bielawski (Sasza); prod. Z.F. „Wektor”.

Lato 1944 roku na Sądecczyźnie. Oddział partyzancki AK i partyzanci radzieccy poszukują na własną rękę alianckiego zrzutu. Wobec zagrożenia ze strony Niemców i mimo sprzeciwu ze strony swego dowódcy majora Dziadka, postanawiają współdziałać z Rosjanami.

Jarzębina czerwona, reż. Ewa i Czesław Petelski; scen. (według powieści Frontowe drogi Waldemara Kotowicza): Ewa i Czesław Petelscy; zdj. Krzysztof Winiewicz; muz. Jerzy Maksymiuk; wyk. Andrzej Kopiczyński (porucznik Wiktor Kotarski), Andrzej Łapicki (porucznik Gorczyński), Władysław Kowalski (chorąży Kręcki), Iwan Pierewierziew (major); prod. Z.F. „Iluzjon”

Przebieg walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r. ukazany został poprzez przeżycia kilku polskich żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Wśród bohaterów jest również radziecki major.

 

1971

Legenda, reż. Sylwester Chęciński; scen. Walentyn Jeżow, Zbigniew Załuski; zdj. Witold Sobociński; muz. Wiaczesław Owczinnikow; wyk. Małgorzata Potocka (Julka), Mikołaj Burłajew (Sasza), Igor Straburzyński (Jurek); prod. Z.F. „Kraj”, Mosfilm, Polska-ZSRR.

Lata drugiej wojny. Film pokazuje przyjaźń dwóch nastolatków: Polaka Jurka i Rosjanina Saszy. Pomimo różnych narodowości wiele ich łączy: wychowują się bez rodziców, razem walczą w oddziale partyzanckim, kochają się w tej samej dziewczynie. Sasza ginie zabity przez Niemców.

 

1972

Jak daleko stąd, jak blisko, reż. Tadeusz Konwicki; scen. Tadeusz Konwicki; zdj. Mieczysław Jahoda; muz. Zygmunt Konieczny; wyk. Andrzej Łapicki (Andrzej), Gustaw Holoubek (Maks), Alicja Jachiewicz (Joasia), Maja Komorowska (Musia), Zdzisław Maklakiewicz (Włodek); prod. Z.F. „Plan”.

Czterdziestoletni bohater odbywa symboliczną podróż w przeszłość. Przywołuje wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na Wileńszczyźnie, powracają reminiscencje z czasów wojny. Przypomina sobie m.in. ślub w XIX-wiecznej cerkwi, kiedy panna młoda ucieka sprzed ołtarza, gdyż nie chce poślubić Rosjanina.

 

1974

Głowy pełne gwiazd, reż. Janusz Kondratiuk; scen. Andrzej Mularczyk; zdj. Wiesław Zdort; muz. Piotr Hertel; wyk. Witold Goliński (Włodek), Włodzimierz Preyss (Jury), Maria Baster (Krysia), Ewa Szykulska (Mickey Mouse), Bruno O’Ya (oficer radziecki); prod. „Zespoły Filmowe”; premiera: 1983 r.

Rok 1944. Młody mężczyzna Jura, pasjonat kina, po wkroczeniu Armii Czerwonej rusza z żołnierzami na Zachód. Później wraca do miasteczka w mundurze żołnierza Wojska Polskiego. Ginie zabity przez „leśnych”. Film został dopuszczony do rozpowszechniania w 1983 r.

 

1975

Jarosław Dąbrowski, reż. Bohdan Poręba; scen. Jurij Nagibin; zdj. Władimir Szelenkow, Jolanda Czen; muz. Wojciech Kilar; wyk. Zygmunt Malanowicz (Jarosław Dąbrowski), Małgorzata Potocka (Pelagia), Aleksander Kaliagin (pułkownik Tuchołko), Wiktor Awdiuszko (Władysław Ozierow); prod. Z.F „Panorama”, Mosfilm, Polska-ZSRR.

Historia życia działacza rewolucyjno-demokratycznego Jarosława Dąbrowskiego.

 

1976

Czerwone ciernie, reż. Julian Dziedzina; scen. (według powieści Władysława Rymkiewicza Czas pojedna, trawa porośnie): Stanisław Grochowiak, Julian Dziedzina; zdj. Maciej Kijowski; muz. Andrzej Korzyński; wyk. Jan Nowicki (Wojnicz), Emilia Krakowska (Mańka), Barbara Wrzesińska (Julia), Władimir Iwaszow (Władimir); prod. Zespół „Iluzjon”.

Obraz robotniczego powstania w Łodzi 1905 r., krwawo stłumionego przez carskich żołnierzy. Władimir, oficer w armii carskiej, przechodzi na stronę walczących robotników.

Ocalić miasto, reż. Jan Łomnicki; scen.(według noweli Andrzeja Szczypiorskiego): Jan Łomnicki; zdj. Jerzy Gościk, Ewa Strzałka; muz. Piotr Hertel; wyk. Teresa Budzisz- Krzyżanowska (Jadwiga Nowacka), Jan Krzyżanowski (Marian Nowacki),  Aleksander Bielawski (kapitan Siemonow), Nina Masłowa (Masza); prod. Z.F. „Kadr”, Mosfilm, Polska-ZSRR

Grudzień 1944 r. Po zastosowaniu błyskawicznego manewru, Armia Czerwona wyzwala Kraków bez pomocy artylerii. Dzięki temu miasto zostaje ocalone od zniszczeń.

 

1978

Biały Mazur, reż.: Wanda Jakubowska; scen. (według powieści Tadeusza Hołuja Róża i płonący las): Wanda Jakubowska; zdj. Stefan Matyjaszkiewicz; muz. Witold Rudziński; wyk. Tomasz Grochoczyński (Ludwik Waryński), Anna Chodakowska (Filipina), Aldona Grochal (Aleksandra Jentys), Wojciech Alaborski (Henryk Dulęba), Mieczysław Grąbka (Kunicki), Kirił Stolarow (Piotr Bardowski); prod. Z.F. „Kadr”, Wytwórnia Filmowa „Mosfilm”. Polska-ZSRR.

Życie i działalność polskiego rewolucjonisty Ludwika Waryńskiego w latach 70. i 80. XIX w. W filmie odnaleźć można temat walki z caratem, solidarności z rewolucjonistami rosyjskimi, a nawet postać Aleksandra III Romanowa.

Do krwi ostatniej, reż. Jerzy Hoffman; scen. Zbigniew Safian; zdj. Jerzy Gościk; muz. Piotr Marczewski; wyk. Anna Dymna (Ania), Marek Lewandowski (porucznik Radwan), Jerzy Trela (Zygmunt Gawlik), Jacek Zajdler (Zbyszek Trepko), Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna (Jekaterina Pawłowna); prod. Zespoły Filmowe, Mosfilm, Polska−ZSRR.

Film obejmuje wydarzenia wojenne od 30 lipca 1941 r (podpisanie umowy polsko-radzieckiej) do 12 października 1943 r. (bitwa pod Lenino). Przedstawione zostały zabiegi polskich delegatów z różnych stronnictw politycznych w sprawie przyszłego kształtu Polski. Prowadzą rozmowy z władzami radzieckimi, w tym z samym Stalinem.

 

1980

Dzień Wisły, reż. Tadeusz Kijański; scen. Ryszard Frelek; zdj. Mathieu Przedpełski; muz.Waldemar Kazanecki; wyk. Henryk Talar (Tadeusz), Ewa Borowik (Katarzyna), Edmund Fetting (profesor), Jerzy Kamas (major Kazimierz), Emil Karewicz (porucznik Florian); prod. Z.F. „Profil”.

Wrzesień 1944 r., prawobrzeżna Warszawa. Próba spojrzenia na zmagania powstańców z pozycji ludzi znajdujących się po drugiej stronie Wisły. Kilku żołnierzy radzieckich uczestniczy w potyczce z grupą Niemców po praskiej stronie.

Gwiazdy poranne, reż. Henryk Bielski; scen. Ewa Petelska; zdj. Maciej Kijowski; muz. Andrzej Korzyński; wyk. Borys Tokariew (Ławrow), Marian Kociniak (Łoboda), Ryszarda Hanin (Walendowska), Sławomira Łozińska (Irenka); prod. Z.F. „Iluzjon”, Mosfilm, Defa, Polska−ZSRR−NRD.

Luty 1945 r. Do wioski w centralnej Polsce dociera radziecki czołg, który przebił się przez linię frontu. Pomimo represji ze strony Niemców, mieszkańcy wioski nie ujawniają miejsca, w którym ukrywa się załoga czołgu.

Gorączka, reż. Agnieszka Holland; scen. (według powieści Andrzeja Struga Dzieje jednego pocisku ): Krzysztof Teodor Toeplitz; zdj. Jacek Petrycki; muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz; wyk. Barbara Grabowska (Kama), Adam Ferency (Kiełza), Bogusław Linda (Gryziak), Olgierd Łukasiewicz (Leon), Aleksiej Awdiejew (adiutant); prod. Z. F. „X”.

Rok 1905. Organizacja Bojowa PPS przygotowuje zamach na carskiego generała przy pomocy specjalnie skonstruowanej bomby. Do zamachu nie dochodzi, a kolejni jej posiadacze kończą w Cytadeli.

W biały dzień, reż. Edward Żebrowski; scen. (według powieści Władysława Terleckiego Zwierzęta zostały opłacone): Władysław Terlecki, Edward Żebrowski; zdj. Witold Stok; muz. Stanisław Radwan; wyk. Michał Bajor („Biały”), Krystyna Janda (Ewa), Gustaw Holoubek (sędzia); prod. Z.F. „Tor”.

Początek XX w. Środowisko polskiej organizacji konspiracyjnej, która wykonuje wyroki na zdrajcach i carskich oficerach policji.

Polonia Restituta, reż. Bohdan Poręba; scen. Włodzimierz T. Kowalski; zdj. Wacław Dybowski; muz. Czesław Niemen; wyk. Janusz Zakrzeński (Józef Piłsudski), Krzysztof Chamiec (Ignacy Paderewski), Józef Fryźlewicz (Roman Dmowski), Kirył Ławrow (Włodzimierz Lenin); prod. Z.F. „Profil”.

Fresk historyczny przedstawiający najnowsze dzieje Polski: od formowania się Legionów Piłsudskiego do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Pokazane zostały zabiegi polityków różnych opcji w celu uznania suwerenności Polski. Rządy carskiej Rosji zdecydowanie odmawiają pomocy, Lenin jednak uznaje prawa Polaków do samostanowienia o losach kraju.

 

1983

Wierna rzeka, reż. Tadeusz Chmielewski; scen. (według powieści Stefana Żeromskiego): Halina Chmielewska, Tadeusz Chmielewski; zdj. Jerzy Stawicki; muz. Jerzy Matuszkiewicz; wyk. Małgorzata Pieczyńska (Salomea), Olgierd Łukaszewicz (książę Józef Odrowąż), Franciszek Pieczka (Szczepan), Maria Homerska (księżna); prod. Z.F. „X”

Trzecia adaptacja powieści Stefana Żeromskiego opowiadająca o tragedii powstania styczniowego. Film został zatrzymany przez cenzurę ze względu na to, że władze uznały go za antyradziecki, doszukały się też analogi między sytuacją Polski z czasów powstania styczniowego a Polską „posierpniową”. Obawiano się, że film ten może wpłynąć na nastroje społeczne. Premiera odbyła się dopiero w 1987 r.

 

1984

Katastrofa w Gibraltarze, reż. Bohdan Poręba; scen. Władysław T. Kowalski; zdj. Wacław Dybowski; muz. Lucjan Kaszycki; wyk. Jerzy Molga (gen. Władysław Sikorski),Arkadiusz Bazak (gen. Władysław Anders), Andrzej Krasicki (prezydent Roosevelt), Bogusław Sochnacki (Józef Stalin); prod. Z.F. „Profil”, Bojana Sofia, Mafilm Budapeszt, Polska-Bułgaria−Węgry−Wielka Brytania.

Losy generała Władysława Sikorskiego od września 1939 r. do jego śmierci w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 r. Pokazane zostały zabiegi dyplomatyczne tego wielkiego męża stanu, (między innymi ze stroną radziecką) mające na celu wynegocjowanie możliwie najlepszych warunków dla powojennej Polski. W filmie tym po raz pierwszy pada słowo „Katyń”.

 

1988

Kornblumenblau, reż, Leszek Wosiewicz; scen. (według wspomnień Kazimierza Tymińskiego  Uspokoić sen) Leszek Wosiewicz, Jarosław Sander; zdj. Krzysztof Ptak; muz. Zdzisław Szostak; wyk. Adam Kamień (Tadeusz), Krzysztof Kolberger (blokowy), Marcin Troński (kelner), Piotr Skiba (Włodek); prod. S.F. im. Karola Irzykowskiego.

Tadeusz, więzień Oświęcimia, dzięki umiejętnościom muzycznym dostaje się do obozowej orkiestry, co daje mu szansę przeżycia. Po wyzwoleniu obozu przez żołnierzy radzieckich gra im „Katiuszę”, aby dostać miejsce w pociągu wywożącym byłych więźniów.

 

1989

Gorzka miłość, reż. Czesław Petelski; scen (według powieści Jerzego Putramenta Odyniec) Ewa i Czesław Petelscy; zdj. Wiesław Rutowicz; muz. Waldemar Kazanecki; wyk. Sylwia Wysocka (Hanna), Robert Inglot (Lech), Lidia Korsakówna (ciotka), Wiesława Mazurkiewicz (matka Hanny); prod. Z.F „Profil”.

Kresy, lata wojny. Pokazane zostało życie codzienne tamtejszego ziemiaństwa: jego obowiązki, rozrywki i romanse. W tle toczy się historia, oglądamy m.in. wkroczenie wojsk radzieckich 1939 r. na tereny polskie.

Deja vu, reż. Juliusz Machulski; scen. (według opowiadania Juliusza Machulskiego): Aleksander Borodiański, Juliusz Machulski; zdj. Janusz Gauer; muz. Krzesimir Dębski; wyk. Jerzy Stuhr (Johnny Pollack), Władimir Gołowin (Niczyporuk), Galina Pietrowa (Głuszko), Liza Machulska (Ditta), Oleg Szkłowski (Żorż); prod. Z.F. ”Zebra”, Wytwórnia Filmowa w Odessie, Mosfilm; Polska−ZSRR.

Odessa 1925 r., okres NEP-u. Radziecka rzeczywistość widziana oczami amerykańskiego gangstera polskiego pochodzenia. Pokazane zostały groteskowe postaci Rosjan przesiąkniętych myśleniem komunistycznym, mających skłonności do donosicielstwa i szpiegostwa. W filmie można odnaleźć odwołania do wielu klasycznych radzieckich filmów.

Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Lawa, reż. Tadeusz Konwicki; scen. (według dramatu Dziady Adama Mickiewicza): Tadeusz Konwicki; zdj. Piotr Sobociński; muz. Zygmunt Konieczny; wyk. Gustaw Holoubek (Poeta), Jolanta Piętek-Górecka (Maryla), Artur Żmijewski (Gustaw/Konrad); prod. Z.F. ”Perspektywa”.

Wizjonerska adaptacja „Dziadów” Adama Mickiewicza. Ukazuje m. in. grupę polskiej młodzieży zaangażowanej w działania spiskowe wymierzone w osobę cara oraz postać niechętnego Polakom senatora Nowosilcowa.

 

1990

Pożegnanie jesieni, reż. Mariusz Treliński; scen.(według powieści Stanisława Witkiewicza): Wojciech Nowak, Janusz Wróblewski, Mariusz Treliński; zdj. Jarosław Żamojda; muzyka: Michał Urbaniak; wyk. Maria Pakulnis (Helena Bertz), Grażyna Trela (Zofia Osłabędzka), Jan Frycz (Anastazy Bazakbal); prod. S.F. im. Karola Irzykowskiego.

Polska czasów międzywojennych. Katastroficzna wizja społeczeństwa bliskiego rewolucji komunistycznej. W finale główny bohater zostaje zatrzymany przez rosyjski patrol, który najpierw egzaminuje go z Puszkina, a potem zabija.

 

1991

Kanalia,reż. Tomasz Wiszniewski; scen. Tomasz Wiszniewski; zdj. Tomasz Wert; muz. Michał Lorenc, Marcin Pospieszalski; wyk. Adam Ferency (śledczy Jegorow), Piotr Siwkiewicz (Wert), Joanna Trzepiecińska (Tamara), Bogusław Linda (Zbych); prod. Z.F. „Zodiak”, PWSFTViT.

Rok 1910, Łodź. Carski śledczy Jegorow od lat tropi rewolucjonistę Werta. Długoletnie poszukiwania Werta powodują, że między nim a Jegorowem wytwarza się stała relacja ścigany – ścigający. Kiedy ze względu na brak efektów śledczemu zostaje odebrana sprawa, nie wydaje on Werta, choć ma ku temu okazję.

Panny i wdowy, reż. Janusz Zaorski; scen. Maria Nurowska; zdj. Witold Adamek; muz. Andrzej Kurylewicz; wyk. Maja Komorowska (Ewelina), Katarzyna Figura (Karolina), Ewa Dałkowska (Suzanne), Maria Gładkowska (Ewelina, córka Karoliny); prod. Z.F. „Dom”.

Akcja obejmuje ponad sto lat: od powstania styczniowego do lat 90. XX w. Bohaterkami są kobiety wywodzące się z rodziny ziemiańskiej. Na ich skomplikowane losy wpłynęła w dużym stopniu historia. Tragedie, które stają się ich udziałem, związane są z polityką Rosji, a później Związku Radzieckiego.

 

1992

Cynga, reż. Leszek Wosiewicz; scen. (według wspomnień Jerzego Drewnowskiego): Leszek Wosiewicz; zdj. Krzysztof Ptak; muz. Henryk Kuźniak; wyk. Tomasz Łysiak (Andrzej), Władysław Kowalski (doktor Czajkowski), Ewa Dałkowska (Lucienne), Sylwia Wysocka (Tereska), Krystyna Tkacz (oficer śledczy), Monika Bolly (córka komendanta); prod. S.F. „Tor”, TVP.

Lata drugiej wojny. W 1939 r. Andrzej zostaje aresztowany przez NKWD pod zarzutem szpiegostwa i zesłany do syberyjskiego łagru. Doświadcza tam wielu okrucieństw ze strony Rosjan. Pierwszy polski film fabularny o dramacie Polaków więzionych w radzieckich łagrach.

Szwadron, reż. Juliusz Machulski; scen. (według opowiadań Stanisława Rembeka Przekazana sztafeta i Igła wojewody): Juliusz Machulski; zdj. Witold Adamek; muz. Krzesimir Dębski; wyk. Radosław Pazura (Jeremin); Janusz Gajos (Dobrowolski), Siergiej Szakurow (Żuryn), Jan Machulski (Markowski); prod. Z.F. „Zebra”, „Arkadia” Odessa, Polska−Belgia−Francja−Ukraina.

Rok 1863. Rosjanin, baron Jeremin, zostaje dowódcą szwadronu, do którego należy tłumienie powstania styczniowego. Młody Rosjanin jest przerażony okrucieństwem wojny i szczególnym bestialstwem jego towarzyszy broni (wielu z nich to Kozacy).

Sauna, reż. Filip Bajon; scen. Filip Bajon; zdj. Wit Dąbal; muz. Michał Lorenc; wyk. Bogusław Linda (Janek, Polak); Gabriela Kownacka (Masza, Rosjanka); Marian Opania (Jurij, Rosjanin); Henryk Bista (Szabo, Węgier); Piotr Machalica (Milos, Czech); Władysław Kowalski (Ernst, Enerdowiec); S.F. ”Dom”, TVP.

Helsinki. Akcja obejmuje całe dziesięciolecie 1980–1990. W hotelowej saunie spotykają się co kilka lat przedstawiciele różnych krajów. Następuje konfrontacja postaw i charakterów narodowych. Jest wśród nich Rosjanin Jurij i Rosjanka Masza.

Wszystko, co najważniejsze, reż. Robert Gliński; scen. (według wspomnień Oli Watowej): Dżamila Ankiewicz-Nowowiejska; zdj. Jarosław Szoda; muz. Jerzy Satanowski; wyk. Ewa Skibińska (Ola Wat); Adaś Siemion (Andrzej Wat), Krzysztof Globisz (Aleksander Wat), Oleg Czebotariew (Iwan); prod. Marek Nowowiejski Film Production.

II wojna światowa, okupacja radziecka. Poeta Aleksander Wat zostaje aresztowany, a jego żona z synem deportowana do Kazachstanu. Kobieta z dzieckiem trafia do radzieckiego obozu pracy, gdzie przeżywa głód i tortury. Odtrąca miłość komendanta obozu, przyjmując z godnością wszelkie upokorzenia.

Psy, reż. Władysław Pasikowski; scen. Władysław Pasikowski; zdj. Paweł Edelman; muz. Michał Lorenc; wyk. Bogusław Linda (Franz Maurer), Marek Kondrat (Olo), Cezary Pazura (Nowy), Janusz Gajos (Gross); prod. S.F. „Zebra”.

Rok 1990, Warszawa. Trwają weryfikacje w policji. Świat przestępczy jest coraz lepiej zorganizowany. Z mafią narkotykową współpracują służby Stasi i KGB.

Pamiętnik znaleziony w garbie, reż. Jan Kidawa-Błoński; scen. Jacek Kondracki, Jan Kidawa-Błoński, Zenon Olejniczak; zdj. Zdzisław Najda; muz. Michał Lorenc; wyk. Olaf Lubaszenko (Janek), Marzena Trybała (Maria), Katarzyna Skrzynecka (młoda Maria), Olga Kobo (Nadia); prod. Gambit Production, Les Productions D'Amerique Française Inc, Polska-Kanada.

Akcja rozgrywa się od roku 1939 do lat 90. Pokazane zostały dzieje rodziny śląskiej na tle burzliwej historii. M.in. w 1945 r. wkraczają żołnierze sowieccy, którzy rabują i gwałcą.

 

1993

Lepiej być piękną i bogatą, reż. Filip Bajon; scen. Filip Bajon; zdj. Krzysztof Ptak; muz. Michał Lorenc; wyk. Adrianna Biedrzyńska (Dorota Waltz), Daniel Olbrychski (mecenas), Marek Kondrat (Moniak), Aleksander Bielawski (Edmondowicz); prod. S.F. „Dom”, Manfred Durniom Produktion, Ukrtelefilm.

Lata 90. XX w. Początki polskiego kapitalizmu. Robotnica Dorota niespodziewanie okazuje się właścicielką fabryki włókienniczej. Dzięki partyjnym znajomościom matki z radzieckim generałem otrzymuje szansę na zawarcie intratnego kontraktu ze Wschodem.

Pierścionek z orłem w koronie, reż. Andrzej Wajda; scen. (według powieści Aleksandra Ścibora-Rylskiego Pierścionek z końskiego włosia); zdj. Dariusz Kuc; muz. Zbigniew Górny; wyk. Rafał Królikowski (Marcin), Agnieszka Wagner (Wiśka), Adrianna Biedrzyńska (Janina); prod. Z.F. „Perspektywa”, Heritage Films, Regine Ziegler Produktion.

Powrót Andrzeja Wajdy do tematu poruszonego wcześniej w Popiele i diamencie: pokazuje dylematy młodych akowców postawionych wobec powojennej rzeczywistości. W filmie znalazła się scena przedstawiająca wywożonych na Sybir żołnierzy Polski Podziemnej. Akcję nadzorują Rosjanie.

 

1994

Miasto prywatne, reż. Jacek Skalski; scen. Jacek Skalski; zdj. Andrzej Adamczyk; muz. Marcin Krzyżanowski; wyk. Maciej Kozłowski (Ali), Bogusław Linda (Pawik), Maria Gładkowska (Gocha); prod. S.F. im Karola Irzykowskiego.

Lata 90. Dawni koledzy z podwórka tworzą organizację przestępczą trudniącą się przemytem i wymuszaniem okupu. Dochodzi do krwawego starcia z rosyjską mafią o strefę wpływów.

Psy 2. Ostatnia krew, reż. Władysław Pasikowski; scen. Władysław Pasikowski; zdj. Paweł Edelman; muz. Michał Lorenc; wyk. Bogusław Linda (Franz Maurer), Cezary Pazura (Nowy), Artur Żmijewski (Wolf), Siergiej Szakurow (pułkownik Jakuszyn); prod. Visa Film International.

Amerykański dyplomata zleca Maurerowi i jego kompanom odebranie dużej ilości pieniędzy od Rosjan w Terespolu. Mimo że Rosjanie nie chcą oddać długu, Maurer bezwzględnie egzekwuje należność. Wywiązuje się strzelanina, w której giną Rosjanie.

 

1995

Akwarium, reż. Antoni Krauze; scen. (według powieści Wiktora Suworowa): Jan Purzycki, Antoni Krauze; zdj. Tomasz Tarasin; muz. Piotr Czajkowski, Anatol Lindow, Sergiusz Prokofiew, Władimir Wysoki; wyk. Jurij Smolskij (Wiktor), Janusz Gajos (Krawcow), Oleg Maslennikow (Gienek); prod. S.F. „Dom”, TVP, Manfred Durniom Produktion Berlin, Ukrtelefilm Kijów; Polska−RFN−Ukraina.

Filmowa adaptacja autobiografii byłego szpiega wywiadu wojskowego Armii Czerwonej Wiktora Suworowa.

Ekstradycja, serial TV, reż. Wojciech Wójcik; scen. Wojciech Wójcik, Witold Horwath, Robert Brutter; zdj. Piotr Wojtowicz; muz. Jerzy Satanowski; wyk. Marek Kondrat (Olgierd Halski), Małgorzata Pieczyńska (Sabina), Aleksiej Awdiejew (Zajcew), Witold Dębicki (Sawka), Lew Rywin (Boss), Maria Pakulnis (Nadieżda Tumska); prod. TVP.

Lata 90. Komisarz Halski tropi gang Sytego, który rozprowadza heroinę dostarczaną przez rosyjskiego łącznika Zajcewa, byłego pułkownika KGB. Zajcew zostaje zlikwidowany przez potężną mafię rosyjską, za którą stoi niejaki Boss. Prawą ręką mafiosa jest przebiegła Rosjanka Nadieżda Tumska.

Gracze, reż. Ryszard Bugajski; scen. Jan Purzycki; zdj. Grzegorz Kędzierski; muz. Shano Harvey; wyk. Janusz Józefowicz (Jan Gracz), Małgorzata Pieczyńska (Grażyna), Marek Probosz (Potocki), Marian Opania (Wacha); prod. ZAF „Pula”, TVP.

Rok 1990, wybory prezydenckie. Trwa walka medialna kandydatów na prezydenta. Do Warszawy przybywa Azar, słynny terrorysta. Chociaż prowadzący go oficer KGB nie ujawnia zadania, Azar jest pewien, że ma zgładzić Lecha Wałęsę.

Horror w wesołych bagniskach, reż. Andrzej Barański; scen. (według powieści Michała Choromańskiego): Andrzej Barański; zdj. Dariusz Kuc; muz. Henryk Kuźniak; wyk. Nina Andrycz (Róża), Jan Frycz (Wawicki), Joanna Szczepkowska (Agnieszka), Alosza Awdiejew (komisarz); prod. Skorpion Film dla TVP.

Lata 20., dworek na Kresach. Po latach powraca zagadka niewyjaśnionego samobójstwa radzieckiego komisarza, który podczas wojny polsko-bolszewickiej stacjonował we dworze, i jego romansu z żoną gospodarza.

Prowokator, reż. Krzysztof Lang; scen. Maciej Maciejewski; zdj. Arthur Reinhart; muz. Michał Lorenc; wyk. Bogusław Linda (Artur Herling), Krzysztof Pieczyński (Andrzej), Danuta Stenka (Marta); prod. Filmcontract Ltd.

Rok 1909. Polski rewolucjonista Artur Herling dokonuje udanego zamachu na wysokiego urzędnika carskiej policji, ale zostaje pojmany i osadzony w warszawskiej Cytadeli. Przy użyciu okrutnych metod przesłuchuje go szef policji Pirinow. Szczęśliwie Herlingowi udaje się uciec z więzienia- odpłaca swojemu prześladowcy wykonując na nim wyrok.

Pułkownik Kwiatkowski, reż. Kazimierz Kutz; scen. Jerzy Stefan Stawiński; zdj. Grzegorz Kędzierski; muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz; wyk. Marek Kondrat (Kwiatkowski), Renata Dancewicz (Krysia), Zbigniew Zamachowski (Dudek); prod. TVP.

Rok 1945. Lekarz wojskowy Kwiatkowski odstrasza rosyjskich oficerów, którzy podrywają jego znajomą. Później w przebraniu oficera bezpieki wykorzystuje naiwność Rosjan: pomaga uwalniać z więzienia akowców i powstrzymuje wywóz przez Rosjan polskich dzieł sztuki.

 

1996

Złote runo, reż. Janusz Kondratiuk; scen. Andrzej Kondratiuk; zdj. Tomasz Michałowski; muz. Jerzy Satanowski; wyk. Zbigniew Buczkowski (Rysio), Zbigniew Mazurek (Stefan), Monika Bolly (dziewczyna z pociągu), Stanisława Celińska (szwagierka Rysia); prod. Iga Film, TVP.

Lata 90. Historia dwóch Polaków przemycających diamenty w pociągu relacji Moskwa – Berlin. Spotykają tam grupę rosyjskich handlarzy.

 

1997

Sława i chwała, serial TV, reż. Kazimierz Kutz; scen (według powieści Jarosława Iwaszkiewicza): Krzysztof Teodor Toeplitz; zdj. Grzegorz Kędzierski; muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz; wyk. Maria Gładkowska ( Maria Bylińska), Michał Żebrowski/Jan Frycz (Janusz Myszyński); Mariusz Bonaszewski (Kazimierz Spychała); prod. TVP.

Saga rodzinna ukazująca dzieje polskiej inteligencji w latach 1914–1947. Członkowie rodziny utrzymują kontakty z Rosjanami z odeskiej bohemy artystycznej, kilku służy też w wojsku rosyjskim.

Boża podszewka, serial TV, reż. Izabella Cywińska; scen. (według według powieści Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz): Izabella Cywińska; zdj. Ryszard Lenczewski; muz. Jerzy Satanowski; wyk. Agnieszka Krukówka (Maryśka Jurewicz), Danuta Stenka (Maria Jurewicz), Andrzej Grabowski (Andrzej Jurewicz), Janusz Michałowski (Kazimierz), Katarzyna Herman; prod. TVP

Wileńszczyzna, lata 1900–1945. Dzieje rodziny Jurewiczów przedstawione na tle wydarzeń historycznych. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. wkracza na te tereny oddział bolszewików. Pokazane zostało też zajęcie przez Rosjan Wilna w 1939 r.

Historie miłosne, reż. Jerzy Stuhr; scen. Jerzy Stuhr; zdj. Paweł Edelman; muz. Adam Nowak; wyk. Jerzy Stuhr (profesor/ksiądz/pułkownik/więzień), Katarzyna Figura (Kryśka), Dominika Ostałowska (Ewa), Irena Ałfiorowa (Tamara); prod. S.F. „Zebra”, Canal+Polska, WFDiF.

Warszawa, lata 90. Film ma charakter moralitetu: czterej bohaterowie stają wobec decyzji czy przyjąć, czy odrzucić miłość ofiarowaną przez drugą osobę. W jednej z historii pułkownik Wojska Polskiego w obawie przed utratą pozycji w pracy odtrąca uczucie Rosjanki Tamary – jego wielkiej miłości sprzed lat.

Prostytutki, reż. Eugeniusz Priwiezieńcew; scen. Eugeniusz Priwiezieńcew; zdj. Ryszard Lenczewski; muz. Krzesimir Dębski; wyk. Zuzanna Paluch (Ula), Mariusz Saniternik (taksówkarz), Katarzyna Figura (Grazia); prod. S.F. „Tor”, TVP.

Lata 90. Młoda kobieta z nizin społecznych zostaje prostytutką, widząc w tym możliwość łatwego zarobku. Doświadcza wielu upokorzeń, a także przemocy, m.in. ze strony „króla kawioru” – szefa mafii rosyjskiej.

Kroniki domowe, reż. Leszek Wosiewicz; scen. Leszek Wosiewicz; zdj. Paweł Edelman; muz. Wojciech Waglewski; wyk. Grażyna Szapołowska (matka), Stanisława Celińska (ciotka Dunkierka), Krzysztof Kolberger (ojciec), Aleksander Ihnatowicz (Olo); prod. Akson Studio.

Film ma charakter osobistego pamiętnika, w którym bohater opowiada o swoim dzieciństwie. Urodził się w 1945 r., w dniu, kiedy do miasteczka wkroczyła Armia Czerwona. Jego ojciec wywróżył jednemu z żołnierzy radzieckich śmierć − pijany żołnierz ze strachu popełnia samobójstwo.

 

1998

Billboard, reż. Łukasz Zadrzyński; scen. Janusz Głowacki, Łukasz Zadrzyński; zdj. Łukasz Kośmicki; wyk. Rafał Maćkowiak (Kuba), Andrzej Seweryn (dyrektor), Bogusław Linda (Śliski), Paweł Kukiz (Żyła), Katia Gusjewa (Tania); prod FILM Production, TVP, HBO.

Warszawa, lata 90. Młode Rosjanki wykorzystywane są przez przestępcze podziemie jako aktorki w filmach snuff movie.

Córy szczęścia, reż. Marta Mészáros; scen. (według pomysłu Zoltana Jancso): Marta Mészáros, Maciej Karpiński; zdj. Piotr Wojtowicz; muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz; wyk. Olga Drozdowa (Natasza), Jan Nowicki (Robert), Masza Petraniuk (Masza), Ewa Telega (Wera), Igor Czerniewicz (mąż Nataszy);prod.. S. F. „Dom”, TVP, Manfred Durniok Produktion, ZDF, Budapeszt Filmstudio, Polska-Węgry-Niemcy.

Warszawa, koniec lat 90. Atrakcyjna Rosjanka Natasza wraz córką wyrusza do Polski handlować na Stadionie. Okoliczności zmuszają ją do przyjęcia profesji luksusowej prostytutki. Pozostawiony w Rosji mąż, mimo że domyśla się, co robi jego żona, nie zmusza jej do powrotu – ich sytuacja finansowa wyraźnie się poprawia. Nataszy nie udaje się uchronić przed tym samym losem córki Maszy, która wyjeżdża z jednym z tzw. opiekunów.

 

1999

Na koniec świata, reż. Magdalena Łazarkiewicz; scen. Joanna Żółkowska, Magdalena Łazarkiewicz; zdj. Tomasz Dobrowolski; muz. Antoni Łazarkiewicz; wyk. Justyna Steczkowska (Teresa), Aleksander Domogarow (Wiktor), Joanna Żółkowska (Jadwiga); prod. TVP, HBO Polska, Casting Sernice Film.

Los rzuca polską rodzinę do Mandżurii. Młoda mężatka Teresa przeżywa tam namiętny romans z rosyjskim artystą. Kiedy decyduje się zakończyć ten związek, dowiaduje się, że jest w ciąży. Zostaje zastrzelona przez rosyjskich żołdaków, tak jak niegdyś jej matka.

Operacja „Koza”, reż. Konrad Szołajski; scen. Konrad Szołajski; zdj. Zdzisław Najda; muz. Piotr Rubik; wyk. Olaf Lubaszenko (Adam Horn), Ewa Gawryluk (Wiera Tichonowa), Krzysztof Kowalewski (Krupski), Wsiewołod Szyłowski (generał KGB); prod. KPS, Canal+ Polska, ITI Ciemna.

Polski naukowiec o nazwisku Horn pracuje nad wynalezieniem środka umożliwiającego zamianę osobowości. Preparatem zainteresowane jest KGB, które wysyła atrakcyjną agentkę Wierę z zaleceniem szpiegowania naukowca. Przypadkowo dochodzi między nimi do zamiany osobowości, co powoduje wiele nieporozumień.

Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda; scen. (według poematu Adama Mickiewicza): Andrzej Wajda, Jan Nowina-Zarzycki, Piotr Wereśniak; zdj. Paweł Edelman; muz. Wojciech Kilar; Bogusław Linda (ksiądz Robak), Daniel Olbrychski (Gerwazy), Michał Żebrowski (Tadeusz), Grażyna Szapołowska (Telimena), Andrzej Seweryn (Sędzia); prod. Heritage Films, Canal +Polska, Le Studio Canal+, TVP., Polska-Francja.

Adaptacja poematu Adama Mickiewicza.

Wrota Europy, reż. Jerzy Wójcik; scen. (według opowiadania Melchiora Wańkowicza Szpital w Cichiniczach): Jerzy Wójcik, Andrzej Mularczyk; zdj. Witold Sobociński; muz. Zygmunt Konieczny; wyk. Alicja Bachleda-Curuś (Zosia); Kinga Preis (Hala), Agnieszka Sitek (Ira), Andriej Jegorow (Anczew); prod. TVP, Filmcontract.

Rok 1918, wojna polsko-radziecka. Oddział bolszewików napada na szpital polowy, gdzie pracują trzy młode Polki. Rosjanie mordują, gwałcą i niszczą. Jeden z czerwonych oficerów – Anczew, człowiek o dużej kulturze, zakochuje się w sanitariuszce Zosi. Pomaga jej w ucieczce i ginie zastrzelony przez współtowarzyszy.

 

2000

Syzyfowe prace, reż. Paweł Komorowski; scen. Paweł Komorowski; zdj. Wiesław Zdort; muz. Jerzy Matuszkiewicz; wyk. Łukasz Garlicki (Marcin Borowicz), Bartek Kasprzykowski (Andrzej Radek), Franciszek Pieczka (Józef), Alicja Bachleda-Curuś (Biruta). Prod. Fenix Studio, TVP.

Lata 90. XIX w. w Królestwie Polskim. Wzmożone akcje rusyfikacyjne kształtują opozycyjną postawę młodzieży polskiej, która dzielnie broni swojej tożsamości narodowej.

Opracował Adam Wyżyński